GOŚCIE POPRZEDNICH EDYCJI

Podczas dziesięciu dotychczasowych edycji, Forum miało okazję gościć prawie 10 tysięcy uczestników oraz ponad 1,5 tysiąca panelistów, m.in.:
Benjamin Barber
Samantha Smith
Mai Chen
Michaił Gorbaczow
Danuta Hübner
Ivanna Klympush-Tsintsadze
José Manuel Barroso
Zygmunt Bauman
Zbigniew Brzeziński
Jeffrey Sachs
George Friedman
Atifete Jahjaga
Vytautas Landsbergis
Bernard-Henri Lévy
Yves Leterme
Irena Eris
Mario Monti
Herman Van Rompuy
Nouriel Roubini
Iveta Radičová
Emma Marcegaglia
Donald Tusk
Lech Wałęsa
Günter Verheugen
Oliver E. Williamson
Frans Timmermans
Olga (Kora) Sipowicz
Shada Islam
Peter Mandelson
Norman Davies

PRELEGENTKI I PRELEGENCI 2022

Henryka BOCHNIARZ
Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

Henryka BOCHNIARZ
Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
Henryka BOCHNIARZ
Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan
-
piątek, 22 października 202117:00 - 17:30CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2021 OGŁOSZENIE DEKLARACJI SOPOCKIEJ
piątek, 22 października 202116:00 - 17:00SESJA ZAMYKAJĄCA – PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA WEDŁUG KOBIET
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Michał BONI
Adiunkt w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii, Uniwersytet SWPS

Doktor Nauk Humanistycznych (1986), adiunkt UW (1977-1989). Działacz podziemnej „S” i szef regionu Mazowsze „Solidarności” (1989-1990). Minister w wielu rządach: Pracy i Polityki Socjalnej (1991) i sekretarz stanu w MPiPS (1992-93). Poseł na Sejm (1991-1993). Założyciel i szef Instytutu Spraw Publicznych (1996-1997). Doradca w rządzie Jerzego Buzka. Doradca „Lewiatana” i projektów unijnych (2002-2007). Szef doradców strategicznych Premiera Tuska oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów (minister: 2008 - 2011). Autor i koordynator prac nad raportem POLSKA 2030 oraz raportami: MŁODZI 2011 i MŁODZI 2018. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister cyfryzacji (2011-2013), autor programu: POLSKA CYFROWA. Poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2019). Obecnie - adiunkt w SWPS (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny) oraz Senior Researcher Associate w Martens Centre (think tank w Brukseli), senator SME Europe, szef Rady Programowej Fundacji FISE.

Michał BONI
Adiunkt w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii, Uniwersytet SWPS
Michał BONI
Adiunkt w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii, Uniwersytet SWPS
Doktor Nauk Humanistycznych (1986), adiunkt UW (1977-1989). Działacz podziemnej „S” i szef regionu Mazowsze „Solidarności” (1989-1990). Minister w wielu rządach: Pracy i Polityki Socjalnej (1991) i sekretarz stanu w MPiPS (1992-93). Poseł na Sejm (1991-1993). Założyciel i szef Instytutu Spraw Publicznych (1996-1997). Doradca w rządzie Jerzego Buzka. Doradca „Lewiatana” i projektów unijnych (2002-2007). Szef doradców strategicznych Premiera Tuska oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów (minister: 2008 - 2011). Autor i koordynator prac nad raportem POLSKA 2030 oraz raportami: MŁODZI 2011 i MŁODZI 2018. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej minister cyfryzacji (2011-2013), autor programu: POLSKA CYFROWA. Poseł do Parlamentu Europejskiego (2014-2019). Obecnie - adiunkt w SWPS (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny) oraz Senior Researcher Associate w Martens Centre (think tank w Brukseli), senator SME Europe, szef Rady Programowej Fundacji FISE.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00JAK SPRAWIĆ BY CYFRYZACJA PRZYCZYNIAŁA SIĘ DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO?
Małgorzata BONIKOWSKA
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK

Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

Małgorzata BONIKOWSKA
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK
Małgorzata BONIKOWSKA
Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta. W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00NOWY PODZIAŁ ŚWIATA
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45NIEMCY PO WYBORACH
Jerzy BUZEK
Przewodniczący Rady Programowej EFNI

Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. a w latach 2009-2012 jego przewodniczący. W PE zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca m.in. Dyrektywy Gazowej czy Raportu o dostawach gazu do UE. W 2016 r. Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r. W latach 1997-2001 Premier RP; jego Rząd przeprowadził reformy: górnictwa, administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Jerzy BUZEK
Przewodniczący Rady Programowej EFNI
Jerzy BUZEK
Przewodniczący Rady Programowej EFNI
Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. a w latach 2009-2012 jego przewodniczący. W PE zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca m.in. Dyrektywy Gazowej czy Raportu o dostawach gazu do UE. W 2016 r. Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r. W latach 1997-2001 Premier RP; jego Rząd przeprowadził reformy: górnictwa, administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
piątek, 22 października 202117:00 - 17:30CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2021 OGŁOSZENIE DEKLARACJI SOPOCKIEJ
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Roman CIEŚLAK
Psycholog, profesor Uniwersytetu SWPS

Roman CIEŚLAK
Psycholog, profesor Uniwersytetu SWPS
Roman CIEŚLAK
Psycholog, profesor Uniwersytetu SWPS
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30STRES, WYPALENIE, DEPRESJA – KONDYCJA PSYCHICZNA POLAKÓW W I PO PANDEMII
Danuta HÜBNER
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Profesor nauk ekonomicznych. Pierwsza polska komisarz UE, najpierw ds. handlu, a następnie polityki regionalnej. Od 2009 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest też członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA. Wcześniej główny negocjator członkostwa Polski w OECD, sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ. Kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Była Ministrem Spraw Europejskich, odpowiedzialnym za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Danuta HÜBNER
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Danuta HÜBNER
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Profesor nauk ekonomicznych. Pierwsza polska komisarz UE, najpierw ds. handlu, a następnie polityki regionalnej. Od 2009 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest też członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA. Wcześniej główny negocjator członkostwa Polski w OECD, sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ. Kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Była Ministrem Spraw Europejskich, odpowiedzialnym za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
-
Leszek JAŻDŻEWSKI
Redaktor naczelny Liberté!

Leszek Jażdżewski to redaktor naczelny „LIBERTÉ!” i współtwórca Igrzysk Wolności. Europe Futures Fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM) - 2019/2020, Policy Fellow w European University Institute - 2020/2021. Twórca aplikacji Bookme, popularyzującej czytanie książek w erze internetu. Publicysta i komentator między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, TOK FM, TVN24. Członek Rady Programowej EFNI, absolwent Marshall Memorial Fellowship. Jeden z 25 liderów na kolejnych 25 lat wytypowanych przez stowarzyszenie „Teraz Polska”.

Leszek JAŻDŻEWSKI
Redaktor naczelny Liberté!
Leszek JAŻDŻEWSKI
Redaktor naczelny Liberté!

Leszek Jażdżewski to redaktor naczelny „LIBERTÉ!” i współtwórca Igrzysk Wolności. Europe Futures Fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM) - 2019/2020, Policy Fellow w European University Institute - 2020/2021. Twórca aplikacji Bookme, popularyzującej czytanie książek w erze internetu. Publicysta i komentator między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, TOK FM, TVN24. Członek Rady Programowej EFNI, absolwent Marshall Memorial Fellowship. Jeden z 25 liderów na kolejnych 25 lat wytypowanych przez stowarzyszenie „Teraz Polska”.

czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY TO KONIEC LIBERALNEJ DEMOKRACJI?
Jacek KARNOWSKI
Prezydent Sopotu

Od 1998 roku prezydent Sopotu. Laureat m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej samorządowym „Oskarem” oraz trzykrotny lider rankingu prezydentów miast N15 tygodnika Newsweek.

Od 1990 r. radny i wiceprezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego. Od 2007 do 2011 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich i Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, obecnie członek zarządu Związku Miast Polskich i Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.

Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ratownik i założyciel sopockiego WOPR, sternik jachtowy i motorowodny, instruktor narciarski.

Jacek KARNOWSKI
Prezydent Sopotu
Jacek KARNOWSKI
Prezydent Sopotu

Od 1998 roku prezydent Sopotu. Laureat m.in. Nagrody im. Grzegorza Palki, nazywanej samorządowym „Oskarem” oraz trzykrotny lider rankingu prezydentów miast N15 tygodnika Newsweek.

Od 1990 r. radny i wiceprezydent Sopotu. W latach 1990-98 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego. Od 2007 do 2011 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich i Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, obecnie członek zarządu Związku Miast Polskich i Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Central Connecticut State University.

Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ratownik i założyciel sopockiego WOPR, sternik jachtowy i motorowodny, instruktor narciarski.

czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
piątek, 22 października 202117:00 - 17:30CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2021 OGŁOSZENIE DEKLARACJI SOPOCKIEJ
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Agnieszka KURCZEWSKA
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego

Agnieszka Kurczewska specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Na Uniwersytecie Łódzkim pełni funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem. Od 2015 roku jest członkinią zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Jest twórczynią i realizatorką regionalnego konkursu z zakresu przedsiębiorczości Eksoc StartUP! Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach, staże badawcze na Uniwersytecie Tampa i na Uniwersytecie Lund. Wcześniej odbyła staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

Agnieszka KURCZEWSKA
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego
Agnieszka KURCZEWSKA
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego

Agnieszka Kurczewska specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Na Uniwersytecie Łódzkim pełni funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem. Od 2015 roku jest członkinią zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Jest twórczynią i realizatorką regionalnego konkursu z zakresu przedsiębiorczości Eksoc StartUP! Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach, staże badawcze na Uniwersytecie Tampa i na Uniwersytecie Lund. Wcześniej odbyła staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI A NIEPEWNE JUTRO. JAK KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ MŁODEGO POKOLENIA?
Radosław MARKOWSKI
Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, SWPS

Profesor politologii w Ośrodku Badań nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (którego jest dyrektorem) oraz główny badacz Ogólnopolskiego Studium Wyborczego. Wykładowca gościnny na CEU w Budapeszcie, w przeszłości także na uniwersytetach Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers. Publikował w recenzowanych czasopismach, m.in. w Electoral Studies, Party Politics, Political Studies, West European Politics, a także redagował lub był współautorem wielu książek w Cambridge, Oksfordzie, Manchester University Press, Sage i Routledge. Ekspert w projektach Varieties of Democracy (V-Dem), Bertelsmann SGI oraz w Hertie School of Governance. Członek rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych, m.in.: European Journal of Political Research, Political Studies, Populism, European Union Politics.

Radosław MARKOWSKI
Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, SWPS
Radosław MARKOWSKI
Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, SWPS

Profesor politologii w Ośrodku Badań nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (którego jest dyrektorem) oraz główny badacz Ogólnopolskiego Studium Wyborczego. Wykładowca gościnny na CEU w Budapeszcie, w przeszłości także na uniwersytetach Duke, Wisconsin-Madison, Rutgers. Publikował w recenzowanych czasopismach, m.in. w Electoral Studies, Party Politics, Political Studies, West European Politics, a także redagował lub był współautorem wielu książek w Cambridge, Oksfordzie, Manchester University Press, Sage i Routledge. Ekspert w projektach Varieties of Democracy (V-Dem), Bertelsmann SGI oraz w Hertie School of Governance. Członek rad redakcyjnych wielu czasopism naukowych, m.in.: European Journal of Political Research, Political Studies, Populism, European Union Politics.

środa, 20 października 202119:00 - 20:00SESJA OTWIERAJĄCA - ANTROPOCEN
Henryk ORFINGER
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris

Henryk ORFINGER
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris
Henryk ORFINGER
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00UCZCIWA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA W BIZNESIE
Kamil WYSZKOWSKI
Representative, Executive Director, UN Global Compact Network

W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 r. do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Kamil WYSZKOWSKI
Representative, Executive Director, UN Global Compact Network
Kamil WYSZKOWSKI
Representative, Executive Director, UN Global Compact Network

W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009-2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004 r. do dziś Przedstawiciel UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi), od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

czwartek, 21 października 202117:00 - 18:30FOR WOMEN IN SCIENCE
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Paweł WIDEŁ
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Paweł Wideł jest zatrudniony w Stellantis w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Od 1991 roku był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Republice Czeskiej, w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Od roku 2017 zatrudniony w Groupe PSA na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych.

Paweł WIDEŁ
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Paweł WIDEŁ
Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

Paweł Wideł jest zatrudniony w Stellantis w Warszawie na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji i Węgrzech. Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Odznaczony Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Od 1991 roku był zatrudniony w General Motors, zajmował różne stanowiska w Polsce, Republice Czeskiej, w tym między innymi dyrektora sprzedaży zbiorowej, brand managera Opel Astra w Klastrze Europy Środkowej i Wschodniej czy dyrektora sprzedaży i marketingu marek Cadillac, HUMMER i Saab w Federacji Rosyjskiej i krajach WNP. Od roku 2017 zatrudniony w Groupe PSA na stanowisku dyrektora ds. kontaktów z rządem i spraw publicznych.

piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Maciej WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Od czerwca 2019 r. pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, a w latach 2006-2019 był wiceprezydentem organizacji. Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka.

Maciej WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Maciej WITUCKI
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Od czerwca 2019 r. pełni funkcję prezydenta Konfederacji Lewiatan, a w latach 2006-2019 był wiceprezydentem organizacji. Wiceprzewodniczący, Członek Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jest przewodniczącym Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council of the United States oraz członkiem Zarządu Fundacji Centrum im. Bronisława Geremka.

piątek, 22 października 202117:00 - 17:30CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2021 OGŁOSZENIE DEKLARACJI SOPOCKIEJ
czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Markus BEYRER
Dyrektor Generalny, BusinessEurope

Markus J. Beyrer piastuje funkcję Dyrektora Generalnego BUSINESSEUROPE od późnego 2012 roku.

Wcześniej pełnił rolę dyrektora generalnego Austrian Industry Holding ÖIAG, dyrektora generalnego Federacji Przemysłu Austriackiego (IV) oraz dyrektora ds. ekonomicznych Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej. Wcześniej był Głównym Doradcą Ekonomicznym Kanclerza Federalnego Republiki Austrii, Dr Wolfganga Schüssela.

Markus BEYRER
Dyrektor Generalny, BusinessEurope
Markus BEYRER
Dyrektor Generalny, BusinessEurope

Markus J. Beyrer piastuje funkcję Dyrektora Generalnego BUSINESSEUROPE od późnego 2012 roku.

Wcześniej pełnił rolę dyrektora generalnego Austrian Industry Holding ÖIAG, dyrektora generalnego Federacji Przemysłu Austriackiego (IV) oraz dyrektora ds. ekonomicznych Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej. Wcześniej był Głównym Doradcą Ekonomicznym Kanclerza Federalnego Republiki Austrii, Dr Wolfganga Schüssela.

piątek, 22 października 202117:00 - 17:30CEREMONIA ZAMKNIĘCIA EFNI 2021 OGŁOSZENIE DEKLARACJI SOPOCKIEJ
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Mieczysław STRUK
Marszałek województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego od 2010 roku. W latach 2005-2010 zasiadał w Zarządzie Województwa Pomorskiego jako wicemarszałek. Od 1998 roku jest radnym województwa. W latach 1990-2002 był burmistrzem Jastarni.

W wyborach samorządowych w 2018 roku, został ponownie wybrany na radnego województwa pomorskiego rekordową liczbą ponad 67 tys. głosów.

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mieczysław STRUK
Marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław STRUK
Marszałek województwa pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego od 2010 roku. W latach 2005-2010 zasiadał w Zarządzie Województwa Pomorskiego jako wicemarszałek. Od 1998 roku jest radnym województwa. W latach 1990-2002 był burmistrzem Jastarni.

W wyborach samorządowych w 2018 roku, został ponownie wybrany na radnego województwa pomorskiego rekordową liczbą ponad 67 tys. głosów.

Urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni. Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim i studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00STRATEGIA GOSPODARCZA NA NOWĄ DEKADĘ
czwartek, 1 lipca 20217:00 - 23:45Prelegenci na głównej
Julien DUCARROZ
Prezes Zarządu Orange Polska

Julien Ducarroz jest prezesem Orange Polska S.A. Wcześniej, w latach 2016-2020, kierował Orange Moldova, największym operatorem konwergentnym na tamtejszym rynku. Doświadczenie budował na dziewięciu europejskich rynkach, m.in. w Holandii i Rumunii.

Julien DUCARROZ
Prezes Zarządu Orange Polska
Julien DUCARROZ
Prezes Zarządu Orange Polska
Julien Ducarroz jest prezesem Orange Polska S.A. Wcześniej, w latach 2016-2020, kierował Orange Moldova, największym operatorem konwergentnym na tamtejszym rynku. Doświadczenie budował na dziewięciu europejskich rynkach, m.in. w Holandii i Rumunii.
środa, 20 października 202119:00 - 20:00SESJA OTWIERAJĄCA - ANTROPOCEN
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
Grażyna TORBICKA
Dziennikarka

dziennikarka

Grażyna TORBICKA
Dziennikarka
Grażyna TORBICKA
Dziennikarka
dziennikarka
dziennikarka
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
czwartek, 21 października 202120:00 - 23:00WRĘCZENIE NAGRÓD LEWIATANA i WIECZÓR NETWORKINGOWY
środa, 20 października 202119:00 - 20:00SESJA OTWIERAJĄCA - ANTROPOCEN
Marta MIKLISZAŃSKA
Head of PA/Sustainability, Allegro

Marta MIKLISZAŃSKA
Head of PA/Sustainability, Allegro
Marta MIKLISZAŃSKA
Head of PA/Sustainability, Allegro
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX
prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich – MEDEF

Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX
prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich – MEDEF
Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX
prezydent Stowarzyszenia Firm Francuskich – MEDEF
czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
Karolina ZBYTNIEWSKA
Redaktorka naczelna EURACTIV.pl

Karolina ZBYTNIEWSKA
Redaktorka naczelna EURACTIV.pl
Karolina ZBYTNIEWSKA
Redaktorka naczelna EURACTIV.pl
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
Paolo GENTILONI
Komisarz europejski ds. gospodarki

Paolo GENTILONI
Komisarz europejski ds. gospodarki
Paolo GENTILONI
Komisarz europejski ds. gospodarki
czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
Jan OLBRYCHT
Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE. Założyciel i przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim. Współprzewodniczącego Grupy Roboczej Grupy EPL ds. Dialogu Międzykulturowego i Religijnego. W obecnej kadencji PE (2019-2024) członek Komisji Budżetowej oraz członek zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji ds. Kontroli Budżetowej. Wicekoordynator grupy EPL w Komisji Budżetowej oraz stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Były burmistrz Cieszyna i marszałek województwa śląskiego. Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie polityki regionalnej oraz miejskiej.

Jan OLBRYCHT
Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego
Jan OLBRYCHT
Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku. Wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE. Założyciel i przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim. Współprzewodniczącego Grupy Roboczej Grupy EPL ds. Dialogu Międzykulturowego i Religijnego. W obecnej kadencji PE (2019-2024) członek Komisji Budżetowej oraz członek zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji ds. Kontroli Budżetowej. Wicekoordynator grupy EPL w Komisji Budżetowej oraz stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Były burmistrz Cieszyna i marszałek województwa śląskiego. Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie polityki regionalnej oraz miejskiej.

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00STRATEGIA GOSPODARCZA NA NOWĄ DEKADĘ
Andrzej KUBISIAK
Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wcześniej kierownik zespołu komunikacji i ekspert rynku pracy w PIE. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał głównie w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za obszar rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zanim dołączył do zespołu PIE, był od 2015 roku związany z Grupą Work Service, gdzie jako Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych prezentujących procesy migracyjne i kluczowe trendy na rynku pracy. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Andrzej KUBISIAK
Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Andrzej KUBISIAK
Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wcześniej kierownik zespołu komunikacji i ekspert rynku pracy w PIE. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zdobywał głównie w sektorze bankowym, komunikacyjnym oraz doradztwa personalnego. Od 2018 roku był odpowiedzialny za obszar rynku pracy w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wcześniej był członkiem Rady Rynku Pracy działającej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zanim dołączył do zespołu PIE, był od 2015 roku związany z Grupą Work Service, gdzie jako Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji odpowiadał m.in. za opracowywanie cyklicznych raportów rynkowych prezentujących procesy migracyjne i kluczowe trendy na rynku pracy. Jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Monika CONSTANT
Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CCIFP

Z biznesem francuskim związana od ponad 20 lat, od 2009 r. - jako Dyrektor CCIFP. Absolwentka UW oraz polsko-francuskich Studiów Master HEC/SGH. Jest również częstą komentatorką polsko-francuskich stosunków gospodarczych w radiu i telewizji. W 2017 roku została odznaczona Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej w randze kawalera za zasługi na rzecz umacniania polsko-francuskiego partnerstwa. CCIFP promuje i wpiera rozwój francuskiego biznesu w Polsce, zrzesza obecnie ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim.

Monika CONSTANT
Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CCIFP
Monika CONSTANT
Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CCIFP
Z biznesem francuskim związana od ponad 20 lat, od 2009 r. - jako Dyrektor CCIFP. Absolwentka UW oraz polsko-francuskich Studiów Master HEC/SGH. Jest również częstą komentatorką polsko-francuskich stosunków gospodarczych w radiu i telewizji. W 2017 roku została odznaczona Narodowym Orderem Zasługi Republiki Francuskiej w randze kawalera za zasługi na rzecz umacniania polsko-francuskiego partnerstwa. CCIFP promuje i wpiera rozwój francuskiego biznesu w Polsce, zrzesza obecnie ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45TRÓJKĄT WEIMARSKI KOBIET
Katarzyna BYCZKOWSKA
Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska

Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska od maja 2018 r. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemicals. Karierę w BASF rozpoczęła w 2005 r. W latach 2013-2017 pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia, a następnie Head of Controlling and Projects na Europę Centralną. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie w Calgary.

Katarzyna BYCZKOWSKA
Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska
Katarzyna BYCZKOWSKA
Dyrektorka Zarządzająca, BASF Polska

Dyrektorka Zarządzająca BASF Polska od maja 2018 r. Przez 10 lat pracowała dla Dow Chemicals. Karierę w BASF rozpoczęła w 2005 r. W latach 2013-2017 pełniła rolę Vice President, Sales & Regional Market Development Iberia, a następnie Head of Controlling and Projects na Europę Centralną. Ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej oraz MBA na Uniwersytecie w Calgary.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30BIZNES 2030 – 2050: OGRANICZONE ZASOBY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI?
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45TRÓJKĄT WEIMARSKI KOBIET
Gertruda UŚCIŃSKA
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gertruda Uścińska jest prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesorem na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodniczącą Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady do spraw społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz przewodniczącą Komisji Technicznej ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela tejże organizacji, ekspertem w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich UE (Uniwersytet w Antwerpii, w Gandawie, Instytut Maxa Plancka i inne) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownikiem i ekspertem w projektach polskich i międzynarodowych, autorem wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego. Posiada tytuł profesora doktora habilitowanego.

Gertruda UŚCIŃSKA
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Gertruda UŚCIŃSKA
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Gertruda Uścińska jest prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesorem na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodniczącą Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady do spraw społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Biura zarządzającego Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) oraz przewodniczącą Komisji Technicznej ds. ubezpieczeń na wypadek starości, inwalidztwa i śmierci żywiciela tejże organizacji, ekspertem w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich UE (Uniwersytet w Antwerpii, w Gandawie, Instytut Maxa Plancka i inne) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco, MoveS), kierownikiem i ekspertem w projektach polskich i międzynarodowych, autorem wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego. Posiada tytuł profesora doktora habilitowanego.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00DIGITALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
Marianna SIDOROFF
Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej

Marianna SIDOROFF
Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej
Marianna SIDOROFF
Dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00DIGITALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
Kinga JURGA
Dziennikarka

Dziennikarka ekonomiczna, przez ostatnie 3,5 roku związana z portalem money.pl. Zawodowo i prywatnie najbardziej zainteresowana tematyką ekologii, odnawialnych źródeł energii i nowych technologii.

Kinga JURGA
Dziennikarka
Kinga JURGA
Dziennikarka
Dziennikarka ekonomiczna, przez ostatnie 3,5 roku związana z portalem money.pl. Zawodowo i prywatnie najbardziej zainteresowana tematyką ekologii, odnawialnych źródeł energii i nowych technologii.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00DIGITALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988). Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS). Członek Steering Committee European Plastics Converters.

Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.
Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.
Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988). Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS). Członek Steering Committee European Plastics Converters.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
Adam JARUBAS
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2018 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobył tytuł naukowy doktora nauk społecznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. W latach 2006-2018 marszałek województwa świętokrzyskiego. Do 2019 r. pełnomocnik prezydenta Starachowic ds. społecznych. Poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024. W Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG) zainicjował projekt pilotażowy KE skoordynowanego przez UE monitoringu sieci Darknet w celu przeciwdziałania działalności przestępczej. W komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) był sprawozdawcą w sprawie Europejskich ram etycznych Sztucznej Inteligencji. W Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) negocjuje rozporządzenie UE Akt o Rynkach Cyfrowych, Digital Markets Act (DMA).

Adam JARUBAS
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Adam JARUBAS
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2018 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobył tytuł naukowy doktora nauk społecznych. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. W latach 2006-2018 marszałek województwa świętokrzyskiego. Do 2019 r. pełnomocnik prezydenta Starachowic ds. społecznych. Poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024. W Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG) zainicjował projekt pilotażowy KE skoordynowanego przez UE monitoringu sieci Darknet w celu przeciwdziałania działalności przestępczej. W komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) był sprawozdawcą w sprawie Europejskich ram etycznych Sztucznej Inteligencji. W Komisji Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) negocjuje rozporządzenie UE Akt o Rynkach Cyfrowych, Digital Markets Act (DMA).
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30FARM TO FORK. ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIELONE ROLNICTWO?
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Paweł ŚWIEBODA
CEO EBRAINS AISBL, dyrektor generalny projektu Human Brain Project

Odpowiada za kierowanie HBP, jednym z największych na świecie projektów badawczych w dziedzinie wiedzy o mózgu. Jest również odpowiedzialny za zarządzanie najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą do badań nad mózgiem, EBRAINS, uwzględnionej w ESFRI Roadmap 2021, liście najlepszych europejskich placówek naukowych. Wcześniej Paweł Świeboda był zastępcą dyrektora i kierownikiem ds. badań Centrum Europejskiej Strategii Politycznej, a następnie IDEA w Komisji Europejskiej. Był członkiem Rady Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. wyników w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji w UE oraz Rady ds. Globalnej Agendy na temat Europy Światowego Forum Ekonomicznego. W ciągu pierwszych lat swojej kariery zajmował ważne stanowiska w polskim rządzie, m.in. jako szef departamentu odpowiedzialnego za negocjacje akcesyjne do UE oraz doradca prezydenta UE.

Paweł ŚWIEBODA
CEO EBRAINS AISBL, dyrektor generalny projektu Human Brain Project
Paweł ŚWIEBODA
CEO EBRAINS AISBL, dyrektor generalny projektu Human Brain Project
Odpowiada za kierowanie HBP, jednym z największych na świecie projektów badawczych w dziedzinie wiedzy o mózgu. Jest również odpowiedzialny za zarządzanie najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą do badań nad mózgiem, EBRAINS, uwzględnionej w ESFRI Roadmap 2021, liście najlepszych europejskich placówek naukowych. Wcześniej Paweł Świeboda był zastępcą dyrektora i kierownikiem ds. badań Centrum Europejskiej Strategii Politycznej, a następnie IDEA w Komisji Europejskiej. Był członkiem Rady Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. wyników w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji w UE oraz Rady ds. Globalnej Agendy na temat Europy Światowego Forum Ekonomicznego. W ciągu pierwszych lat swojej kariery zajmował ważne stanowiska w polskim rządzie, m.in. jako szef departamentu odpowiedzialnego za negocjacje akcesyjne do UE oraz doradca prezydenta UE.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
Rafał RUDZIŃSKI
Rafał Rudziński, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce

Rafał Rudziński od wielu lat pełni funkcje managerskie i zarządcze w polskich spółkach Grupy Bosch. 1 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch i reprezentanta Grupy Bosch w Polsce. W latach 2005-2018 pracował w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży, a od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszary marketingu, sprzedaży, serwisu fabrycznego oraz logistyki. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Sprzedaży w firmie Miele. Rafał Rudziński jest członkiem Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji, które funkcjonują w ramach Konfederacji Lewiatan. Jest też członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Poland.

Rafał RUDZIŃSKI
Rafał Rudziński, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce
Rafał RUDZIŃSKI
Rafał Rudziński, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce

Rafał Rudziński od wielu lat pełni funkcje managerskie i zarządcze w polskich spółkach Grupy Bosch. 1 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch i reprezentanta Grupy Bosch w Polsce. W latach 2005-2018 pracował w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży, a od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszary marketingu, sprzedaży, serwisu fabrycznego oraz logistyki. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Sprzedaży w firmie Miele. Rafał Rudziński jest członkiem Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji, które funkcjonują w ramach Konfederacji Lewiatan. Jest też członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Poland.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Olga SEMENIUK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technlogii, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Olga Ewa Semeniuk jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2011 r. współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. W latach 2011–2016 pracowała w organizacjach pozarządowych, w tym w Europejskim Instytucie na rzecz Demokracji (EID) i Fundacji Wolność i Demokracja. Konsultant OBWE. Zaangażowana jest też w szeroko pojęte inicjatywy związane ze wspieraniem Polaków na Wschodzie.

Olga SEMENIUK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technlogii, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Olga SEMENIUK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technlogii, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Olga Ewa Semeniuk jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2011 r. współpracuje z Polonią i Polakami za Granicą. W latach 2011–2016 pracowała w organizacjach pozarządowych, w tym w Europejskim Instytucie na rzecz Demokracji (EID) i Fundacji Wolność i Demokracja. Konsultant OBWE. Zaangażowana jest też w szeroko pojęte inicjatywy związane ze wspieraniem Polaków na Wschodzie.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Elżbieta DZIUBA
Ekspertka ds. cyfrowych, Konfederacja Lewiatan

Elżbieta DZIUBA
Ekspertka ds. cyfrowych, Konfederacja Lewiatan
Elżbieta DZIUBA
Ekspertka ds. cyfrowych, Konfederacja Lewiatan
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Maciej KRZYCZKOWSKI
Menedżer ds. Współpracy z Sektorem Publicznym, IKEA Retail Polska

Maciej Krzyczkowski objął obecne stanowisko we wrześniu 2019 r. Jest odpowiedzialny za kwestie regulacyjne oraz współpracę i merytoryczny dialog z sektorem publicznym w Polsce. Pracę w IKEA rozpoczął w 2018 r. jako Koordynator ds. Public Affairs. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sektorze prywatnym jako konsultant i audytor środowiskowy, a następnie w Ministerstwie Środowiska w Polsce.

Maciej KRZYCZKOWSKI
Menedżer ds. Współpracy z Sektorem Publicznym, IKEA Retail Polska
Maciej KRZYCZKOWSKI
Menedżer ds. Współpracy z Sektorem Publicznym, IKEA Retail Polska

Maciej Krzyczkowski objął obecne stanowisko we wrześniu 2019 r. Jest odpowiedzialny za kwestie regulacyjne oraz współpracę i merytoryczny dialog z sektorem publicznym w Polsce. Pracę w IKEA rozpoczął w 2018 r. jako Koordynator ds. Public Affairs. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sektorze prywatnym jako konsultant i audytor środowiskowy, a następnie w Ministerstwie Środowiska w Polsce.

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
Katarzyna KARPA-ŚWIDEREK
Rzeczniczka prasowa WWF Polska

Katarzyna KARPA-ŚWIDEREK
Rzeczniczka prasowa WWF Polska
Katarzyna KARPA-ŚWIDEREK
Rzeczniczka prasowa WWF Polska
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
Łukasz KLEJNOWSKI
Doradca europosłanki Róży Thun, Parlament Europejski

Od 2009 r. doradca w Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w regulacjach związanych jednolitym rynkiem i ochroną konsumentów, a w szczególności dotyczących rynku cyfrowego, telekomunikacji oraz e-commerce. Brał udział w pracach nad regulacjami dotyczącymi, między innymi roamingu, geoblokowania, pozasądowego rozstrzygania sporów online oraz bezpieczeństwa pojazdów. Współpracownik europosłanki Róży Thun. Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Łukasz KLEJNOWSKI
Doradca europosłanki Róży Thun, Parlament Europejski
Łukasz KLEJNOWSKI
Doradca europosłanki Róży Thun, Parlament Europejski
Od 2009 r. doradca w Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w regulacjach związanych jednolitym rynkiem i ochroną konsumentów, a w szczególności dotyczących rynku cyfrowego, telekomunikacji oraz e-commerce. Brał udział w pracach nad regulacjami dotyczącymi, między innymi roamingu, geoblokowania, pozasądowego rozstrzygania sporów online oraz bezpieczeństwa pojazdów. Współpracownik europosłanki Róży Thun. Absolwent europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00LOBBING W BRUKSELI
Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
Kierownik Katedry Studiów Politycznych, SGH, Ekspertka Team Europe

W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. Od listopada 2017 r. do marca 2020 r. pełniła obowiązki Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie - Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l'Administrations en Europe). Socjolożka, politolożka; doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013, a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018. Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Academiques).

Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
Kierownik Katedry Studiów Politycznych, SGH, Ekspertka Team Europe
Małgorzata MOLĘDA-ZDZIECH
Kierownik Katedry Studiów Politycznych, SGH, Ekspertka Team Europe
W latach 1998-2001 wicedyrektorka w Polsko-Francuskim Programie Studiów Europejskich SGH/Sciences PO Paris. Od listopada 2017 r. do marca 2020 r. pełniła obowiązki Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Zarządu Stowarzyszenia Francja-Polska. Jest wiceprezeską międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się politykami publicznymi w Europie - Stowarzyszenie Europa (Entretiens Universitaires Reguliers pour l'Administrations en Europe). Socjolożka, politolożka; doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: komunikowania, mediów i mediatyzacji życia publicznego oraz lobbingu i grup interesu na poziomie narodowym i europejskim. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Opublikowała m.in „Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego”, Difin, 2013, a wraz z J. Misiuna i S. Łubiarz „Amerykańskie wybory w erze postprawdy”, Oficyna Wydawnicza SGH, 2018. Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich (Chevalier des Palmes Academiques).
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00LOBBING W BRUKSELI
Kinga GRAFA
Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope. Politolog, specjalizacja - polityka zagraniczna USA. Jest współautorką książki pt. "Wyspa Montrésor" oraz publikacji naukowych nt. dyplomacji kulturalnej Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskich elit politycznych i akademickich.

Kinga GRAFA
Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
Kinga GRAFA
Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope. Politolog, specjalizacja - polityka zagraniczna USA. Jest współautorką książki pt. "Wyspa Montrésor" oraz publikacji naukowych nt. dyplomacji kulturalnej Stanów Zjednoczonych oraz amerykańskich elit politycznych i akademickich.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00LOBBING W BRUKSELI
Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute

Analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uznawana za jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów.

Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute
Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute

Analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uznawana za jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów.

piątek, 22 października 202116:00 - 17:00SESJA ZAMYKAJĄCA – PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA WEDŁUG KOBIET
czwartek, 21 października 202113:00 - 13:30WIEK PARADOKSÓW. CZY TECHNOLOGIA NAS OCALI?
Danuta DOBRZYŃSKA-SCHIMMER
Konfederacja Lewiatan

Danuta DOBRZYŃSKA-SCHIMMER
Konfederacja Lewiatan
Danuta DOBRZYŃSKA-SCHIMMER
Konfederacja Lewiatan
czwartek, 21 października 202113:00 - 13:30WIEK PARADOKSÓW. CZY TECHNOLOGIA NAS OCALI?
Eliza MICHALIK
Dziennikarka

Eliza MICHALIK
Dziennikarka
Eliza MICHALIK
Dziennikarka
dziennikarka
czwartek, 21 października 202115:00 - 15:30JAK DZIAŁAJĄ SŁOWA?
Paweł OKSANOWICZ
Dziennikarz, publicysta

Dziennikarz radiowy, telewizyjny, autor książek. Pracuje w portalu nno.pl, który jest partnerem merytorycznym EFNI, oraz w MUZO.FM. Jest także moderatorem konferencji biznesowych. Na EFNI także jako współautor książki o nowych technologiach „Technologiczne magnolie”.

Paweł OKSANOWICZ
Dziennikarz, publicysta
Paweł OKSANOWICZ
Dziennikarz, publicysta
Dziennikarz radiowy, telewizyjny, autor książek. Pracuje w portalu nno.pl, który jest partnerem merytorycznym EFNI, oraz w MUZO.FM. Jest także moderatorem konferencji biznesowych. Na EFNI także jako współautor książki o nowych technologiach „Technologiczne magnolie”.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
czwartek, 21 października 202113:30 - 14:00TECHNOLOGICZNE MAGNOLIE
Artur DOMOSŁAWSKI
Pisarz i reporter

Przez 20 lat związany z „Gazetą Wyborczą”, od dekady z „Polityką”. Autor kultowej „Gorączki latynoamerykańskiej” (2004), niepokojącej „Śmierci w Amazonii” (2013), wstrząsających „Wykluczonych” (2016), słynnej biografii „Kapuściński non-fiction” (2010). Laureat nagród i wyróżnień – literackich i dziennikarskich, m.in. Grand Press Dziennikarz Roku 2010; nominowany do Nagrody Nike za „Wykluczonych”. Jego książki były tłumaczone na 10 języków. Najnowszą, wydaną w tym roku, jest „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”.

Artur DOMOSŁAWSKI
Pisarz i reporter
Artur DOMOSŁAWSKI
Pisarz i reporter

Przez 20 lat związany z „Gazetą Wyborczą”, od dekady z „Polityką”. Autor kultowej „Gorączki latynoamerykańskiej” (2004), niepokojącej „Śmierci w Amazonii” (2013), wstrząsających „Wykluczonych” (2016), słynnej biografii „Kapuściński non-fiction” (2010). Laureat nagród i wyróżnień – literackich i dziennikarskich, m.in. Grand Press Dziennikarz Roku 2010; nominowany do Nagrody Nike za „Wykluczonych”. Jego książki były tłumaczone na 10 języków. Najnowszą, wydaną w tym roku, jest „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”.

czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY SOCJALIZM MA PRZYSZŁOŚĆ? WSPOMNIENIE ZYGMUNTA BAUMANA I NIE TYLKO…
Eglė MARKEVIČIŪTĖ
Wiceminister Ekonomii i Innowacji Litwy

W litewskim Ministerstwie Gospodarki i Innowacji Eglė Markevičiūtė odpowiada za innowacje, przemysł i politykę cyfrową. Wcześniej pracowała jako lobbystka oraz konsultant ds. polityki i public relations. W 2011 roku była jedną ze współzałożycielek European Students For Liberty - organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną w Europie. Posiada tytuły licencjackie i magisterskie nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego

Eglė MARKEVIČIŪTĖ
Wiceminister Ekonomii i Innowacji Litwy
Eglė MARKEVIČIŪTĖ
Wiceminister Ekonomii i Innowacji Litwy

W litewskim Ministerstwie Gospodarki i Innowacji Eglė Markevičiūtė odpowiada za innowacje, przemysł i politykę cyfrową. Wcześniej pracowała jako lobbystka oraz konsultant ds. polityki i public relations. W 2011 roku była jedną ze współzałożycielek European Students For Liberty - organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną w Europie. Posiada tytuły licencjackie i magisterskie nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego

czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Marta POŚLAD
Head of CEE and Transatlantic Public Policy in Google

Marta Poślad pracuje w Google od 2012 r. Jest dyrektorką ds. relacji transatlantyckich oraz odpowiada za politykę publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi prywatności i cyberbezpieczeństwa w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge.

Marta POŚLAD
Head of CEE and Transatlantic Public Policy in Google
Marta POŚLAD
Head of CEE and Transatlantic Public Policy in Google
Marta Poślad pracuje w Google od 2012 r. Jest dyrektorką ds. relacji transatlantyckich oraz odpowiada za politykę publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi prywatności i cyberbezpieczeństwa w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury

Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury
Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Ignacy MORAWSKI
Szef Zespołu Centrum Analiz SpotData

Główny ekonomista Pulsu Biznesu, dyrektor centrum analiz SpotData, należącego do wydawcy PB. Przez wiele lat pracował jako ekonomista w sektorze bankowym (m.in. banku WestLB, czy Polskim Banku Przedsiębiorczości). W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w rankingach dla analityków makroekonomicznych, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez "Rzeczpospolitą" i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”. W 2019 r. wyróżniony przez ThinkTank jako jeden z 10 ekonomistów najbardziej słuchanych przez polski biznes. W tym samym roku projekt SpotData, który założył, został nominowany do nagrody GrandPress Digital. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Ignacy MORAWSKI
Szef Zespołu Centrum Analiz SpotData
Ignacy MORAWSKI
Szef Zespołu Centrum Analiz SpotData
Główny ekonomista Pulsu Biznesu, dyrektor centrum analiz SpotData, należącego do wydawcy PB. Przez wiele lat pracował jako ekonomista w sektorze bankowym (m.in. banku WestLB, czy Polskim Banku Przedsiębiorczości). W latach 2012-16 zdobył wiele wyróżnień w rankingach dla analityków makroekonomicznych, zajmując m.in. dwukrotnie miejsce na podium konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez "Rzeczpospolitą" i Narodowy Bank Polski. W 2017 roku znalazł się na liście New Europe 100, wyróżniającej najbardziej innowacyjne osoby Europy Środkowej, publikowanej przez „Financial Times”. W 2019 r. wyróżniony przez ThinkTank jako jeden z 10 ekonomistów najbardziej słuchanych przez polski biznes. W tym samym roku projekt SpotData, który założył, został nominowany do nagrody GrandPress Digital. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45TRANSPORT DROGOWY W POLSCE I W EUROPIE 2021 PLUS – PREZENTACJA RAPORTU
Andrzej BOBIŃSKI
Dyrektor zarządzający Polityka Insight

Andrzej Bobiński jest dyrektorem zarządzającym Polityki Insight. Wcześniej odpowiadał za działalność biznesową Polityki Insight jako zastępca dyrektora zarządzającego, a w latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 r. kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle współtworzył Wrocław Global Forum jako dyrektor sekretariatu. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

Andrzej BOBIŃSKI
Dyrektor zarządzający Polityka Insight
Andrzej BOBIŃSKI
Dyrektor zarządzający Polityka Insight

Andrzej Bobiński jest dyrektorem zarządzającym Polityki Insight. Wcześniej odpowiadał za działalność biznesową Polityki Insight jako zastępca dyrektora zarządzającego, a w latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym Polityki Insight. Do 2012 r. kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle współtworzył Wrocław Global Forum jako dyrektor sekretariatu. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ukończył lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

piątek, 22 października 20219:00 - 9:45SŁOWA KTÓRE ZNACZĄ. POLARYZACJA - CZY I JAK PRZEKŁUWAĆ BAŃKI?
Jan FISHER
były Premier Republiki Czeskiej

Obecnie wykładowca na Wydziale Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, konsultant Prezesa Czeskiego Urzędu Statystycznego, przewodniczący czeskiej strony Czesko-Koreańskiego Forum dla Przyszłości. Były premier Republiki Czeskiej (2009-2010), był także prezesem Czeskiego Urzędu Statystycznego (2003-2009), wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (Londyn, 2010-2012) oraz ministrem finansów Republiki Czeskiej (2013-2014). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w zakresie statystyki ekonomicznej.

Jan FISHER
były Premier Republiki Czeskiej
Jan FISHER
były Premier Republiki Czeskiej
Obecnie wykładowca na Wydziale Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, konsultant Prezesa Czeskiego Urzędu Statystycznego, przewodniczący czeskiej strony Czesko-Koreańskiego Forum dla Przyszłości. Były premier Republiki Czeskiej (2009-2010), był także prezesem Czeskiego Urzędu Statystycznego (2003-2009), wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (Londyn, 2010-2012) oraz ministrem finansów Republiki Czeskiej (2013-2014). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w zakresie statystyki ekonomicznej.
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Andrius KUBILIUS
b. Premier Litwy, Eurodeposeł

Andrius KUBILIUS
b. Premier Litwy, Eurodeposeł
Andrius KUBILIUS
b. Premier Litwy, Eurodeposeł
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Aleksandra TOMCZAK
Członkini Gabinetu Wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska

Jest członkinią gabinetu wykonawczego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa ds. Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie odpowiada za Sprawiedliwą Transformację w europejskich regionach węglowych i wysokoemisyjnych. Przed dołączeniem do gabinetu Fransa Timmermansa kierowała tworzeniem platformy Komisji Europejskiej na rzecz regionów węglowych w okresie przejściowym i była odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w zakresie węgla. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej, spędziła pięć lat w międzynarodowym przemyśle węglowym, zajmując się wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Ukończyła studia podyplomowe z polityki i administracji europejskiej w College of Europe oraz studia podyplomowe ze stosunków międzynarodowych na Sciences Po Bordeaux i Cardiff University.

Aleksandra TOMCZAK
Członkini Gabinetu Wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska
Aleksandra TOMCZAK
Członkini Gabinetu Wykonawczego ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska

Jest członkinią gabinetu wykonawczego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa ds. Europejskiego Zielonego Ładu, gdzie odpowiada za Sprawiedliwą Transformację w europejskich regionach węglowych i wysokoemisyjnych. Przed dołączeniem do gabinetu Fransa Timmermansa kierowała tworzeniem platformy Komisji Europejskiej na rzecz regionów węglowych w okresie przejściowym i była odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w zakresie węgla. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej, spędziła pięć lat w międzynarodowym przemyśle węglowym, zajmując się wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Ukończyła studia podyplomowe z polityki i administracji europejskiej w College of Europe oraz studia podyplomowe ze stosunków międzynarodowych na Sciences Po Bordeaux i Cardiff University.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Magdalena ROGALSKA
Wiceprezeska Zarządu Deutsche Bank Polska

Magdalena Rogalska jest Wiceprezesem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2019 roku. Odpowiada za Pion Bankowości Korporacyjnej obejmujący produkty i usługi Cash Management, finansowanie transakcji handlu zagranicznego, działalność banku depozytariusza i powiernika jak również produkty zarządzania ryzykiem walutowym. Z Deutsche Bank Polska związana od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Globalną Bankowość Transakcyjną.

Jest absolwentką wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Magdalena ROGALSKA
Wiceprezeska Zarządu Deutsche Bank Polska
Magdalena ROGALSKA
Wiceprezeska Zarządu Deutsche Bank Polska

Magdalena Rogalska jest Wiceprezesem Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. od 2019 roku. Odpowiada za Pion Bankowości Korporacyjnej obejmujący produkty i usługi Cash Management, finansowanie transakcji handlu zagranicznego, działalność banku depozytariusza i powiernika jak również produkty zarządzania ryzykiem walutowym. Z Deutsche Bank Polska związana od 1998 roku. Przez kilka lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacji Międzynarodowych, odpowiadając za lokalne relacje ze spółkami zależnymi międzynarodowych grup kapitałowych. W 2013 roku objęła stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za Globalną Bankowość Transakcyjną.

Jest absolwentką wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – JAKIE INNOWACJE, WPROWADZĄ NAS W 2035 ROK?
Adrian ZWOLIŃSKI
Ekspert Konfederacji Lewiatan

Adrian ZWOLIŃSKI
Ekspert Konfederacji Lewiatan
Adrian ZWOLIŃSKI
Ekspert Konfederacji Lewiatan
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – JAKIE INNOWACJE, WPROWADZĄ NAS W 2035 ROK?
Jakub TUROWSKI
Szef Zespołu ds. Polityki Publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Facebook

Odpowiada za budowę relacji między Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi wpływem Internetu na społeczeństwo i gospodarkę. Przed dołączeniem do Facebooka kierował zespołem zajmującym się polityką publiczną i regulacjami w UPC Polska, będącym pierwszym operatorem kablowym w Polsce. Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej zdobył m.in. w Brukseli, pracując nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi m.in. dla PwC i Belgacomu.

Jakub TUROWSKI
Szef Zespołu ds. Polityki Publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Facebook
Jakub TUROWSKI
Szef Zespołu ds. Polityki Publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, Facebook
Odpowiada za budowę relacji między Facebookiem a ustawodawcami, regulatorami, organizacjami pozarządowymi i innymi społecznościami zainteresowanymi wpływem Internetu na społeczeństwo i gospodarkę. Przed dołączeniem do Facebooka kierował zespołem zajmującym się polityką publiczną i regulacjami w UPC Polska, będącym pierwszym operatorem kablowym w Polsce. Międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki cyfrowej zdobył m.in. w Brukseli, pracując nad agendą cyfrową i regulacjami europejskimi m.in. dla PwC i Belgacomu.
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
Zuzanna RUDZIŃSKA-BLUSZCZ
Prezeska, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Prawniczka zajmująca się prawami człowieka, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi; na przełomie 2020/21 obywatelska kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich; w latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwentka Leadership Academy for Poland, Marshall Memorial Fellowship i Obama Foundation: Leaders Europe.

Zuzanna RUDZIŃSKA-BLUSZCZ
Prezeska, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Zuzanna RUDZIŃSKA-BLUSZCZ
Prezeska, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Prawniczka zajmująca się prawami człowieka, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi; na przełomie 2020/21 obywatelska kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich; w latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwentka Leadership Academy for Poland, Marshall Memorial Fellowship i Obama Foundation: Leaders Europe.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00PRAWORZĄDNOŚĆ W OBRONIE KLIMATU
Anna WICHA
Adecco Eastern Europe

Od 2010 r. jest Prezesem Polskiego Forum HR, a od 2019 r. również wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan – największej instytucji zrzeszającej prywatnych pracodawców w Polsce. Na co dzień, od ponad 20 lat, pracuje w Adecco Group. W latach 2007-2019 była prezesem zarządzającym strukturą Adecco w Polsce. Dwukrotnie wspierała Rumunię jako Dyrektor Operacyjny w latach 2010-2011 oraz 2014-2015. Blisko związana z Amerykańską Izbą Handlową – przewodniczy Komitetowi HR w ramach tej Izby, uczestniczy również aktywnie w Radzie Biznesu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Przez 8 lat była członkiem zarządu World Employment Confederation - Europe. Jest uznanym ekspertem w branży HR w Polsce oraz na świecie. Aktywnie uczestniczy w procesach kreowania prawa pracy, jest uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów z szeroko rozumianego rynku pracy. Kilkukrotnie nagradzana w prestiżowych rankingach najbardziej wpływowych kobiet w branży HR (Staffing Industry Analyst – Global Power 100 Women in Staffing), Businesswoman Roku 2014, w top 10 kobiet w biznesie w 2017 r. według Pulsu Biznesu, Osobowość roku 2019. Anna Wicha łączy praktyczną wiedzę ekspercką z wiedzą akademicką. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. Prywatnie entuzjastka tenisa. Kilkukrotnie na czołowych miejscach w klasyfikacji generalnej kobiet w Polsce, zdobyła wiele tytułów i nagród w tej dyscyplinie.

Anna WICHA
Adecco Eastern Europe
Anna WICHA
Adecco Eastern Europe
Od 2010 r. jest Prezesem Polskiego Forum HR, a od 2019 r. również wiceprezydentem Konfederacji Lewiatan – największej instytucji zrzeszającej prywatnych pracodawców w Polsce. Na co dzień, od ponad 20 lat, pracuje w Adecco Group. W latach 2007-2019 była prezesem zarządzającym strukturą Adecco w Polsce. Dwukrotnie wspierała Rumunię jako Dyrektor Operacyjny w latach 2010-2011 oraz 2014-2015. Blisko związana z Amerykańską Izbą Handlową – przewodniczy Komitetowi HR w ramach tej Izby, uczestniczy również aktywnie w Radzie Biznesu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Przez 8 lat była członkiem zarządu World Employment Confederation - Europe. Jest uznanym ekspertem w branży HR w Polsce oraz na świecie. Aktywnie uczestniczy w procesach kreowania prawa pracy, jest uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów z szeroko rozumianego rynku pracy. Kilkukrotnie nagradzana w prestiżowych rankingach najbardziej wpływowych kobiet w branży HR (Staffing Industry Analyst – Global Power 100 Women in Staffing), Businesswoman Roku 2014, w top 10 kobiet w biznesie w 2017 r. według Pulsu Biznesu, Osobowość roku 2019. Anna Wicha łączy praktyczną wiedzę ekspercką z wiedzą akademicką. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. Prywatnie entuzjastka tenisa. Kilkukrotnie na czołowych miejscach w klasyfikacji generalnej kobiet w Polsce, zdobyła wiele tytułów i nagród w tej dyscyplinie.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30NEW EDUCATION FORUM POLSKA: EUROPEAN EDUCATION – A RUN AWAY TRAIN
Martyna BILDZIUKIEWICZ
Szefowa East Stratcom Task Force, unijnej grupy do spraw walki z dezinformacją

Martyna BILDZIUKIEWICZ
Szefowa East Stratcom Task Force, unijnej grupy do spraw walki z dezinformacją
Martyna BILDZIUKIEWICZ
Szefowa East Stratcom Task Force, unijnej grupy do spraw walki z dezinformacją
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
Arne FRANKE
Szef biura w Brukseli Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA

Arne Franke pracuje w BDA od 2011 r., do biura w Brukseli dołączył w 2017 r., a w 2021 r. objął stanowisko Director European Affairs. Wcześniej był rzecznikiem prasowym BDA w centrali w Berlinie. Przed dołączeniem do BDA pracował jako doradca w gabinecie premiera Wolnego Kraju Saksonii. Arne Franke studiował dziennikarstwo, nauki polityczne, nauki o komunikacji i historię sztuki w Monachium i Wenecji. Uczęszczał do Niemieckiej Szkoły Dziennikarstwa (DJS) w Monachium.

Arne FRANKE
Szef biura w Brukseli Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA
Arne FRANKE
Szef biura w Brukseli Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców, BDA
Arne Franke pracuje w BDA od 2011 r., do biura w Brukseli dołączył w 2017 r., a w 2021 r. objął stanowisko Director European Affairs. Wcześniej był rzecznikiem prasowym BDA w centrali w Berlinie. Przed dołączeniem do BDA pracował jako doradca w gabinecie premiera Wolnego Kraju Saksonii. Arne Franke studiował dziennikarstwo, nauki polityczne, nauki o komunikacji i historię sztuki w Monachium i Wenecji. Uczęszczał do Niemieckiej Szkoły Dziennikarstwa (DJS) w Monachium.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Jacek MĘCINA
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. Dialogu Społecznego

Jacek MĘCINA
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. Dialogu Społecznego
Jacek MĘCINA
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan ds. Dialogu Społecznego
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Dorota ZAWADZKA-STĘPNIAK
Dyrektorka Departamentu Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan

Dorota ZAWADZKA-STĘPNIAK
Dyrektorka Departamentu Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
Dorota ZAWADZKA-STĘPNIAK
Dyrektorka Departamentu Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
-
Liz GOODWIN
Director of Food Loss and Waste, World Resources Institute

Liz Goodwin pracuje w World Resources Institute jako dyrektorka ds. marnowania żywności i odpadów od 2016 roku. Jest orędowniczką Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3, którego celem jest zmniejszenie o połowę globalnego marnowania żywności do 2030 roku.

Liz Goodwin jest z wykształcenia chemiczką i karierę rozpoczynała w przemyśle chemicznym. W 2001 roku dołączyła do Programu Działań na rzecz Odpadów i Zasobów (Waste and Resources Action Programme, WRAP), a w 2007 roku objęła stanowisko CEO, które pełniła do 2016 roku.

W 2015 roku Liz otrzymała Order Imperium Brytyjskiego z Listy Honorowej Urodzin Królowej. W 2017 roku Liz została mianowana przez burmistrza Londynu przewodniczącą ReLondon (dawniej London Waste and Recycling Board).

Liz GOODWIN
Director of Food Loss and Waste, World Resources Institute
Liz GOODWIN
Director of Food Loss and Waste, World Resources Institute

Liz Goodwin pracuje w World Resources Institute jako dyrektorka ds. marnowania żywności i odpadów od 2016 roku. Jest orędowniczką Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ 12.3, którego celem jest zmniejszenie o połowę globalnego marnowania żywności do 2030 roku.

Liz Goodwin jest z wykształcenia chemiczką i karierę rozpoczynała w przemyśle chemicznym. W 2001 roku dołączyła do Programu Działań na rzecz Odpadów i Zasobów (Waste and Resources Action Programme, WRAP), a w 2007 roku objęła stanowisko CEO, które pełniła do 2016 roku.

W 2015 roku Liz otrzymała Order Imperium Brytyjskiego z Listy Honorowej Urodzin Królowej. W 2017 roku Liz została mianowana przez burmistrza Londynu przewodniczącą ReLondon (dawniej London Waste and Recycling Board).

piątek, 22 października 202113:30 - 14:30FARM TO FORK. ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIELONE ROLNICTWO?
Róża THUN
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Od ponad 25 lat związana z tematem integracji Polski z UE. Prezes Polskiej Fundacji Roberta Schumana (1992-2005), szefowa Komisji Europejskiej w Polsce (2005-2009). Od lipca 2009 roku jest posłanką do PE. Wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, członkini (zastępstwo) Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Za działania na rzecz reformy jednolitego rynku, wsparcia dla e-handlu, zmniejszania roamingu, stworzenia internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich czterokrotnie nagradzana tytułem Europosłanki Roku (MEP Awards).

Róża THUN
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Róża THUN
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Od ponad 25 lat związana z tematem integracji Polski z UE. Prezes Polskiej Fundacji Roberta Schumana (1992-2005), szefowa Komisji Europejskiej w Polsce (2005-2009). Od lipca 2009 roku jest posłanką do PE. Wiceprzewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, członkini (zastępstwo) Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Za działania na rzecz reformy jednolitego rynku, wsparcia dla e-handlu, zmniejszania roamingu, stworzenia internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich czterokrotnie nagradzana tytułem Europosłanki Roku (MEP Awards).
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Cezary URBAN
Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa, BASF Polska

Cezary URBAN
Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa, BASF Polska
Cezary URBAN
Dyrektor Działu Rozwiązań dla Rolnictwa, BASF Polska
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30FARM TO FORK. ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIELONE ROLNICTWO?
Adam CZERNIAK
Główny Ekonomista, Polityka Insight

Adam Czerniak jest doktorem nauk ekonomicznych, dyrektorem ds. badań i głównym ekonomistą w centrum analitycznym Polityka Insight oraz kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem-założycielem Laboratorium Rynku Najmu, a także autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021-2023. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute.

Adam CZERNIAK
Główny Ekonomista, Polityka Insight
Adam CZERNIAK
Główny Ekonomista, Polityka Insight

Adam Czerniak jest doktorem nauk ekonomicznych, dyrektorem ds. badań i głównym ekonomistą w centrum analitycznym Polityka Insight oraz kierownikiem Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest członkiem-założycielem Laboratorium Rynku Najmu, a także autorem publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości. Polski reprezentant w radzie European Master in Official Statistics działającej przy Eurostacie w kadencji 2021-2023. Do 2012 r. pracował jako ekonomista bankowy, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute.

czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45PRZEDSIĘBIORCA ODPORNY. JAK PRZETRWAŁ PANDEMIĘ. NIEOCZYWISTE WNIOSKI
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30FARM TO FORK. ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIELONE ROLNICTWO?
Ingrid REUMERT
Przewodnicząca Danish Government Council for Energy Efficiency Transition, Wiceprezeska Velux

Ingrid Reumert jest wiceprezeską ds. globalnych relacji zewnętrznych i zrównoważonego rozwoju w Grupie VELUX. Jest również Przewodniczącą Danish Government Council for Energy Efficiency oraz wiceprzewodniczącą Partnerstwa Klimatycznego Rządu Danii na rzecz Środowiska Zabudowanego. Pełni również funkcję Członkini Zarządu UN Global Compact Dania, Wiceprzewodniczącej Synergi, Członkini Komitetu Doradczego ds. Efektywności Energetycznej IEA oraz Członkini Zarządu EuroACE.

Ingrid REUMERT
Przewodnicząca Danish Government Council for Energy Efficiency Transition, Wiceprezeska Velux
Ingrid REUMERT
Przewodnicząca Danish Government Council for Energy Efficiency Transition, Wiceprezeska Velux
Ingrid Reumert jest wiceprezeską ds. globalnych relacji zewnętrznych i zrównoważonego rozwoju w Grupie VELUX. Jest również Przewodniczącą Danish Government Council for Energy Efficiency oraz wiceprzewodniczącą Partnerstwa Klimatycznego Rządu Danii na rzecz Środowiska Zabudowanego. Pełni również funkcję Członkini Zarządu UN Global Compact Dania, Wiceprzewodniczącej Synergi, Członkini Komitetu Doradczego ds. Efektywności Energetycznej IEA oraz Członkini Zarządu EuroACE.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Magdalena PIECH
Head of Regulatory Affairs Allegro, przewodnicząca European Tech Alliance

Od 2017 r. jako Head of Regulatory Affairs w Allegro, odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Od 2018 roku Chair of the European Tech Alliance, organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w Parlamencie Europejskim, Ministerstwie Gospodarki i w Konfederacji Lewiatan. Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspert w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego. Od wielu lat śledzi krajowy i unijny proces legislacyjny i wpływ przyjmowanych przepisów na przedsiębiorstwa.

Magdalena PIECH
Head of Regulatory Affairs Allegro, przewodnicząca European Tech Alliance
Magdalena PIECH
Head of Regulatory Affairs Allegro, przewodnicząca European Tech Alliance

Od 2017 r. jako Head of Regulatory Affairs w Allegro, odpowiada za analizę projektów legislacyjnych pod kątem ich wpływu na rozwój handlu elektronicznego i gospodarki cyfrowej. Od 2018 roku Chair of the European Tech Alliance, organizacji zrzeszającej wiodące europejskie firmy technologiczne. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w Parlamencie Europejskim, Ministerstwie Gospodarki i w Konfederacji Lewiatan. Doktor Nauk Prawnych, Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i na Université de Strasbourg. Ekspert w dziedzinie regulacji dotyczących gospodarki cyfrowej, m.in. prawa ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów i handlu elektronicznego. Od wielu lat śledzi krajowy i unijny proces legislacyjny i wpływ przyjmowanych przepisów na przedsiębiorstwa.

piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Kamila KLOC
Head of Markets Unit in Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, DG CNECT, Komisja Europejska

W Komisji Europejskiej od grudnia 2004 r. Od stycznia 2019 r. piastuje stanowisko Head of Markets Unit in Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. Od marca 2021 r. pełni obowiązki dyrektora w tej samej jednostce. Wcześniej piastowała funkcję zastępcy szefa gabinetu wiceprezesa Andrusa Ansipa odpowiedzialnego za jednolity rynek cyfrowy (DSM). Przed dołączeniem do gabinetu pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Energii koordynując zwolnienia z regulacyjnych zasad dostępu dla gazociągów. Podczas polskiej Prezydencji w 2011 roku została oddelegowana przez Komisję do Kancelarii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji zajmując się sprawami fuzyjnymi i antymonopolowymi. Przed dołączeniem do Komisji była zatrudniona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako Doradca Prezesa. Kamila Kloc rozpoczęła karierę zawodową w środowisku akademickim i wykładała w Szkole Głównej Handlowej jako adiunkt. Napisała doktorat na temat roli polityki konkurencji w sektorze użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz stypendystką Chevening na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Kamila KLOC
Head of Markets Unit in Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, DG CNECT, Komisja Europejska
Kamila KLOC
Head of Markets Unit in Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, DG CNECT, Komisja Europejska
W Komisji Europejskiej od grudnia 2004 r. Od stycznia 2019 r. piastuje stanowisko Head of Markets Unit in Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. Od marca 2021 r. pełni obowiązki dyrektora w tej samej jednostce. Wcześniej piastowała funkcję zastępcy szefa gabinetu wiceprezesa Andrusa Ansipa odpowiedzialnego za jednolity rynek cyfrowy (DSM). Przed dołączeniem do gabinetu pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Energii koordynując zwolnienia z regulacyjnych zasad dostępu dla gazociągów. Podczas polskiej Prezydencji w 2011 roku została oddelegowana przez Komisję do Kancelarii Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji zajmując się sprawami fuzyjnymi i antymonopolowymi. Przed dołączeniem do Komisji była zatrudniona w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako Doradca Prezesa. Kamila Kloc rozpoczęła karierę zawodową w środowisku akademickim i wykładała w Szkole Głównej Handlowej jako adiunkt. Napisała doktorat na temat roli polityki konkurencji w sektorze użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz stypendystką Chevening na Uniwersytecie Oksfordzkim.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Aleksandra MUSIELAK
Espertka w departamenci prawa gospodarczego, Konfederacja Lewiatan

Aleksandra MUSIELAK
Espertka w departamenci prawa gospodarczego, Konfederacja Lewiatan
Aleksandra MUSIELAK
Espertka w departamenci prawa gospodarczego, Konfederacja Lewiatan
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00UCZCIWA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA W BIZNESIE
Christa SCHWENG
Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Christa SCHWENG
Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Christa SCHWENG
Przewodnicząca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
Rainer DULGER
Prezydent Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców BDA: Confederation of German Employers‘ Associations

Dr Dulger został wybrany na Prezesa BDA w listopadzie 2020 roku. Pełniąc tę funkcję reprezentuje interesy ponad miliona firm zatrudniających około 20 milionów pracowników. W latach 2012-2020 był prezesem Gesamtmetall. Wraz ze swoim bratem Rainer Dulger prowadzi firmę ProMinent GmbH produkującą pompy dozujące i sprzedającą je na całym świecie. Studiował inżynierię mechaniczną w Kaiserslautern, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora. Dr Rainer Dulger urodził się w 1964 roku w Heidelbergu, jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Rainer DULGER
Prezydent Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców BDA: Confederation of German Employers‘ Associations
Rainer DULGER
Prezydent Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Organizacji Pracodawców BDA: Confederation of German Employers‘ Associations
Dr Dulger został wybrany na Prezesa BDA w listopadzie 2020 roku. Pełniąc tę funkcję reprezentuje interesy ponad miliona firm zatrudniających około 20 milionów pracowników. W latach 2012-2020 był prezesem Gesamtmetall. Wraz ze swoim bratem Rainer Dulger prowadzi firmę ProMinent GmbH produkującą pompy dozujące i sprzedającą je na całym świecie. Studiował inżynierię mechaniczną w Kaiserslautern, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora. Dr Rainer Dulger urodził się w 1964 roku w Heidelbergu, jest żonaty i ma dwoje dzieci.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
Ivailo KAŁFIN
Dyrektor Wykonawczy, Eurofound

Ivajło Kałfin objął funkcję Dyrektora Wykonawczego Eurofund 1 czerwca 2021 r. Jest specjalistą w szeregu obszarów, od dynamiki rynku pracy i polityki społecznej po globalne trendy polityczne, UE i budżet, a także transformację cyfrową. Dyrektor Instytutu Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych w Sofii w latach 2019-2021. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera Bułgarii (2005–2009 i 2014–2016), a także Ministra Spraw Zagranicznych (2005–2009) i Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2014–2016). W latach 2009-2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej i sprawozdawcą ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. W latach 2014-2017 był członkiem Grupy Monti – Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Specjalnego Doradcy Komisarza UE ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich. Czterokrotnie wybrany do bułgarskiego parlamentu.

Ivailo KAŁFIN
Dyrektor Wykonawczy, Eurofound
Ivailo KAŁFIN
Dyrektor Wykonawczy, Eurofound

Ivajło Kałfin objął funkcję Dyrektora Wykonawczego Eurofund 1 czerwca 2021 r. Jest specjalistą w szeregu obszarów, od dynamiki rynku pracy i polityki społecznej po globalne trendy polityczne, UE i budżet, a także transformację cyfrową. Dyrektor Instytutu Gospodarki i Stosunków Międzynarodowych w Sofii w latach 2019-2021. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera Bułgarii (2005–2009 i 2014–2016), a także Ministra Spraw Zagranicznych (2005–2009) i Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2014–2016). W latach 2009-2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej i sprawozdawcą ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. W latach 2014-2017 był członkiem Grupy Monti – Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych. Przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Specjalnego Doradcy Komisarza UE ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich. Czterokrotnie wybrany do bułgarskiego parlamentu.

piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”

Doktor filozofii i prawnik, szef działu politycznego tygodnika „Kultura Liberalna”, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.

Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”
Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”
Doktor filozofii i prawnik, szef działu politycznego tygodnika „Kultura Liberalna”, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
Katarzyna KASIA
Filozofka i publicystka

Katarzyna KASIA
Filozofka i publicystka
Katarzyna KASIA
Filozofka i publicystka
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY SOCJALIZM MA PRZYSZŁOŚĆ? WSPOMNIENIE ZYGMUNTA BAUMANA I NIE TYLKO…
Aleksandra KARASIŃSKA
Redaktorka naczelna i magazynu „Forbes Women” i dyrektorka Programowa Treści Płatnych RASP

Redaktorka naczelna magazynu „Forbes Women” i Dyrektorka Programowa Treści Płatnych RASP. Ekspertka w dziedzinie mediów internetowych, produkcji telewizyjnej, radiowej oraz prasy. Była dziennikarką Radia Wolna Europa, Radia Zet, TVN24 i Polsatu. W tygodnikach Wprost i Newsweek była zastępczynią redaktora naczelnego. Współpracowała z CNN i CNN Radio. Wykłada dziennikarstwo na SWPS. Prowadzi Forbes Women Podcast.

Aleksandra KARASIŃSKA
Redaktorka naczelna i magazynu „Forbes Women” i dyrektorka Programowa Treści Płatnych RASP
Aleksandra KARASIŃSKA
Redaktorka naczelna i magazynu „Forbes Women” i dyrektorka Programowa Treści Płatnych RASP

Redaktorka naczelna magazynu „Forbes Women” i Dyrektorka Programowa Treści Płatnych RASP. Ekspertka w dziedzinie mediów internetowych, produkcji telewizyjnej, radiowej oraz prasy. Była dziennikarką Radia Wolna Europa, Radia Zet, TVN24 i Polsatu. W tygodnikach Wprost i Newsweek była zastępczynią redaktora naczelnego. Współpracowała z CNN i CNN Radio. Wykłada dziennikarstwo na SWPS. Prowadzi Forbes Women Podcast.

czwartek, 21 października 202117:00 - 18:30FOR WOMEN IN SCIENCE
piątek, 22 października 202116:00 - 17:00SESJA ZAMYKAJĄCA – PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA WEDŁUG KOBIET
Fredrik PERSSON
Prezydent Svenskt Näringsliv – Konfederacji Szwedzkich Przedsiębiorstw

Studiował ekonomię w Stockholm School Of Economics w latach 1988-92. Pracował w ABB Financial Services w latach 1992-98 oraz w należącej do ABB firmie Aros Securities AB w latach 1998-2000. Od 2000 roku podjął pracę w AXEL Johnson AB, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego od 2007 do 2015 r. Został mianowany prezesem ds. szwedzkiego handlu i wiceprezesem Svenskt Näringsliv, Konfederacji Szwedzkich Przedsiębiorstw w 2014 r. Od 24 marca 2017 r. jest przewodniczącym Międzynarodowej Izby Handlowej w Szwecji. W listopadzie 2017 objął funkcję prezydenta Svenskt Näringsliv.

Fredrik PERSSON
Prezydent Svenskt Näringsliv – Konfederacji Szwedzkich Przedsiębiorstw
Fredrik PERSSON
Prezydent Svenskt Näringsliv – Konfederacji Szwedzkich Przedsiębiorstw
Studiował ekonomię w Stockholm School Of Economics w latach 1988-92. Pracował w ABB Financial Services w latach 1992-98 oraz w należącej do ABB firmie Aros Securities AB w latach 1998-2000. Od 2000 roku podjął pracę w AXEL Johnson AB, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego od 2007 do 2015 r. Został mianowany prezesem ds. szwedzkiego handlu i wiceprezesem Svenskt Näringsliv, Konfederacji Szwedzkich Przedsiębiorstw w 2014 r. Od 24 marca 2017 r. jest przewodniczącym Międzynarodowej Izby Handlowej w Szwecji. W listopadzie 2017 objął funkcję prezydenta Svenskt Näringsliv.
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Iveta RADIČOVÁ
b. Premier Republiki Słowackiej

Iveta Radicová jest profesorem socjologii w International School of Liberal Arts w Bratysławie oraz Dziekanem Wydziału Mediów Uniwersytetu Paneuropejskiego w Bratysławie. Przed podjęciem obowiązków Premiera i Ministra Obrony, należała do słowackiego parlamentu oraz pełniła funkcję Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. W 1992 r. założyła non-profitowe Centrum Analiz Polityki Społecznej, które prowadziła, dopóki nie została mianowana Dyrektorką Instytutu Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w roku 2005. Otrzymała tytuł profesora socjologii na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

Iveta RADIČOVÁ
b. Premier Republiki Słowackiej
Iveta RADIČOVÁ
b. Premier Republiki Słowackiej
Iveta Radicová jest profesorem socjologii w International School of Liberal Arts w Bratysławie oraz Dziekanem Wydziału Mediów Uniwersytetu Paneuropejskiego w Bratysławie. Przed podjęciem obowiązków Premiera i Ministra Obrony, należała do słowackiego parlamentu oraz pełniła funkcję Ministra Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. W 1992 r. założyła non-profitowe Centrum Analiz Polityki Społecznej, które prowadziła, dopóki nie została mianowana Dyrektorką Instytutu Socjologii Słowackiej Akademii Nauk w roku 2005. Otrzymała tytuł profesora socjologii na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Mark WILLIAMS
paleobiolog, Uniwersytet w Leicesterze

Mark Williams jest profesorem paleobiologii na Wydziale Geografii, Geologii i Środowiska Naturalnego na Uniwersytecie Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest współautorem - wraz ze swoim przyjacielem Janem Zalasiewiczem - kilku książek popularnonaukowych o klimacie, środowisku i historii biologicznej Ziemi. Jego najnowsza książka – „Kosmiczna oaza” („The cosmic osasis”) – analizuje, jak ludzie muszą zmienić swoje relacje z Ziemią, jeśli mają się rozwijać wraz z resztą form życia. Przez ponad dekadę pracował nad koncepcją antropocenu, według której ludzie zasadniczo zmieniają systemy wody, życia, powietrza i ziemi na naszej planecie. Jest jednym ze współautorów ksiażki „Antropocen: podejście multidyscyplinarne” („The Anthropocene: a multidisciplinary approach”)

Mark WILLIAMS
paleobiolog, Uniwersytet w Leicesterze
Mark WILLIAMS
paleobiolog, Uniwersytet w Leicesterze

Mark Williams jest profesorem paleobiologii na Wydziale Geografii, Geologii i Środowiska Naturalnego na Uniwersytecie Leicester w Wielkiej Brytanii. Jest współautorem - wraz ze swoim przyjacielem Janem Zalasiewiczem - kilku książek popularnonaukowych o klimacie, środowisku i historii biologicznej Ziemi. Jego najnowsza książka – „Kosmiczna oaza” („The cosmic osasis”) – analizuje, jak ludzie muszą zmienić swoje relacje z Ziemią, jeśli mają się rozwijać wraz z resztą form życia. Przez ponad dekadę pracował nad koncepcją antropocenu, według której ludzie zasadniczo zmieniają systemy wody, życia, powietrza i ziemi na naszej planecie. Jest jednym ze współautorów ksiażki „Antropocen: podejście multidyscyplinarne” („The Anthropocene: a multidisciplinary approach”)

środa, 20 października 202119:00 - 20:00SESJA OTWIERAJĄCA - ANTROPOCEN
Adam BODNAR
b. Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Adam BODNAR
b. Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Adam BODNAR
b. Rzecznik Praw Obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
Jerzy HAUSNER
Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jerzy HAUSNER
Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP
Jerzy HAUSNER
Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP
Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
Marek NIEDUŻAK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Od 17 sierpnia 2021 r. pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W resorcie odpowiada za obszar regulacji i legislacji. Wcześniej wiceminister przedsiębiorczości i technologii, wiceminister rozwoju, a następnie rozwoju, pracy i technologii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych, Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej. Jest czonkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

Marek NIEDUŻAK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Marek NIEDUŻAK
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Od 17 sierpnia 2021 r. pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W resorcie odpowiada za obszar regulacji i legislacji. Wcześniej wiceminister przedsiębiorczości i technologii, wiceminister rozwoju, a następnie rozwoju, pracy i technologii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych, Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej. Jest czonkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doktor nauk prawnych i adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00STRATEGIA GOSPODARCZA NA NOWĄ DEKADĘ
Tomasz SKRZYPCZAK
Country Director Poland, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Tomasz SKRZYPCZAK
Country Director Poland, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
Tomasz SKRZYPCZAK
Country Director Poland, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
-
Piotr ŻAKOWIECKI
Starszy Analityk ds. Zdrowotnych, Polityka Insight

Piotr Żakowiecki zajmuje się polityką zdrowotną i sektorem ochrony zdrowia. Autor raportów i publikacji w zakresie polityki publicznej, współpracował m.in. z Freedom House, Instytutem Badań Strukturalnych i Pracodawcami RP. Doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a biznesowe jako manager ds. strategii w Alior Banku. Jest absolwentem London School of Economics i National University of Singapore.

Piotr ŻAKOWIECKI
Starszy Analityk ds. Zdrowotnych, Polityka Insight
Piotr ŻAKOWIECKI
Starszy Analityk ds. Zdrowotnych, Polityka Insight

Piotr Żakowiecki zajmuje się polityką zdrowotną i sektorem ochrony zdrowia. Autor raportów i publikacji w zakresie polityki publicznej, współpracował m.in. z Freedom House, Instytutem Badań Strukturalnych i Pracodawcami RP. Doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a biznesowe jako manager ds. strategii w Alior Banku. Jest absolwentem London School of Economics i National University of Singapore.

-
Janusz LEWANDOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Janusz Lewandowski (ur. 1951) – doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Był wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim i uczelniach zagranicznych, zakładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym NSZZ „Solidarność”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). W wyborach europejskich 13 czerwca 2004 został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. Był przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, następnie objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2010-2014 Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Od 2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący komisji budżetowej.

Janusz LEWANDOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz LEWANDOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Janusz Lewandowski (ur. 1951) – doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Był wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim i uczelniach zagranicznych, zakładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym NSZZ „Solidarność”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). W wyborach europejskich 13 czerwca 2004 został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. Był przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, następnie objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2010-2014 Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Od 2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący komisji budżetowej.
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45NOWA ARCHITEKTURA FINANSOWA UE
Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988). Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS). Członek Steering Committee European Plastics Converters.

Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.
Tadeusz NOWICKI
Prezes Zarządu Ergis S.A.
Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988). Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS). Członek Steering Committee European Plastics Converters.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland

Prezes Zarządu WWF Poland, od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością̨ WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji.

Był od 1994 roku związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland
Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland

Prezes Zarządu WWF Poland, od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością̨ WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji.

Był od 1994 roku związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
Zbigniew KARACZUN
Prezes zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego

Zbigniew KARACZUN
Prezes zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego
Zbigniew KARACZUN
Prezes zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
Włodzimierz SZPRINGER
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z European Association of Law and Economics. Kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR – VI Program Ramowy UE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ok. 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

Włodzimierz SZPRINGER
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH
Włodzimierz SZPRINGER
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z European Association of Law and Economics. Kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR – VI Program Ramowy UE). Członek Rady Programowej kierunku „Ekonomiczna analiza prawa” w SGH. Autor ok. 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji „Przyjazne Państwo” Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – JAKIE INNOWACJE, WPROWADZĄ NAS W 2035 ROK?
Andre M. BAJORAT
Dyrektor ds. Strategii Banku Korporacyjnego, Deutsche Bank

André jest aktywnym uczestnikiem europejskiej gospodarki cyfrowej od prawie 25 lat. Wcześniej menedżer w wielu instytucjach bankowych, płatniczych i fintechowych. André dołączył do Deutsche Bank jako Dyrektor Zarządzający w styczniu 2020 roku. Jako były Dyrektor Generalny figo, giropay, enfore i Star Finanz, inwestor i członek zarządu w kilku firmach, posiada głęboką wiedzę na temat płatności, bankowości i aktywów cyfrowych. W Deutsche Bank kieruje różnymi obszarami, takimi jak aktywa cyfrowe i waluty oraz API.

Andre M. BAJORAT
Dyrektor ds. Strategii Banku Korporacyjnego, Deutsche Bank
Andre M. BAJORAT
Dyrektor ds. Strategii Banku Korporacyjnego, Deutsche Bank

André jest aktywnym uczestnikiem europejskiej gospodarki cyfrowej od prawie 25 lat. Wcześniej menedżer w wielu instytucjach bankowych, płatniczych i fintechowych. André dołączył do Deutsche Bank jako Dyrektor Zarządzający w styczniu 2020 roku. Jako były Dyrektor Generalny figo, giropay, enfore i Star Finanz, inwestor i członek zarządu w kilku firmach, posiada głęboką wiedzę na temat płatności, bankowości i aktywów cyfrowych. W Deutsche Bank kieruje różnymi obszarami, takimi jak aktywa cyfrowe i waluty oraz API.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – JAKIE INNOWACJE, WPROWADZĄ NAS W 2035 ROK?
Andrzej KLESYK
Menadżer

Andrzej KLESYK
Menadżer
Andrzej KLESYK
Menadżer
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI A NIEPEWNE JUTRO. JAK KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ MŁODEGO POKOLENIA?
Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute

Analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uznawana za jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów.

Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute
Natalia HATALSKA
Założycielka i Prezeska, infuture.institute

Analityczka trendów, publicystka, założycielka i prezeska instytutu badań nad przyszłością infuture.institute. Uznawana za jeden z 10 najważniejszych autorytetów polskiego biznesu. Nagrodzona tytułem Digital Shaper w kategorii wizjoner – przyznawanym osobom, które mają ponadprzeciętny wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Financial Times umieścił ją na liście New Europe 100 – listy 100 osób z Europy Środkowo-Wschodniej, które zmieniają społeczeństwo, politykę i biznes, prezentując nowe podejście do dominujących problemów.

piątek, 22 października 202110:00 - 11:00PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI A NIEPEWNE JUTRO. JAK KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ MŁODEGO POKOLENIA?
Rafał RUDZIŃSKI
Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce

Rafał Rudziński od wielu lat pełni funkcje managerskie i zarządcze w polskich spółkach Grupy Bosch. 1 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch i reprezentanta Grupy Bosch w Polsce. W latach 2005-2018 pracował w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży, a od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszary marketingu, sprzedaży, serwisu fabrycznego oraz logistyki. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Sprzedaży w firmie Miele. Rafał Rudziński jest członkiem Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji, które funkcjonują w ramach Konfederacji Lewiatan. Jest też członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Poland.

Rafał RUDZIŃSKI
Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce
Rafał RUDZIŃSKI
Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentant Grupy Bosch w Polsce

Rafał Rudziński od wielu lat pełni funkcje managerskie i zarządcze w polskich spółkach Grupy Bosch. 1 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch i reprezentanta Grupy Bosch w Polsce. W latach 2005-2018 pracował w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, gdzie początkowo zajmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży, a od 2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszary marketingu, sprzedaży, serwisu fabrycznego oraz logistyki. W latach 2000-2004 był Dyrektorem Sprzedaży w firmie Miele. Rafał Rudziński jest członkiem Zarządu Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych i członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji, które funkcjonują w ramach Konfederacji Lewiatan. Jest też członkiem Rady Programowej UN Global Compact Network Poland.

czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45TRÓJKĄT WEIMARSKI KOBIET
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
Dominik WAŁKOWSKI
Adwokat, partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Odpowiada za praktykę prawa ochrony środowiska w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się polskim, europejskim i międzynarodowym prawem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym procesami inwestycyjnymi i odpowiedzialnością za naruszenie wymagań ochrony środowiska i spowodowanie szkody w środowisku. Doradza w sprawach oceny oddziaływania na środowisko, budowy i eksploatacji zakładów przemysłowych, gospodarowania i transgranicznego przemieszczania odpadów oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Dominik WAŁKOWSKI
Adwokat, partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
Dominik WAŁKOWSKI
Adwokat, partner, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Odpowiada za praktykę prawa ochrony środowiska w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się polskim, europejskim i międzynarodowym prawem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, w tym procesami inwestycyjnymi i odpowiedzialnością za naruszenie wymagań ochrony środowiska i spowodowanie szkody w środowisku. Doradza w sprawach oceny oddziaływania na środowisko, budowy i eksploatacji zakładów przemysłowych, gospodarowania i transgranicznego przemieszczania odpadów oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności.

piątek, 22 października 202111:30 - 12:30BIZNES 2030 – 2050: OGRANICZONE ZASOBY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI?
Ludwik KOTECKI
Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów

Konsultant ekonomiczny i doradca wielu instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Propagator zielonych finansów, prezes i dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest doradcą ekonomicznym Marszałka Senatu RP. Członek Team Europe w Polsce. Główny Ekonomista Caritas Polska. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 członek KNF i Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W latach 2003-2015 zastępca, a potem pełny członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego przy Radzie UE w Brukseli. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE.

Ludwik KOTECKI
Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów
Ludwik KOTECKI
Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów
Konsultant ekonomiczny i doradca wielu instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych, w tym m.in. UNDP, IBRD i MFW. Propagator zielonych finansów, prezes i dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów, ekspert Centrum Myśli Strategicznych i Europejskiego Kongresu Finansowego. Jest doradcą ekonomicznym Marszałka Senatu RP. Członek Team Europe w Polsce. Główny Ekonomista Caritas Polska. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora wykonawczego w MFW w Waszyngtonie, reprezentując Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Polskę, Serbię, Szwajcarię, Tadżykistan i Turkmenistan w Zarządzie MFW. Wcześniej przez prawie dwadzieścia lat pracował w Ministerstwie Finansów, w końcowym okresie jako jego Główny Ekonomista (2012-2015). W latach 2012-2015 członek KNF i Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2012 Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro w Polsce. W latach 2003-2015 zastępca, a potem pełny członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego przy Radzie UE w Brukseli. Jego obszary specjalistycznej wiedzy obejmują makroekonomię, politykę fiskalną, finanse międzynarodowe oraz instytucje UE i politykę finansową i budżetową UE.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Magdalena DZIEWGUĆ
Dyrektorka rozwoju biznesu cloudowego Google w Europie Środkowo-Wschodniej

Magdalena DZIEWGUĆ
Dyrektorka rozwoju biznesu cloudowego Google w Europie Środkowo-Wschodniej
Magdalena DZIEWGUĆ
Dyrektorka rozwoju biznesu cloudowego Google w Europie Środkowo-Wschodniej
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00JAK SPRAWIĆ BY CYFRYZACJA PRZYCZYNIAŁA SIĘ DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO?
Justyna ORŁOWSKA
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech

Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 r. powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce.

Wyróżniona Nagrodą “Cyfrowy Orzeł” Związku Cyfrowa Polska, Nagrodą “Orzeł Innowacji” przyznawanej przez “Rzeczpospolitą”, w 2020 r. znalazła się w rankingu „30 przed 30” magazynu „Forbes”.

Justyna ORŁOWSKA
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech
Justyna ORŁOWSKA
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech

Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała szereg projektów związanych z analityką w obszarze bankowości inwestycyjnej. W październiku 2016 roku dołączyła do zespołu doradców Ministra Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 r. powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce.

Wyróżniona Nagrodą “Cyfrowy Orzeł” Związku Cyfrowa Polska, Nagrodą “Orzeł Innowacji” przyznawanej przez “Rzeczpospolitą”, w 2020 r. znalazła się w rankingu „30 przed 30” magazynu „Forbes”.

czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00JAK SPRAWIĆ BY CYFRYZACJA PRZYCZYNIAŁA SIĘ DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO?
Jarosław KRAWCZYK
PR Lead, Otodom

Odpowiada za PR Otodom, był gospodarzem cyklu Otodom.Live, autorem cytowanych w najważniejszych mediach opracowań na temat rynku nieruchomości, które najczęściej oparte są o pracę analityków Otodom oraz wyniki zleconych przez serwis badań. Obserwuje i analizuje rynek bez ustalonych z góry tez, interesują go głównie trendy i zmiany, jakie mu towarzyszą oraz wszystko co znajdziemy na styku nieruchomości i ich mieszkańców. Prywatnie bywalec koncertów i festiwali, bo muzyka to jego żywioł.

Jarosław KRAWCZYK
PR Lead, Otodom
Jarosław KRAWCZYK
PR Lead, Otodom
Odpowiada za PR Otodom, był gospodarzem cyklu Otodom.Live, autorem cytowanych w najważniejszych mediach opracowań na temat rynku nieruchomości, które najczęściej oparte są o pracę analityków Otodom oraz wyniki zleconych przez serwis badań. Obserwuje i analizuje rynek bez ustalonych z góry tez, interesują go głównie trendy i zmiany, jakie mu towarzyszą oraz wszystko co znajdziemy na styku nieruchomości i ich mieszkańców. Prywatnie bywalec koncertów i festiwali, bo muzyka to jego żywioł.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
Maria WIŚNIEWSKA
Ekonomistka, socjolożka, Uniwersytet Warszawski

Obecnie adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Laboratorium Leadership, niezależna członkini Rady Nadzorczej Orange Polska, członkini Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, wiceprezeska Zarządu Fundacji Instytut Artes Liberales (UW). Od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizatorka i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA.

W 1997 roku pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, w latach 1998-2003 prezeska Banku Pekao SA, posłanka na Sejm RP V Kadencji w latach 2005-2007, potem, do 2012 roku Prezeska Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 roku trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.

Maria WIŚNIEWSKA
Ekonomistka, socjolożka, Uniwersytet Warszawski
Maria WIŚNIEWSKA
Ekonomistka, socjolożka, Uniwersytet Warszawski

Obecnie adiunkt na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka Laboratorium Leadership, niezależna członkini Rady Nadzorczej Orange Polska, członkini Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych, wiceprezeska Zarządu Fundacji Instytut Artes Liberales (UW). Od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizatorka i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA.

W 1997 roku pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, w latach 1998-2003 prezeska Banku Pekao SA, posłanka na Sejm RP V Kadencji w latach 2005-2007, potem, do 2012 roku Prezeska Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez „Wall Street Journal”. W 2003 roku trafiła na listę Stars of Europe tygodnika „Business Week”.

czwartek, 21 października 202116:30 - 17:00ANATOMIA PRZYWÓDZTWA CHARYZMATYCZNEGO
Dieter KEMPF
Wiceprezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego – BDI

Dieter KEMPF
Wiceprezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego – BDI
Dieter KEMPF
Wiceprezydent Federacji Przemysłu Niemieckiego – BDI
czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
Marek TEJCHMAN
Zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"

Dziennikarz specjalizujący się w tematach gospodarczych i międzynarodowych, autor filmów dokumentalnych. W latach 2007 – 2015 prowadził autorskie programy w TVN CNBC, TVN 24 i TVN 24 BIS. Wcześniej pracował między innymi w Polsacie i Radiu TOK FM, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej.

Marek TEJCHMAN
Zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"
Marek TEJCHMAN
Zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Gazety Prawnej"
Dziennikarz specjalizujący się w tematach gospodarczych i międzynarodowych, autor filmów dokumentalnych. W latach 2007 – 2015 prowadził autorskie programy w TVN CNBC, TVN 24 i TVN 24 BIS. Wcześniej pracował między innymi w Polsacie i Radiu TOK FM, w którym pełnił funkcję zastępcy redaktor naczelnej.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI A NIEPEWNE JUTRO. JAK KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ MŁODEGO POKOLENIA?
Katarzyna BĄKOWICZ
Komunikolożka, medioznawczyni, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet SWPS

Adiunktka i wykładowczyni na Wydziale Komunikacji i Dziennikarstwa SAN i SWPS. Współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Konsultantka i strateżka w zakresie komunikacji biznesowej i medialnej dla podmiotów publicznych i prywatnych. Jej naukowe i zawodowe zainteresowania obejmują zagadnienia społecznych konsekwencji dezinformacji, oddziaływania manipulacji medialnej oraz wdrażania rozwiązań w zakresie komunikacji odpowiedzialnej.

Katarzyna BĄKOWICZ
Komunikolożka, medioznawczyni, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet SWPS
Katarzyna BĄKOWICZ
Komunikolożka, medioznawczyni, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet SWPS
Adiunktka i wykładowczyni na Wydziale Komunikacji i Dziennikarstwa SAN i SWPS. Współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Konsultantka i strateżka w zakresie komunikacji biznesowej i medialnej dla podmiotów publicznych i prywatnych. Jej naukowe i zawodowe zainteresowania obejmują zagadnienia społecznych konsekwencji dezinformacji, oddziaływania manipulacji medialnej oraz wdrażania rozwiązań w zakresie komunikacji odpowiedzialnej.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00LOBBING W BRUKSELI
Cornelia PIEPER
Konsul generalna Niemiec w Gdańsku

Cornelia PIEPER
Konsul generalna Niemiec w Gdańsku
Cornelia PIEPER
Konsul generalna Niemiec w Gdańsku
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45TRÓJKĄT WEIMARSKI KOBIET
Dominika BETTMAN
Prezeska Zarządu (CEO) oraz Dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska

Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. digitalizacji oraz produkcji przemysłowej. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkinią rady programowej OEES, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB oraz Radzie KIGEiT. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.

Dominika BETTMAN
Prezeska Zarządu (CEO) oraz Dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska
Dominika BETTMAN
Prezeska Zarządu (CEO) oraz Dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska
Z Siemensem związana od blisko 25 lat. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz aktywizacji zawodowej kobiet. Propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. digitalizacji oraz produkcji przemysłowej. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkinią rady programowej OEES, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB oraz Radzie KIGEiT. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00TECHNOLOGIA KSZTAŁTUJE PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – JAKIE INNOWACJE, WPROWADZĄ NAS W 2035 ROK?
Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland

Prezes Zarządu WWF Poland, od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością̨ WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji. Był od 1994 roku związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland
Mirosław PROPPÉ
Prezes Zarządu, WWF Poland
Prezes Zarządu WWF Poland, od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością̨ WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji. Był od 1994 roku związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30BIZNES 2030 – 2050: OGRANICZONE ZASOBY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI?
Paweł KOWALEWSKI
Profesor ASP

Jeden z pierwszych członków IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (od 1993 r.), czterokrotnie wybierany na Prezesa Stowarzyszenia, trzykrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IAA Polska. Jest jedynym Polakiem w strukturach IAA Global. W 2020 został wybrany na stanowisko Vice President Creativity IAA Global. Prezes agencji Communication Unlimited – jednej z pierwszych w Polsce niezależnych agencji reklamowych. Profesor ASP i uznany polski twórca. W czasie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie założył legendarną formację artystyczną GRUPPA. W 1985 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1994 r. prowadzi na tym wydziale pracownię reklamy. Brał udział w szeregu wystaw w kraju i za granicą.

Paweł KOWALEWSKI
Profesor ASP
Paweł KOWALEWSKI
Profesor ASP
Jeden z pierwszych członków IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (od 1993 r.), czterokrotnie wybierany na Prezesa Stowarzyszenia, trzykrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IAA Polska. Jest jedynym Polakiem w strukturach IAA Global. W 2020 został wybrany na stanowisko Vice President Creativity IAA Global. Prezes agencji Communication Unlimited – jednej z pierwszych w Polsce niezależnych agencji reklamowych. Profesor ASP i uznany polski twórca. W czasie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie założył legendarną formację artystyczną GRUPPA. W 1985 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1994 r. prowadzi na tym wydziale pracownię reklamy. Brał udział w szeregu wystaw w kraju i za granicą.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45MIASTA PRZYSZŁOŚCI. JAK TWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, BY POMAGAŁA BUDOWAĆ WIĘZI SPOŁECZNE I RELACJE MIĘDZY LUDŹMI?
Karol TOKARCZYK
Analityk ds. Gospodarki Cyfrowej, Polityka Insight

Karol Tokarczyk jest analitykiem do spraw gospodarki cyfrowej w zespole Polityki Insight. Był dziennikarzem Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, gdzie relacjonował najważniejsze wydarzenia gospodarcze i biznesowe. Absolwent historii oraz podyplomowych studiów Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Karol TOKARCZYK
Analityk ds. Gospodarki Cyfrowej, Polityka Insight
Karol TOKARCZYK
Analityk ds. Gospodarki Cyfrowej, Polityka Insight

Karol Tokarczyk jest analitykiem do spraw gospodarki cyfrowej w zespole Polityki Insight. Był dziennikarzem Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, gdzie relacjonował najważniejsze wydarzenia gospodarcze i biznesowe. Absolwent historii oraz podyplomowych studiów Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro na Uniwersytecie Zielonogórskim.

czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00JAK SPRAWIĆ BY CYFRYZACJA PRZYCZYNIAŁA SIĘ DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO?
Aleksandra KARDAŚ
Naukaoklimacie.pl, Uniwersytet Warszawski

Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki związana z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezeską Fundacji Edukacji Klimatycznej oraz członkinią Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Współredaguje stronę Naukaoklimacie.pl. Jest autorką popularno-naukowej „Książki o wodzie”, a także współautorką podręczników „Nauka o klimacie" oraz „Klimatyczne ABC”.

Aleksandra KARDAŚ
Naukaoklimacie.pl, Uniwersytet Warszawski
Aleksandra KARDAŚ
Naukaoklimacie.pl, Uniwersytet Warszawski
Fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki związana z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprezeską Fundacji Edukacji Klimatycznej oraz członkinią Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Współredaguje stronę Naukaoklimacie.pl. Jest autorką popularno-naukowej „Książki o wodzie”, a także współautorką podręczników „Nauka o klimacie" oraz „Klimatyczne ABC”.
środa, 20 października 202119:00 - 20:00SESJA OTWIERAJĄCA - ANTROPOCEN
Ewa ŁABNO-FALĘCKA
Dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska

W latach 1993-1999 była radcą do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn. Od 2000 roku odpowiedzialna za komunikację i relacje zewnętrzne w Grupie Daimler AG w Polsce. Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. „Golden Arrow”, „PRotony”, „Thinking Outside of the Box”; nominowana do European Excellence Award; „Businesswoman of the Year” (2016). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z komparatystyki na Uniwersytecie w Tybindze; nauczyciel akademicki w Polsce i Niemczech.

Ewa ŁABNO-FALĘCKA
Dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska
Ewa ŁABNO-FALĘCKA
Dyrektorka ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska
W latach 1993-1999 była radcą do spraw kultury w ambasadzie RP w Bonn. Od 2000 roku odpowiedzialna za komunikację i relacje zewnętrzne w Grupie Daimler AG w Polsce. Laureatka wielu nagród branżowych, m.in. „Golden Arrow”, „PRotony”, „Thinking Outside of the Box”; nominowana do European Excellence Award; „Businesswoman of the Year” (2016). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat z komparatystyki na Uniwersytecie w Tybindze; nauczyciel akademicki w Polsce i Niemczech.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Jacek HUTYRA
Climate Officer, Orange Polska

Prawdopodobnie pierwsza osoba na takim stanowisku w Polsce – a na pewno pierwszy w Grupie Orange na świecie. Wspiera projektowanie i wdrażanie przez zespoły Orange Polska działań redukujących wpływ firmy na klimat. Cel? Neutralność klimatyczna netto w 2040 r. #OrangeGoesGreen #RazemDlaPlanety #NetZero2040

Jacek HUTYRA
Climate Officer, Orange Polska
Jacek HUTYRA
Climate Officer, Orange Polska
Prawdopodobnie pierwsza osoba na takim stanowisku w Polsce – a na pewno pierwszy w Grupie Orange na świecie. Wspiera projektowanie i wdrażanie przez zespoły Orange Polska działań redukujących wpływ firmy na klimat. Cel? Neutralność klimatyczna netto w 2040 r. #OrangeGoesGreen #RazemDlaPlanety #NetZero2040
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
Witold DROŻDŻ
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska

Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska. Członek Rady Fundacji Orange. Wcześniej, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny min. za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.

Witold DROŻDŻ
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska
Witold DROŻDŻ
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych w Orange Polska. Członek Rady Fundacji Orange. Wcześniej, p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny min. za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00JAK SPRAWIĆ BY CYFRYZACJA PRZYCZYNIAŁA SIĘ DO WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO?
Katarzyna GRUSZECKA-SPYCHAŁA
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki (od 2014 r.). Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG/Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta, planowanie przestrzenne, politykę gospodarczą, nadzór właścicielski, nadzoruje komunikację miejską. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network. Zdobywczyni tytułu Tygrys Biznesu. W 2020 roku, jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation In Politics w kategorii Economy. Dwukrotnie wywalczyła dla miasta tytuł „Polish City of the Future” w rankingu FDI Magazine (grupa Financial Times).

Katarzyna GRUSZECKA-SPYCHAŁA
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
Katarzyna GRUSZECKA-SPYCHAŁA
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki (od 2014 r.). Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, The School of American Law (UG/Chicago-Kent College of Law) i Leadership Academy for Poland. Odpowiada za strategię rozwoju miasta, planowanie przestrzenne, politykę gospodarczą, nadzór właścicielski, nadzoruje komunikację miejską. Członkini Urban Land Institute oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Inicjatorka powstania European Waterfront Cities Network. Zdobywczyni tytułu Tygrys Biznesu. W 2020 roku, jako jedyna dotąd Polka, odebrała nagrodę The Innovation In Politics w kategorii Economy. Dwukrotnie wywalczyła dla miasta tytuł „Polish City of the Future” w rankingu FDI Magazine (grupa Financial Times).
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
Marek ZMYSŁOWSKI
Przedsiębiorca, autor

Urodzony w Polsce przedsiębiorca i dyrektor, skoncentrowany na biznesie online i energii odnawialnej, pasjonat rynków wschodzących. Był współzałożycielem Sunroof.se – producenta paneli słonecznych 2 w 1, HotelOnline.co – firmy zajmującej się technologią podróżniczą oraz Jumia Travel – największego portalu rezerwacji hoteli w Afryce, notowanego na NYSE jako część Jumia Group. W 2014 roku został wybrany przez IT News Africa Magazine jako jedna z dziesięciu najważniejszych osób w branży technologicznej. Jest głównym mentorem w Launchpad Google i XL Africa, programie Banku Światowego. Autor bestsellera „Chasing Black Unicorns”, były instruktor snowboardu i barman, którego prawdziwym życiowym celem jest po prostu zostawienie tego świata w nieco lepszej kondycji niż go zastał.

Marek ZMYSŁOWSKI
Przedsiębiorca, autor
Marek ZMYSŁOWSKI
Przedsiębiorca, autor
Urodzony w Polsce przedsiębiorca i dyrektor, skoncentrowany na biznesie online i energii odnawialnej, pasjonat rynków wschodzących. Był współzałożycielem Sunroof.se – producenta paneli słonecznych 2 w 1, HotelOnline.co – firmy zajmującej się technologią podróżniczą oraz Jumia Travel – największego portalu rezerwacji hoteli w Afryce, notowanego na NYSE jako część Jumia Group. W 2014 roku został wybrany przez IT News Africa Magazine jako jedna z dziesięciu najważniejszych osób w branży technologicznej. Jest głównym mentorem w Launchpad Google i XL Africa, programie Banku Światowego. Autor bestsellera „Chasing Black Unicorns”, były instruktor snowboardu i barman, którego prawdziwym życiowym celem jest po prostu zostawienie tego świata w nieco lepszej kondycji niż go zastał.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Michał RUSINEK
Literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profesor na Wydziale Polonistyki UJ, prowadzi zajęcia z teorii literatury, retoryki i creative writing. Tłumacz wielu książek dla dzieci i dorosłych. Zdarza mu się pisać felietony, także dla radia i telewizji, limeryki, opowiadania oraz teksty piosenek. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej fundację. Członek Rady Języka Polskiego PAN.

Michał RUSINEK
Literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michał RUSINEK
Literaturoznawca, tłumacz, pisarz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Profesor na Wydziale Polonistyki UJ, prowadzi zajęcia z teorii literatury, retoryki i creative writing. Tłumacz wielu książek dla dzieci i dorosłych. Zdarza mu się pisać felietony, także dla radia i telewizji, limeryki, opowiadania oraz teksty piosenek. Był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz prowadzi jej fundację. Członek Rady Języka Polskiego PAN.
czwartek, 21 października 202115:00 - 15:30JAK DZIAŁAJĄ SŁOWA?
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Bożena LEŚNIEWSKA
Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Jako Wiceprezeska Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, APP w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz AMP na INSEAD. Sprawuje funkcje Prezeski Stowarzyszenia LiderShe, członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka stowarzyszenia Professional Women Network. Jest także aktywną mentorką w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

Bożena LEŚNIEWSKA
Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska
Bożena LEŚNIEWSKA
Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska
Jako Wiceprezeska Zarządu Orange Polska odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, APP w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz AMP na INSEAD. Sprawuje funkcje Prezeski Stowarzyszenia LiderShe, członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka stowarzyszenia Professional Women Network. Jest także aktywną mentorką w programach mentoringowych, m.in. Fundacji Vital Voices i Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00STRATEGIA GOSPODARCZA NA NOWĄ DEKADĘ
Szmo KACPRZAK
Osoba Członkowska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego

Ma 26 lat. Od 2 lat działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Studiuje Zarządzanie Projektami Społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczy w zespole eksperckim ds. zmiany klimatu w Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja, a także pracuje w Fundacji Ekorozwoju i Fundacji Aktywizmu Klimatycznego.

Szmo KACPRZAK
Osoba Członkowska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Szmo KACPRZAK
Osoba Członkowska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Ma 26 lat. Od 2 lat działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym. Studiuje Zarządzanie Projektami Społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczy w zespole eksperckim ds. zmiany klimatu w Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja, a także pracuje w Fundacji Ekorozwoju i Fundacji Aktywizmu Klimatycznego.
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:15EDUKACJA KLIMATYCZNA – JAK KSZTAŁTOWAĆ ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN KLIMATU?
Sylwester POROWSKI
Fizyk b. dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Sylwester POROWSKI
Fizyk b. dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Sylwester POROWSKI
Fizyk b. dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Jacek KUCHARCZYK
Prezes zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych

Socjolog i analityk polityki, prezes Instytutu Spraw Publicznych (ISP) – jednego z wiodących niezależnych think tanków w Polsce.

W latach 80. działał w podziemnym ruchu studenckim i wydawniczym. Jest współzałożycielem i członkiem władz szeregu międzynarodowych organizacji obywatelskich, w tym Prague Civil Society Center, Policy Association for an Open Society PASOS i European Partnership for Democracy (EPD). Członek rady Fundacji OKO.press. W latach 2009-2015 był członkiem rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Przewodnicząc rady Scholarship Programs w Open Society Foundations, a w latach 2008-2015 członek rady OSF Think Tank Fund.

Autor i redaktor artykułów, policy briefs, raportów i książek na temat polityki europejskiej, demokracji, populizmu, polityki międzynarodowej oraz migracyjnej. Pomysłodawca i współautor projektu badawczego Barometr Polska-Niemcy, cyklicznego badania opinii publicznej w Polsce i w Niemczech.

Doktor socjologii, absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, stypendysta w New School for Social Research w Nowym Jorku, absolwent University of Kent at Canterbury oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek KUCHARCZYK
Prezes zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych
Jacek KUCHARCZYK
Prezes zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych

Socjolog i analityk polityki, prezes Instytutu Spraw Publicznych (ISP) – jednego z wiodących niezależnych think tanków w Polsce.

W latach 80. działał w podziemnym ruchu studenckim i wydawniczym. Jest współzałożycielem i członkiem władz szeregu międzynarodowych organizacji obywatelskich, w tym Prague Civil Society Center, Policy Association for an Open Society PASOS i European Partnership for Democracy (EPD). Członek rady Fundacji OKO.press. W latach 2009-2015 był członkiem rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Przewodnicząc rady Scholarship Programs w Open Society Foundations, a w latach 2008-2015 członek rady OSF Think Tank Fund.

Autor i redaktor artykułów, policy briefs, raportów i książek na temat polityki europejskiej, demokracji, populizmu, polityki międzynarodowej oraz migracyjnej. Pomysłodawca i współautor projektu badawczego Barometr Polska-Niemcy, cyklicznego badania opinii publicznej w Polsce i w Niemczech.

Doktor socjologii, absolwent Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, stypendysta w New School for Social Research w Nowym Jorku, absolwent University of Kent at Canterbury oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30POSTRZEGANIE TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO – RAPORT Z BADAŃ
Thomas BEHRENS
Koordynator projektów, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie

Od kwietnia 2021 roku jest koordynatorem projektów w zespole biura Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako samodzielny, projektowy pracownik KAS Polska, z licznymi partnerami (Instytut Spraw Publicznych (ISP), Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), Fundacja Bertelsmanna, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i inni) oraz firmami prywatnymi. Studiował prawo na Uniwersytecie Ruprechta Karlsa w Heidelbergu oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Reńskim im. Friedrich Wilhelmsa w Bonn. W 2011 roku napisał pracę magisterską pod kierunkiem prof. Gerda Langgutha na temat asymetrii politycznej w stosunkach polsko-niemieckich od 1998 roku.

Thomas BEHRENS
Koordynator projektów, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie
Thomas BEHRENS
Koordynator projektów, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie

Od kwietnia 2021 roku jest koordynatorem projektów w zespole biura Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako samodzielny, projektowy pracownik KAS Polska, z licznymi partnerami (Instytut Spraw Publicznych (ISP), Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), Fundacja Bertelsmanna, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i inni) oraz firmami prywatnymi. Studiował prawo na Uniwersytecie Ruprechta Karlsa w Heidelbergu oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Reńskim im. Friedrich Wilhelmsa w Bonn. W 2011 roku napisał pracę magisterską pod kierunkiem prof. Gerda Langgutha na temat asymetrii politycznej w stosunkach polsko-niemieckich od 1998 roku.

czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30POSTRZEGANIE TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO – RAPORT Z BADAŃ
Małgorzata KOPKA-PIĄTEK
Dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Sprawami europejskimi i polityką międzynarodową zajmowała się przez 15 lat w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Wcześniej pracowała w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a jeszcze wcześniej prowadziła szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej międzykulturowej. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowo politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Dla zainteresowanych innym spojrzeniem na relacje międzynarodowe poleca publikację jej współautorstwa „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna”.

Małgorzata KOPKA-PIĄTEK
Dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych
Małgorzata KOPKA-PIĄTEK
Dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Sprawami europejskimi i polityką międzynarodową zajmowała się przez 15 lat w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Wcześniej pracowała w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a jeszcze wcześniej prowadziła szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej międzykulturowej. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowo politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Dla zainteresowanych innym spojrzeniem na relacje międzynarodowe poleca publikację jej współautorstwa „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna”.

czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30POSTRZEGANIE TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO – RAPORT Z BADAŃ
Katarzyna BARSKA-ALIBERT
Partner w Kancelarii LEXCAP

Katarzyna BARSKA-ALIBERT
Partner w Kancelarii LEXCAP
Katarzyna BARSKA-ALIBERT
Partner w Kancelarii LEXCAP
piątek, 22 października 202111:30 - 12:00WSTĘP: UMOWA NAJMU KOMERCYJNEGO W PRAWIE FRANCUSKIM
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
Beata KONIARSKA
Pełnomocniczka Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej, Pracodawcy Pomorza

Od początku swojej kariery zawodowej związana z zarządzaniem projektami, w tym przejęciami i zespołami ludzkimi na arenie międzynarodowej. Od 2018 roku Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz pomysłodawczyni i współorganizatora konferencji Business Beyond Borders – Destination Africa. Właścicielka marek: bConnect presents Virtual Expo Group oraz PRINT SHAKER - PRINT & GRAPHIC DESIGN.

Beata KONIARSKA
Pełnomocniczka Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej, Pracodawcy Pomorza
Beata KONIARSKA
Pełnomocniczka Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej, Pracodawcy Pomorza
Od początku swojej kariery zawodowej związana z zarządzaniem projektami, w tym przejęciami i zespołami ludzkimi na arenie międzynarodowej. Od 2018 roku Pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza ds. Kontaktów Międzynarodowych oraz pomysłodawczyni i współorganizatora konferencji Business Beyond Borders – Destination Africa. Właścicielka marek: bConnect presents Virtual Expo Group oraz PRINT SHAKER - PRINT & GRAPHIC DESIGN.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
Mateusz SZCZUREK
Ekonomista, b. minister finansów, członek Europejskiej Rady Budżetowej, EFB

Mateusz SZCZUREK
Ekonomista, b. minister finansów, członek Europejskiej Rady Budżetowej, EFB
Mateusz SZCZUREK
Ekonomista, b. minister finansów, członek Europejskiej Rady Budżetowej, EFB
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30JAKI POLICY MIX PO KRYZYSIE?
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45NOWA ARCHITEKTURA FINANSOWA UE
Bruno GENCARELLI
Head of Unit, International data flows and protection, DG JUST, European Commission

Bruno GENCARELLI
Head of Unit, International data flows and protection, DG JUST, European Commission
Bruno GENCARELLI
Head of Unit, International data flows and protection, DG JUST, European Commission
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
Andrzej RADZIKOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Andrzej RADZIKOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Andrzej RADZIKOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Olgierd ŁUKASZEWICZ
Aktor teatralny i filmowy, działacz kulturalny i społeczny

Olgierd ŁUKASZEWICZ
Aktor teatralny i filmowy, działacz kulturalny i społeczny
Olgierd ŁUKASZEWICZ
Aktor teatralny i filmowy, działacz kulturalny i społeczny
czwartek, 21 października 20219:45 - 10:05TRÓJKĄT WEIMARSKI – WPROWADZENIE HISTORYCZNE: KONSTYTUCJA DLA EUROPY WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO (WIDEO)
piątek, 22 października 202111:00 - 11:30AZYMUT WSPÓLNA EUROPA
Alicja WEJNER
Dziennikarka, pisarka

Alicja WEJNER
Dziennikarka, pisarka
Alicja WEJNER
Dziennikarka, pisarka
piątek, 22 października 202111:00 - 11:30AZYMUT WSPÓLNA EUROPA
Jacek KOTARBIŃSKI
Ekonomista, ekspert świata marketingu, trener biznesu

Ekonomista, inżynier, uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Autor bestsellerowej „Sztuki Rynkologii”, „50 Praw Marketingu Kotarbińskiego”, tryptyku „Sztuka Marketingu” i „Marka 5.0”. Felietonista "Forbes Polska", laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl, w kategorii "Blogi profesjonalne i firmowe". Bloger "Harvard Business Review Polska". Konsultant zarządów wielu przedsiębiorstw. General Manager POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail. Wykładowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego, SWPS. Autor publikacji w "Marketingu w Praktyce" i "Marketer Plus". Pomysłodawca i twórca fanpage "Bareizmy Wiecznie Żywe". Autor bloga o sztuce marketingu kotarbinski.com. Doktor ekonomii i finansów. Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce.

Jacek KOTARBIŃSKI
Ekonomista, ekspert świata marketingu, trener biznesu
Jacek KOTARBIŃSKI
Ekonomista, ekspert świata marketingu, trener biznesu

Ekonomista, inżynier, uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w zakresie marketingu, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Autor bestsellerowej „Sztuki Rynkologii”, „50 Praw Marketingu Kotarbińskiego”, tryptyku „Sztuka Marketingu” i „Marka 5.0”. Felietonista "Forbes Polska", laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl, w kategorii "Blogi profesjonalne i firmowe". Bloger "Harvard Business Review Polska". Konsultant zarządów wielu przedsiębiorstw. General Manager POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail. Wykładowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego, SWPS. Autor publikacji w "Marketingu w Praktyce" i "Marketer Plus". Pomysłodawca i twórca fanpage "Bareizmy Wiecznie Żywe". Autor bloga o sztuce marketingu kotarbinski.com. Doktor ekonomii i finansów. Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce.

czwartek, 21 października 202111:30 - 12:00MARKA 5.0. CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE: JAK TWORZĄ NOWE WARTOŚCI?
Elżbieta CZETWERTYŃSKA
Prezes Zarządu Citi Handlowy

Powołana na stanowisko Citi Country Officer dla Polski w maju 2021 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości na sześciu rynkach Europy i obu Ameryk. Do grupy Citi dołączyła w 1994 roku w Ekwadorze jako Doradca Bankowości Korporacyjnej. W latach 1999-2003 pracowała w Republice Dominikańskiej jako Szef Sektora Bankowości Transakcyjnej, następnie spędziła rok w USA w obszarze audytu nadzorującym kredyty korporacyjne w Ameryce Łacińskiej. W 2004 roku dołączyła do Banku Handlowego w Warszawie, a po trzech latach przejęła odpowiedzialność́ za zarządzanie Regionem Centralno-Wschodnim w Polsce. W roku 2009 została Szefem Pionu Bankowości Przedsiębiorstw i pełniła tę funkcję do roku 2013, kiedy przeniosła się do Kolumbii gdzie była odpowiedzialna za bankowość́ transakcyjną. W 2015 roku została mianowana Szefem Citi oraz Szefem Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej w Ekwadorze. W roku 2019 wróciła do Europy obejmując stanowisko Citi Country Officer dla Szwajcarii Monako i Liechtensteinu. Elżbieta Czetwertyńska jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu, Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii.

Elżbieta CZETWERTYŃSKA
Prezes Zarządu Citi Handlowy
Elżbieta CZETWERTYŃSKA
Prezes Zarządu Citi Handlowy

Powołana na stanowisko Citi Country Officer dla Polski w maju 2021 roku. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zdobyte w bankowości na sześciu rynkach Europy i obu Ameryk. Do grupy Citi dołączyła w 1994 roku w Ekwadorze jako Doradca Bankowości Korporacyjnej. W latach 1999-2003 pracowała w Republice Dominikańskiej jako Szef Sektora Bankowości Transakcyjnej, następnie spędziła rok w USA w obszarze audytu nadzorującym kredyty korporacyjne w Ameryce Łacińskiej. W 2004 roku dołączyła do Banku Handlowego w Warszawie, a po trzech latach przejęła odpowiedzialność́ za zarządzanie Regionem Centralno-Wschodnim w Polsce. W roku 2009 została Szefem Pionu Bankowości Przedsiębiorstw i pełniła tę funkcję do roku 2013, kiedy przeniosła się do Kolumbii gdzie była odpowiedzialna za bankowość́ transakcyjną. W 2015 roku została mianowana Szefem Citi oraz Szefem Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej w Ekwadorze. W roku 2019 wróciła do Europy obejmując stanowisko Citi Country Officer dla Szwajcarii Monako i Liechtensteinu. Elżbieta Czetwertyńska jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywieniu, Ekonomii i Marketingu na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii.

piątek, 22 października 202116:00 - 17:00SESJA ZAMYKAJĄCA – PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA WEDŁUG KOBIET
Joanna BOCHNIARZ
Prezeska, Centrum Innowacyjnej Edukacji

Prezeska Zarządu Centrum Innowacyjnej Edukacji. CIE ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród młodzieży oraz wprowadzanie innowacyjnych metod uczenia się. Jego programy kierowane są do młodzieży, nauczycieli, lokalnych i regionalnych samorządów oraz do przedsiębiorstw zaangażowanych w edukację. Tworzone są w oparciu o badania i diagnozę przeprowadzaną w oparciu o współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech i Polsce. Stworzyła New Education Forum – Forum Nowej Edukacji – doroczne wydarzenie mające miejsce w Brukselskim Europarlamencie, którego celem jest wymiana wiedzy o innowacyjnych metodach uczenia się sprzyjających rozwojowi rynku pracy. Forum wspierane jest przez decydentów (Parlament Europejski, Komisarze, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) i ekspertów na poziomie europejskim. Z wykształcenia prawnik ds korporacyjnych z 15 letnim doświadczeniem w zawodzie.

Joanna BOCHNIARZ
Prezeska, Centrum Innowacyjnej Edukacji
Joanna BOCHNIARZ
Prezeska, Centrum Innowacyjnej Edukacji
Prezeska Zarządu Centrum Innowacyjnej Edukacji. CIE ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród młodzieży oraz wprowadzanie innowacyjnych metod uczenia się. Jego programy kierowane są do młodzieży, nauczycieli, lokalnych i regionalnych samorządów oraz do przedsiębiorstw zaangażowanych w edukację. Tworzone są w oparciu o badania i diagnozę przeprowadzaną w oparciu o współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii, Włoszech i Polsce. Stworzyła New Education Forum – Forum Nowej Edukacji – doroczne wydarzenie mające miejsce w Brukselskim Europarlamencie, którego celem jest wymiana wiedzy o innowacyjnych metodach uczenia się sprzyjających rozwojowi rynku pracy. Forum wspierane jest przez decydentów (Parlament Europejski, Komisarze, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) i ekspertów na poziomie europejskim. Z wykształcenia prawnik ds korporacyjnych z 15 letnim doświadczeniem w zawodzie.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30NEW EDUCATION FORUM POLSKA: EUROPEAN EDUCATION – A RUN AWAY TRAIN
Alejandro CAINZOS
Członek gabinetu wiceprzewodniczącej wykonawczej ds. Europy na miarę ery cyfrowej, Komisja Europejska

Member of cabinet to European Commission Executive Vice-President Margrethe Vestager, whom he advises on the international aspects of her portfolio, 5G, cybersecurity and defence. He has previously advised the Commission’s Deputy and Acting Secretary-General and held other posts in the Secretariat-General and the Directorate-General for Internal Market and Services. Prior to joining the Commission he worked on public affairs in the financial sector. He holds a MA from the College of Europe and a BS from Georgetown University on international relations and economics.

Alejandro CAINZOS
Członek gabinetu wiceprzewodniczącej wykonawczej ds. Europy na miarę ery cyfrowej, Komisja Europejska
Alejandro CAINZOS
Członek gabinetu wiceprzewodniczącej wykonawczej ds. Europy na miarę ery cyfrowej, Komisja Europejska
Member of cabinet to European Commission Executive Vice-President Margrethe Vestager, whom he advises on the international aspects of her portfolio, 5G, cybersecurity and defence. He has previously advised the Commission’s Deputy and Acting Secretary-General and held other posts in the Secretariat-General and the Directorate-General for Internal Market and Services. Prior to joining the Commission he worked on public affairs in the financial sector. He holds a MA from the College of Europe and a BS from Georgetown University on international relations and economics.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Michał CIOMEK
Dyrektor Działu Kształtowania i Rozwoju Produktu, Invest Komfort

Przed podjęciem pracy w Invest Komfort praktykował w renomowanych londyńskich biurach architektonicznych. Współtworzone przez niego trójmiejskie inwestycje regularnie zdobywają prestiżowe wyróżnienia Polsce i za granicą, jednocześnie kształtując na nowo przestrzeń Gdyni, Gdańska i Sopotu. Absolwent Architectural Association School of Architecture w Londynie.

Michał CIOMEK
Dyrektor Działu Kształtowania i Rozwoju Produktu, Invest Komfort
Michał CIOMEK
Dyrektor Działu Kształtowania i Rozwoju Produktu, Invest Komfort
Przed podjęciem pracy w Invest Komfort praktykował w renomowanych londyńskich biurach architektonicznych. Współtworzone przez niego trójmiejskie inwestycje regularnie zdobywają prestiżowe wyróżnienia Polsce i za granicą, jednocześnie kształtując na nowo przestrzeń Gdyni, Gdańska i Sopotu. Absolwent Architectural Association School of Architecture w Londynie.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45MIASTA PRZYSZŁOŚCI. JAK TWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, BY POMAGAŁA BUDOWAĆ WIĘZI SPOŁECZNE I RELACJE MIĘDZY LUDŹMI?
Łukasz LIPIŃSKI
Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”

Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”, odpowiedzialny za edycje cyfrowe. Dziennikarz i redaktor, ekspert ds. europejskich w Instytucie InEuropa, autor publikacji na tematy europejskie. Wcześniej dyrektor ds. analiz w Polityka Insight; kierował m.in. działem krajowym i zagranicznym w „Gazecie Wyborczej”. Marshall Memorial Fellow (2004), zasiadał w radzie programowej Polskiej Agencji Prasowej (PAP), członek rady programowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Łukasz LIPIŃSKI
Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”
Łukasz LIPIŃSKI
Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”
Zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Polityka”, odpowiedzialny za edycje cyfrowe. Dziennikarz i redaktor, ekspert ds. europejskich w Instytucie InEuropa, autor publikacji na tematy europejskie. Wcześniej dyrektor ds. analiz w Polityka Insight; kierował m.in. działem krajowym i zagranicznym w „Gazecie Wyborczej”. Marshall Memorial Fellow (2004), zasiadał w radzie programowej Polskiej Agencji Prasowej (PAP), członek rady programowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Agnieszka WOJNAROWSKA
Członek zarządu RWE Renewables Poland

MBA, członkini zarządu RWE Renewables Poland sp. z o.o., odpowiada za rozwój projektów wiatrowych onshore RWE w Polsce i Skandynawii. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w energetyce odnawialnej w Polsce, innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. 

Agnieszka WOJNAROWSKA
Członek zarządu RWE Renewables Poland
Agnieszka WOJNAROWSKA
Członek zarządu RWE Renewables Poland

MBA, członkini zarządu RWE Renewables Poland sp. z o.o., odpowiada za rozwój projektów wiatrowych onshore RWE w Polsce i Skandynawii. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w energetyce odnawialnej w Polsce, innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. 

piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Frederic FAROCHE
Prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce

Związany z Veolią od 1994 r., m.in. jako dyrektor generalny w Bułgarii, Czechach i wiceprezes zarządu na Litwie. Doświadczenie na rynkach środkowoeuropejskich pozwoliło mu poznać wyzwania energetyki i ciepłownictwa w regionie. Inżynier, absolwent H.E.I Lille i Aix-Marseille Graduate School of Management.

Frederic FAROCHE
Prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce
Frederic FAROCHE
Prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce
Związany z Veolią od 1994 r., m.in. jako dyrektor generalny w Bułgarii, Czechach i wiceprezes zarządu na Litwie. Doświadczenie na rynkach środkowoeuropejskich pozwoliło mu poznać wyzwania energetyki i ciepłownictwa w regionie. Inżynier, absolwent H.E.I Lille i Aix-Marseille Graduate School of Management.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Andrzej MODZELEWSKI
President of the board of innogy Polska S.A./E.ON Polska S.A.

He assumed the position of the President of the Management Board of innogy Polska S.A. at the beginning of April 2021. Previously, he was a Member of the Management Board of innogy Polska, responsible for supervising the infrastructure activities of the innogy Group in Poland, as well as for the development of energy-related products (E +) and (G +), which primarily focus on the optimization and automation of processes on the client's side and lead to the improvement of their effectiveness. Manager with many years of experience in the energy industry. For the last few years, he was a member of the management board of EDF Polska, and then of PGE Energia Ciepła, where he was responsible, inter alia, for investments in the heat and power sector and for the sale of the energy-related services.

Andrzej MODZELEWSKI
President of the board of innogy Polska S.A./E.ON Polska S.A.
Andrzej MODZELEWSKI
President of the board of innogy Polska S.A./E.ON Polska S.A.
He assumed the position of the President of the Management Board of innogy Polska S.A. at the beginning of April 2021. Previously, he was a Member of the Management Board of innogy Polska, responsible for supervising the infrastructure activities of the innogy Group in Poland, as well as for the development of energy-related products (E +) and (G +), which primarily focus on the optimization and automation of processes on the client's side and lead to the improvement of their effectiveness. Manager with many years of experience in the energy industry. For the last few years, he was a member of the management board of EDF Polska, and then of PGE Energia Ciepła, where he was responsible, inter alia, for investments in the heat and power sector and for the sale of the energy-related services.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Wojciech WIEWIÓROWSKI
Europejki Inspektor Ochrony Danych

Wojciech WIEWIÓROWSKI
Europejki Inspektor Ochrony Danych
Wojciech WIEWIÓROWSKI
Europejki Inspektor Ochrony Danych
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
Iwona KOZERA
Partner Zarządzający EY Consulting w Polsce, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie EMEIA, Założycielka Fundacji Liderek Biznesu

Iwona KOZERA
Partner Zarządzający EY Consulting w Polsce, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie EMEIA, Założycielka Fundacji Liderek Biznesu
Iwona KOZERA
Partner Zarządzający EY Consulting w Polsce, Zastępca Partnera Zarządzającego EY Consulting w regionie EMEIA, Założycielka Fundacji Liderek Biznesu
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Kacper NOSARZEWSKI
Futurysta, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner firmy 4CF

Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Kacper NOSARZEWSKI
Futurysta, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner firmy 4CF
Kacper NOSARZEWSKI
Futurysta, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner firmy 4CF
Kacper Nosarzewski jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Jest autorem metodologii i współautorem raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspertem NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2019). Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego członkiem Association of Professional Futurists oraz World Future Society – głównej światowej organizacji branżowej. Wykłada foresight w Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Agnieszka JACOBSON-CIELECKA
Kuratorka, krytyczka, dziekan Wydziały Projektowania, Uniwersytet SWPS

Agnieszka JACOBSON-CIELECKA
Kuratorka, krytyczka, dziekan Wydziały Projektowania, Uniwersytet SWPS
Agnieszka JACOBSON-CIELECKA
Kuratorka, krytyczka, dziekan Wydziały Projektowania, Uniwersytet SWPS
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Piotr VOELKEL
Polski przedsiębiorca, mecenas projektów kulturalnych i edukacyjnych

Piotr VOELKEL
Polski przedsiębiorca, mecenas projektów kulturalnych i edukacyjnych
Piotr VOELKEL
Polski przedsiębiorca, mecenas projektów kulturalnych i edukacyjnych
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Jule HILDMANN
Uniwersytet w Edynburgu

Jule HILDMANN
Uniwersytet w Edynburgu
Jule HILDMANN
Uniwersytet w Edynburgu
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30NEW EDUCATION FORUM POLSKA: EUROPEAN EDUCATION – A RUN AWAY TRAIN
Danuta JAZŁOWIECKA
Senatorka RP

Członkini Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wiceprzewodnicząca), członkini Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Specjalnej ds. Klimatu. Była posłanka do Parlamentu Europejskiego (2009-2019), członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (wiceprzewodnicząca) i zastępczyni członka Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Koncentruje się na polityce społecznej i usługach, polityce młodzieżowej, niedoborach umiejętności, szkoleniach oraz ustawicznym kształceniu, wyzwaniach demograficznych, starzeniu się̨ populacji. W latach 2005-2009 była posłanką do Sejmu RP, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Delegacji RP do Rady Europy oraz Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dzieląc się̨ doświadczeniami polityki społecznej i młodzieżowej wśród krajów europejskich. Ukończyła studia inżynierskie w Polsce oraz kilka międzynarodowych programów studyjnych, podyplomowych, w tym dwuletnie studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie Wisconsin w USA.

Danuta JAZŁOWIECKA
Senatorka RP
Danuta JAZŁOWIECKA
Senatorka RP
Członkini Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wiceprzewodnicząca), członkini Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Specjalnej ds. Klimatu. Była posłanka do Parlamentu Europejskiego (2009-2019), członkini Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (wiceprzewodnicząca) i zastępczyni członka Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Koncentruje się na polityce społecznej i usługach, polityce młodzieżowej, niedoborach umiejętności, szkoleniach oraz ustawicznym kształceniu, wyzwaniach demograficznych, starzeniu się̨ populacji. W latach 2005-2009 była posłanką do Sejmu RP, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Delegacji RP do Rady Europy oraz Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dzieląc się̨ doświadczeniami polityki społecznej i młodzieżowej wśród krajów europejskich. Ukończyła studia inżynierskie w Polsce oraz kilka międzynarodowych programów studyjnych, podyplomowych, w tym dwuletnie studia z zakresu administracji biznesowej na Uniwersytecie Wisconsin w USA.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30NEW EDUCATION FORUM POLSKA: EUROPEAN EDUCATION – A RUN AWAY TRAIN
Małgorzata NOWAK
Ecorys Polska, Sp z o.o.

Małgorzata Nowak jest managerem w Ecorys z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS, gdzie później prowadziła zajęcia z zarządzania w kulturze. Od 2016 roku pełni funkcję managera funduszy w ramach usługi operatora funduszy regionalnych (EEA and Norway Grants). Zajmuje się głównie polityką społeczną, społeczeństwem obywatelskim, innowacjami społecznymi i młodzieżą, w tym zatrudnieniem i równymi szansami.

Małgorzata NOWAK
Ecorys Polska, Sp z o.o.
Małgorzata NOWAK
Ecorys Polska, Sp z o.o.
Małgorzata Nowak jest managerem w Ecorys z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie SWPS, gdzie później prowadziła zajęcia z zarządzania w kulturze. Od 2016 roku pełni funkcję managera funduszy w ramach usługi operatora funduszy regionalnych (EEA and Norway Grants). Zajmuje się głównie polityką społeczną, społeczeństwem obywatelskim, innowacjami społecznymi i młodzieżą, w tym zatrudnieniem i równymi szansami.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
Magdalena CZARZYŃSKA-JACHIM
Wiceprezydentka Sopotu

Jako wiceprezydentka Sopotu, odpowiedzialna m.in. za edukację, opiekę społeczną, turystykę. Członkini Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Pomysłodawczyni i moderatorka „Sopockich Spotkań Kobiet”, czyli debat o najważniejszych sprawach, bieżących wydarzeniach zawsze z perspektywy kobiet. Związana z samorządem sopockim od 2006 roku. Laureatka konkursu „Lew Koźmińskiego” w kategorii Administracja. Dla niej równe traktowanie to nie ideologia, a naturalny i prawdziwy sposób patrzenia na świat, dostrzeganie przejawów dyskryminacji tam, gdzie nie widzi tego już przyzwyczajone i działające według stereotypów społeczeństwo. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka rządu francuskiego w Montpellier i na Uniwersytecie Toulouse le Mirail.

Magdalena CZARZYŃSKA-JACHIM
Wiceprezydentka Sopotu
Magdalena CZARZYŃSKA-JACHIM
Wiceprezydentka Sopotu
Jako wiceprezydentka Sopotu, odpowiedzialna m.in. za edukację, opiekę społeczną, turystykę. Członkini Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Pomysłodawczyni i moderatorka „Sopockich Spotkań Kobiet”, czyli debat o najważniejszych sprawach, bieżących wydarzeniach zawsze z perspektywy kobiet. Związana z samorządem sopockim od 2006 roku. Laureatka konkursu „Lew Koźmińskiego” w kategorii Administracja. Dla niej równe traktowanie to nie ideologia, a naturalny i prawdziwy sposób patrzenia na świat, dostrzeganie przejawów dyskryminacji tam, gdzie nie widzi tego już przyzwyczajone i działające według stereotypów społeczeństwo. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka rządu francuskiego w Montpellier i na Uniwersytecie Toulouse le Mirail.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
Eliza DURKA
Prezeska Fundacji Inspiring Girls

Eliza DURKA
Prezeska Fundacji Inspiring Girls
Eliza DURKA
Prezeska Fundacji Inspiring Girls
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ASPIRACJE DZIEWCZYNEK W POLSCE. PREZENTACJA RAPORTU
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
Magdalena KRUKOWSKA
Dziennikarka, Forbes

Dziennikarka, naukowiec, autorka książek, artykułów i filmów dokumentalnych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Współtwórczyni pierwszego giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europie Wschodniej oraz redaktor prowadząca platformy „Now or never” w Forbes, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Autorka bloga „Biznes (nie)etyczny”.

Magdalena KRUKOWSKA
Dziennikarka, Forbes
Magdalena KRUKOWSKA
Dziennikarka, Forbes
Dziennikarka, naukowiec, autorka książek, artykułów i filmów dokumentalnych poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. Współtwórczyni pierwszego giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europie Wschodniej oraz redaktor prowadząca platformy „Now or never” w Forbes, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Autorka bloga „Biznes (nie)etyczny”.
czwartek, 21 października 202116:30 - 17:00ANATOMIA PRZYWÓDZTWA CHARYZMATYCZNEGO
czwartek, 21 października 202111:30 - 12:00MARKA 5.0. CZŁOWIEK I TECHNOLOGIE: JAK TWORZĄ NOWE WARTOŚCI?
Dominik WAGNER
Partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte

Niemiecki adwokat i partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte (Düsseldorf). Certyfikowany specjalista z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego, jak i międzynarodowego prawa gospodarczego. Od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz niemieckich, polskich i zagranicznych klientów w różnych kwestiach prawa gospodarczego, w szczególności przy zakładaniu spółek i ekspansji zagranicznej, w zakresie prawa umów, prawa handlowego i korporacyjnego. Dr. Wagner doradza ponadto w zakresie różnych projektów biznesowych, strukturyzacji korporacyjnych oraz świadczy pomoc prawną przy fuzjach i przejęciach (M&A). Istotnym aspektem jest specjalizacja w zakresie polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego.

Dominik WAGNER
Partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte
Dominik WAGNER
Partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte
Niemiecki adwokat i partner w kancelarii TIGGES Rechtsanwälte (Düsseldorf). Certyfikowany specjalista z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego, jak i międzynarodowego prawa gospodarczego. Od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz niemieckich, polskich i zagranicznych klientów w różnych kwestiach prawa gospodarczego, w szczególności przy zakładaniu spółek i ekspansji zagranicznej, w zakresie prawa umów, prawa handlowego i korporacyjnego. Dr. Wagner doradza ponadto w zakresie różnych projektów biznesowych, strukturyzacji korporacyjnych oraz świadczy pomoc prawną przy fuzjach i przejęciach (M&A). Istotnym aspektem jest specjalizacja w zakresie polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
Sławomir CZERLEWSKI
były ambasador RP przy Królestwie Belgii

Od 1992 roku w polskiej służbie dyplomatycznej (konsul generalny RP w Lyonie, minister pełnomocny Ambasady RP we Francji, Ambasador RP w Królewie Belgii). Współpracował z Veolia Environnement i Fundacja Polska-Francja dla Europy. Od 1992 roku zaangażował się w działalność gospodarczą, tworzył firmę doradczą Hanza. Jest członkiem rady nadzorczej: CFE Polska, BPI Polska, Vlassenroot oraz współpracuje z francuskim Sofinord, belgijskim Interparking i Herbosch Kiere. Jest związany z gdyńską stocznią Crist i Fundacja Rodziny Czepczyńskich. Skończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim i Historię X wieku w paryskim Instytucie Nauk Politycznych. Był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w końcu lat 80. i wysokim urzędnikiem NSZZ Solidarność. Pod koniec 1981 roku wyjechał w delegacji związkowej do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Stan wojenny zastał go we Francji, gdzie podjął działalność w Komitecie paryskim "Solidarności" i brukselskim Biurze NSZZ "Solidarność" zagranicą (oficjalna reprezentacja Związku w podziemiu).

Sławomir CZERLEWSKI
były ambasador RP przy Królestwie Belgii
Sławomir CZERLEWSKI
były ambasador RP przy Królestwie Belgii
Od 1992 roku w polskiej służbie dyplomatycznej (konsul generalny RP w Lyonie, minister pełnomocny Ambasady RP we Francji, Ambasador RP w Królewie Belgii). Współpracował z Veolia Environnement i Fundacja Polska-Francja dla Europy. Od 1992 roku zaangażował się w działalność gospodarczą, tworzył firmę doradczą Hanza. Jest członkiem rady nadzorczej: CFE Polska, BPI Polska, Vlassenroot oraz współpracuje z francuskim Sofinord, belgijskim Interparking i Herbosch Kiere. Jest związany z gdyńską stocznią Crist i Fundacja Rodziny Czepczyńskich. Skończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim i Historię X wieku w paryskim Instytucie Nauk Politycznych. Był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w końcu lat 80. i wysokim urzędnikiem NSZZ Solidarność. Pod koniec 1981 roku wyjechał w delegacji związkowej do Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Stan wojenny zastał go we Francji, gdzie podjął działalność w Komitecie paryskim "Solidarności" i brukselskim Biurze NSZZ "Solidarność" zagranicą (oficjalna reprezentacja Związku w podziemiu).
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45EKSPANSJA ZAGRANICZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE POLSKO - FRANCUSKO - NIEMIECKIM
Kinga DĘBSKA
Reżyserka i scenarzystka filmowa

Wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka filmowa, od 2020 r. wiceprzewodnicząca Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jest absolwentką kulturoznawstwa na Wydziale Orientalistycznym UW, Camerimage Film School w Toruniu oraz reżyserii w FAMU w Pradze. Debiutem fabularnym Kingi Dębskiej był film „Hel” z 2009 roku, który otrzymał nominacje w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Jest laureatką dwóch nagród w konkursie Polskie Nagrody Filmowe Orły za najlepszy film dokumentalny „Aktorka” (2015) oraz najlepszy scenariusz za film „Moje córki krowy” (2015.). Do bohaterów i bohaterek "Moich córek krów", reżyserka powróciła w filmie „Zupa nic”, który kinową premierę miał pod koniec sierpnia 2021 r. i został nominowany do Złotych Lwów w konkursie głównym. Z kolei za film „Zabawa, zabawa” (2018 r.) otrzymała III Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (wspólnie z Miką Dunin) za scenariusz w konkursie "Script Pro". Artystka wyreżyserowała także dwie sztuki teatralne: „Gotowane głowy” czeskiego dramaturga Marka Horščaka oraz „Tancerz” na podstawie „Tancerza Mecenasa Kraykowskiego” autorstwa Witolda Gombrowicza. Ma również na swoim koncie bogate doświadczenie telewizyjne, wyreżyserowała ponad sto odcinków różnych seriali.

Kinga DĘBSKA
Reżyserka i scenarzystka filmowa
Kinga DĘBSKA
Reżyserka i scenarzystka filmowa
Wielokrotnie nagradzana reżyserka i scenarzystka filmowa, od 2020 r. wiceprzewodnicząca Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jest absolwentką kulturoznawstwa na Wydziale Orientalistycznym UW, Camerimage Film School w Toruniu oraz reżyserii w FAMU w Pradze. Debiutem fabularnym Kingi Dębskiej był film „Hel” z 2009 roku, który otrzymał nominacje w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Złote Lwy i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Nowe Horyzonty. Jest laureatką dwóch nagród w konkursie Polskie Nagrody Filmowe Orły za najlepszy film dokumentalny „Aktorka” (2015) oraz najlepszy scenariusz za film „Moje córki krowy” (2015.). Do bohaterów i bohaterek "Moich córek krów", reżyserka powróciła w filmie „Zupa nic”, który kinową premierę miał pod koniec sierpnia 2021 r. i został nominowany do Złotych Lwów w konkursie głównym. Z kolei za film „Zabawa, zabawa” (2018 r.) otrzymała III Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (wspólnie z Miką Dunin) za scenariusz w konkursie "Script Pro". Artystka wyreżyserowała także dwie sztuki teatralne: „Gotowane głowy” czeskiego dramaturga Marka Horščaka oraz „Tancerz” na podstawie „Tancerza Mecenasa Kraykowskiego” autorstwa Witolda Gombrowicza. Ma również na swoim koncie bogate doświadczenie telewizyjne, wyreżyserowała ponad sto odcinków różnych seriali.
piątek, 22 października 202112:30 - 13:00ODNOWA KULTURY PO PANDEMII
Grzegorz NAWROCKI
Anglista, amerykanista, dziennikarz

Jest wydawcą i prowadzącym cykl ZDERZENIA - Debaty Oxfordzkie w Teatrze Polskim w Warszawie we współpracy telewizją ONET.PL, a wcześniej cyklu publicznych debat społeczno-politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził warsztaty dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego dla młodych dziennikarzy i aktywistów życia społecznego w Polsce, Niemczech i Danii. Prowadził zajęcia z dziennikarstwa radiowego dla European Sumer Academy (Kolonia). Prowadzący i współprowadzący wielu ogólnopolskich debat, kongresów, festiwali i gal, m.in.: Media Trendy, Innovation Day, European Financial Congress, Prezesi Wolontariusze, Cannes Lions, Wolters Kluwer HR Congress, Społecznik Roku Tygodnika Newsweek, Dobroczyńca Roku i innych. Przeprowadzał wywiady w wieloma wybitnymi politykami dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Danii, m.in. z Romano Prodim, Lechem Wałęsą, Patem Coxem, Vicente Foxem, Clausem Schultzem czy Clausem Hjortem Frederiksenem. Absolwent International Studies Centre Uniwersytetu Cambridge. Wcześniej ukończył studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Uniwersytetu w Preston.

Grzegorz NAWROCKI
Anglista, amerykanista, dziennikarz
Grzegorz NAWROCKI
Anglista, amerykanista, dziennikarz
Jest wydawcą i prowadzącym cykl ZDERZENIA - Debaty Oxfordzkie w Teatrze Polskim w Warszawie we współpracy telewizją ONET.PL, a wcześniej cyklu publicznych debat społeczno-politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził warsztaty dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego dla młodych dziennikarzy i aktywistów życia społecznego w Polsce, Niemczech i Danii. Prowadził zajęcia z dziennikarstwa radiowego dla European Sumer Academy (Kolonia). Prowadzący i współprowadzący wielu ogólnopolskich debat, kongresów, festiwali i gal, m.in.: Media Trendy, Innovation Day, European Financial Congress, Prezesi Wolontariusze, Cannes Lions, Wolters Kluwer HR Congress, Społecznik Roku Tygodnika Newsweek, Dobroczyńca Roku i innych. Przeprowadzał wywiady w wieloma wybitnymi politykami dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Danii, m.in. z Romano Prodim, Lechem Wałęsą, Patem Coxem, Vicente Foxem, Clausem Schultzem czy Clausem Hjortem Frederiksenem. Absolwent International Studies Centre Uniwersytetu Cambridge. Wcześniej ukończył studia podyplomowe na wydziale dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Uniwersytetu w Preston.
piątek, 22 października 202112:30 - 13:00ODNOWA KULTURY PO PANDEMII
Wiktor ASKANAS
Sędzia Canadian Competition Tribunal

Wiktor ASKANAS
Sędzia Canadian Competition Tribunal
Wiktor ASKANAS
Sędzia Canadian Competition Tribunal
czwartek, 21 października 202117:45 - 18:15KANADA NIEPACHNĄCA ŻYWICĄ - MITY I FAKTY
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00UCZCIWA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA W BIZNESIE
Magdalena CEDRO
Dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna

Magdalena CEDRO
Dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna
Magdalena CEDRO
Dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00LOBBING W BRUKSELI
Fabien BREMONT
Dyrektor ds. międzynarodowych, Dalkia

Od marca 2019 roku jest Dyrektorem Międzynarodowym Dalkii oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy. Po pierwszych doświadczeniach w sektorze bankowym w Londynie dołączył do EDF, początkowo na kierunku Finanse, zarządzając przejęciami, dezinwestycjami i finansowaniem projektów w Europie i Ameryce Południowej. Następnie dołączył do personelu Prezesa i Dyrektora Generalnego EDF jako doradca ds. finansów i gospodarki, zajmując się takimi kwestiami jak monitorowanie regulacji, trajektorii finansowej i głównych operacji wzrostu zewnętrznego. Pod koniec 2009 roku dołączył do EDF Trading w Londynie jako Head of Group Integration, zarządzając dostawami, optymalizacją i relacjami handlowymi między EDF Trading a różnymi podmiotami powiązanymi Grupy EDF w Europie. Powrócił do Francji w 2015 roku, gdzie objął stanowisko szefa sprzedaży Dalkii na północ Francji (2000+ pracowników i obrót 650 mln €). Fabien Brémont jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz ESSEC MBA Business School w Paryżu.

Fabien BREMONT
Dyrektor ds. międzynarodowych, Dalkia
Fabien BREMONT
Dyrektor ds. międzynarodowych, Dalkia
Od marca 2019 roku jest Dyrektorem Międzynarodowym Dalkii oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Grupy. Po pierwszych doświadczeniach w sektorze bankowym w Londynie dołączył do EDF, początkowo na kierunku Finanse, zarządzając przejęciami, dezinwestycjami i finansowaniem projektów w Europie i Ameryce Południowej. Następnie dołączył do personelu Prezesa i Dyrektora Generalnego EDF jako doradca ds. finansów i gospodarki, zajmując się takimi kwestiami jak monitorowanie regulacji, trajektorii finansowej i głównych operacji wzrostu zewnętrznego. Pod koniec 2009 roku dołączył do EDF Trading w Londynie jako Head of Group Integration, zarządzając dostawami, optymalizacją i relacjami handlowymi między EDF Trading a różnymi podmiotami powiązanymi Grupy EDF w Europie. Powrócił do Francji w 2015 roku, gdzie objął stanowisko szefa sprzedaży Dalkii na północ Francji (2000+ pracowników i obrót 650 mln €). Fabien Brémont jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych oraz ESSEC MBA Business School w Paryżu.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Stefano FRATTA
Dyrektor ds. polityki prywatności, Facebook

Stefano dołączył do Facebooka w 2019 roku i kieruje zespołem ds. polityki prywatności w regionie EMEA, obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. W ramach swoich obowiązków nadzoruje politykę produktową w regionie, dotyczącą wszystkich aspektów prywatności produktów i usług oferowanych przez Facebooka, takich jak Facebook, Whatsapp, Instagram czy Oculus. Współpracuje również z ustawodawcami, regulatorami, ekspertami oraz przedstawicielami środowisk akademickich, którzy zajmują się prywatnością. Przed dołączeniem do Facebooka Stefano przez 10 lat pracował w Grupie Telefonica, gdzie zajmował się kwestiami prawnymi dotyczącymi działów Global Digital Services oraz Big Data, jak również działalności Telefonica Insurance czy działu Financial Services. Stefano regularnie bierze udział w posiedzeniach instytucji Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego) i krajowych organów regulacyjnych, również w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, bierze aktywny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności oraz nowych technologii.

Stefano FRATTA
Dyrektor ds. polityki prywatności, Facebook
Stefano FRATTA
Dyrektor ds. polityki prywatności, Facebook
Stefano dołączył do Facebooka w 2019 roku i kieruje zespołem ds. polityki prywatności w regionie EMEA, obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. W ramach swoich obowiązków nadzoruje politykę produktową w regionie, dotyczącą wszystkich aspektów prywatności produktów i usług oferowanych przez Facebooka, takich jak Facebook, Whatsapp, Instagram czy Oculus. Współpracuje również z ustawodawcami, regulatorami, ekspertami oraz przedstawicielami środowisk akademickich, którzy zajmują się prywatnością. Przed dołączeniem do Facebooka Stefano przez 10 lat pracował w Grupie Telefonica, gdzie zajmował się kwestiami prawnymi dotyczącymi działów Global Digital Services oraz Big Data, jak również działalności Telefonica Insurance czy działu Financial Services. Stefano regularnie bierze udział w posiedzeniach instytucji Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego) i krajowych organów regulacyjnych, również w krajach Ameryki Łacińskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, bierze aktywny udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności oraz nowych technologii.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
Monika FEDORCZUK
Ekspertka rynku pracy, Konfederacja Lewiatan

Monika FEDORCZUK
Ekspertka rynku pracy, Konfederacja Lewiatan
Monika FEDORCZUK
Ekspertka rynku pracy, Konfederacja Lewiatan
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Beata TADLA
Dziennikarka radiowa i telewizyjna, prezenterka, autorka książek, wykładowca, konferansjer

Z mediami związana od 1991 roku. Prowadziła główne programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych. W TVN była gospodynią m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP – Wiadomości oraz programów publicystycznych. Obecnie w Radiu ZET i Onet Rano. Autorka czterech książek. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS. Zdobywczyni m.in. prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”.

Beata TADLA
Dziennikarka radiowa i telewizyjna, prezenterka, autorka książek, wykładowca, konferansjer
Beata TADLA
Dziennikarka radiowa i telewizyjna, prezenterka, autorka książek, wykładowca, konferansjer
Z mediami związana od 1991 roku. Prowadziła główne programy informacyjne w największych stacjach telewizyjnych. W TVN była gospodynią m.in. głównego wydania Faktów, a w TVP – Wiadomości oraz programów publicystycznych. Obecnie w Radiu ZET i Onet Rano. Autorka czterech książek. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i SWPS. Zdobywczyni m.in. prestiżowego tytułu „Mistrz mowy polskiej”.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Marek BOROWSKI
Prezes Banku Żywności w Olsztynie

W 2000 r. założył Bank Żywności w Olsztynie, którego do dziś jest Prezesem. Bank realizuje projekty w obszarze pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wspierania przedsiębiorczości. W latach 2002-2021 r. pełni funkcję prezesa zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Obecnie pełnomocnik Zarządu FPBŻ ds. strategii i rozwoju. Za swoje działania wyróżniony Nagrodą Samorządową 25-lecia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z zawodu matematyk; pracował jako nauczyciel, później dyrektor szkoły, angażując się w przedsięwzięcia związane z życiem społeczności lokalnej. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych.

Marek BOROWSKI
Prezes Banku Żywności w Olsztynie
Marek BOROWSKI
Prezes Banku Żywności w Olsztynie
W 2000 r. założył Bank Żywności w Olsztynie, którego do dziś jest Prezesem. Bank realizuje projekty w obszarze pomocy społecznej, edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wspierania przedsiębiorczości. W latach 2002-2021 r. pełni funkcję prezesa zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Obecnie pełnomocnik Zarządu FPBŻ ds. strategii i rozwoju. Za swoje działania wyróżniony Nagrodą Samorządową 25-lecia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z zawodu matematyk; pracował jako nauczyciel, później dyrektor szkoły, angażując się w przedsięwzięcia związane z życiem społeczności lokalnej. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
Piotr KOSNO
Dyrektor Zarządzający i Szef Departamentu Klientów Strategicznych, Citi Handlowy

Ma 25 lat doświadczenia w bankowości przedsiębiorstw, finansowaniu firm i zarządzaniu ryzykiem. Do Citibank Poland dołączył w 1999 r., wcześniej pracował w BRE Banku oraz w banku PBK. Od 2003 r. w Citi Handlowy pełnił wiele funkcji menedżerskich, odpowiadając za największe polskie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz sektor publiczny.

Piotr KOSNO
Dyrektor Zarządzający i Szef Departamentu Klientów Strategicznych, Citi Handlowy
Piotr KOSNO
Dyrektor Zarządzający i Szef Departamentu Klientów Strategicznych, Citi Handlowy
Ma 25 lat doświadczenia w bankowości przedsiębiorstw, finansowaniu firm i zarządzaniu ryzykiem. Do Citibank Poland dołączył w 1999 r., wcześniej pracował w BRE Banku oraz w banku PBK. Od 2003 r. w Citi Handlowy pełnił wiele funkcji menedżerskich, odpowiadając za największe polskie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz sektor publiczny.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Olga SOBIERAJ
Konsultantka Biznesowa i Marketingowa w Olga Sobieraj & Co, Certyfikowany Biznesowy Mentor MIT EF CEE

Pomaga firmom opracowywać strategie i taktyki marketingowe, zwiększające sprzedaż, budujące marki i skalujące biznes. A następnie wdraża je zwinnie z zespołem klienta, przekazując wiedzę. A jako Certyfikowany Mentor i Coach EMCC pomaga uwalniać energię i wiedzę w zespole do realizacji tych strategii. Była CEO międzynarodowej Agencji marketingowej Ogilvy oraz była Szefowa Marketingu biznesów retail’owych działających w Polsce, Europie Centralnej i Rosji. Specjalizuje się w handlu detalicznym offline i online (sieci sklepów spożywczych, odzieżowych, restauracje, kawiarnie), narzędziach martech (rozwiązania technologiczne dla marketingu) oraz branży Health & Beauty. Wieloletnia ekspertka Superbrands oraz Mentor Biznesowy MIT Enterprise CE, Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Fundacji Liderek Biznesu EY. Doświadczona członkini eksperckich Rad Nadzorczych Black Red White, Wójcik Fashion, WeGirls oraz Autorka publikacji w pismach branżowych, mówca publiczny i trenerka.

Olga SOBIERAJ
Konsultantka Biznesowa i Marketingowa w Olga Sobieraj & Co, Certyfikowany Biznesowy Mentor MIT EF CEE
Olga SOBIERAJ
Konsultantka Biznesowa i Marketingowa w Olga Sobieraj & Co, Certyfikowany Biznesowy Mentor MIT EF CEE
Pomaga firmom opracowywać strategie i taktyki marketingowe, zwiększające sprzedaż, budujące marki i skalujące biznes. A następnie wdraża je zwinnie z zespołem klienta, przekazując wiedzę. A jako Certyfikowany Mentor i Coach EMCC pomaga uwalniać energię i wiedzę w zespole do realizacji tych strategii. Była CEO międzynarodowej Agencji marketingowej Ogilvy oraz była Szefowa Marketingu biznesów retail’owych działających w Polsce, Europie Centralnej i Rosji. Specjalizuje się w handlu detalicznym offline i online (sieci sklepów spożywczych, odzieżowych, restauracje, kawiarnie), narzędziach martech (rozwiązania technologiczne dla marketingu) oraz branży Health & Beauty. Wieloletnia ekspertka Superbrands oraz Mentor Biznesowy MIT Enterprise CE, Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Fundacji Liderek Biznesu EY. Doświadczona członkini eksperckich Rad Nadzorczych Black Red White, Wójcik Fashion, WeGirls oraz Autorka publikacji w pismach branżowych, mówca publiczny i trenerka.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Piotr TRUDNOWSKI
Prezes Klubu Jagiellońskiego

Piotr TRUDNOWSKI
Prezes Klubu Jagiellońskiego
Piotr TRUDNOWSKI
Prezes Klubu Jagiellońskiego
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZEMILCZANE NIERÓWNOŚCI. O PROBLEMACH MĘŻCZYZN W POLSCE. PREZENTACJA RAPORTU
Maria EJCHART-DUBOIS
Prezeska stowarzyszenia im. prof. Hołdy, współzałożycielka inicjatywy #WolneSądy

Prawniczka, od ponad 20 lat związana jest z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Współtworzyła Inicjatywę „Wolne Sądy” i Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Od 2015 r. pełni funkcję prezeski Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Od wielu lat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, pracuje jako trenerka i ekspertka z zakresu praw człowieka. Jest członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz współprzewodniczącą Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Maria EJCHART-DUBOIS
Prezeska stowarzyszenia im. prof. Hołdy, współzałożycielka inicjatywy #WolneSądy
Maria EJCHART-DUBOIS
Prezeska stowarzyszenia im. prof. Hołdy, współzałożycielka inicjatywy #WolneSądy
Prawniczka, od ponad 20 lat związana jest z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Współtworzyła Inicjatywę „Wolne Sądy” i Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Od 2015 r. pełni funkcję prezeski Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Od wielu lat, zarówno w Polsce, jak i za granicą, pracuje jako trenerka i ekspertka z zakresu praw człowieka. Jest członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz współprzewodniczącą Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00PRAWORZĄDNOŚĆ W OBRONIE KLIMATU
Agata SZCZĘŚNIAK
Dziennikarka, publicystka, OKO.press

Dziennikarka i autorka analiz politycznych w OKO.press. Wcześniej pracowała jako redaktorka w „Gazecie Wyborczej”. Współzałożycielka „Krytyki Politycznej”. Socjolożka. Absolwentka Leadership Academy for Poland.

Agata SZCZĘŚNIAK
Dziennikarka, publicystka, OKO.press
Agata SZCZĘŚNIAK
Dziennikarka, publicystka, OKO.press
Dziennikarka i autorka analiz politycznych w OKO.press. Wcześniej pracowała jako redaktorka w „Gazecie Wyborczej”. Współzałożycielka „Krytyki Politycznej”. Socjolożka. Absolwentka Leadership Academy for Poland.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00PRAWORZĄDNOŚĆ W OBRONIE KLIMATU
Nina DOBRZYŃSKA
Dyrektorka Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nina DOBRZYŃSKA
Dyrektorka Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nina DOBRZYŃSKA
Dyrektorka Departamentu Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30FARM TO FORK. ILE BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIELONE ROLNICTWO?
Rafał TRZASKOWSKI
Prezydent Warszawy

Jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W 2020 r. był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP. Były Poseł na Sejm RP, Europoseł i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. W 2014 r. pełnił funkcję Wice Ministra Spraw Zagranicznych, a wcześniej w 2013 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w gabinecie Premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski urodził się w Warszawie, gdzie ukończył Stosunki Międzynarodowe oraz Filologię Angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł doktora. Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz rosyjskim.

Rafał TRZASKOWSKI
Prezydent Warszawy
Rafał TRZASKOWSKI
Prezydent Warszawy
Jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W 2020 r. był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP. Były Poseł na Sejm RP, Europoseł i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. W 2014 r. pełnił funkcję Wice Ministra Spraw Zagranicznych, a wcześniej w 2013 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w gabinecie Premiera Donalda Tuska. Rafał Trzaskowski urodził się w Warszawie, gdzie ukończył Stosunki Międzynarodowe oraz Filologię Angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada tytuł doktora. Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim oraz rosyjskim.
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Grzegorz BACZEWSKI
Dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

Grzegorz BACZEWSKI
Dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan
Grzegorz BACZEWSKI
Dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00STRATEGIA GOSPODARCZA NA NOWĄ DEKADĘ
Nies Westerbye JUHL
Dyrektor Generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Niels Westerbye Juhl jest związany z Grupą L'Oréal od ponad 26 lat, a od kwietnia 2019 roku reprezentuje firmę L’Oréal na stanowisku Dyrektora Generalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Wcześniej przez niemal 3 lata zarządzał Dywizją Kosmetyków Aktywnych w Rosji odpowiadając za rozwój sprzedaży kluczowych marek Dywizji, takich jak Vichy, La Roche Posay i SkinCeuticals na rynku rosyjskim oraz ich dystrybucję w Kazachstanie, Białorusi, Gruzji i innych krajów WNP. Odpowiedzialny był również za rozwój e-commerce. Niels Westerbye Juhl ukończył Copenhagen Business School (kierunek Ekonomia Międzynarodowa i Języki, 1994). Ukończył również z wyróżnieniem studia MBA na Schiller Int. University w Paryżu na kierunku Biznes Międzynarodowy (1991).

Nies Westerbye JUHL
Dyrektor Generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie
Nies Westerbye JUHL
Dyrektor Generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie
Niels Westerbye Juhl jest związany z Grupą L'Oréal od ponad 26 lat, a od kwietnia 2019 roku reprezentuje firmę L’Oréal na stanowisku Dyrektora Generalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Wcześniej przez niemal 3 lata zarządzał Dywizją Kosmetyków Aktywnych w Rosji odpowiadając za rozwój sprzedaży kluczowych marek Dywizji, takich jak Vichy, La Roche Posay i SkinCeuticals na rynku rosyjskim oraz ich dystrybucję w Kazachstanie, Białorusi, Gruzji i innych krajów WNP. Odpowiedzialny był również za rozwój e-commerce. Niels Westerbye Juhl ukończył Copenhagen Business School (kierunek Ekonomia Międzynarodowa i Języki, 1994). Ukończył również z wyróżnieniem studia MBA na Schiller Int. University w Paryżu na kierunku Biznes Międzynarodowy (1991).
czwartek, 21 października 202117:00 - 18:30FOR WOMEN IN SCIENCE
Ewa ŁOJKOWSKA
Biotechnolożka, Uniwersytet Gdański

Polska uczona, biotechnolog, profesor nauk biologicznych. Jej specjalnością są: biotechnologia roślin, fitopatologia molekularna i biochemia roślin. Od roku 1993 związana z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w latach 2005–2012 pełniła funkcję dziekana. W latach 2005-2019 kierownik Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed. Od roku 2020 Przewodnicząca Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2019– 2020 członkini Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 roku Prezeska Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Inicjatorka lub redaktorka książek wydawanych przez Fundację a poświęconych polskim uczonym. W 2001 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, w 2001 r. – Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od roku 2001 uczestniczy w pracach Jury programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, a od roku 2006 jest przewodniczącą tegoż Jury. Od roku 2013 członkini międzynarodowego Jury programu L’Oréal-UNESCO „International Rising Talents”.

Ewa ŁOJKOWSKA
Biotechnolożka, Uniwersytet Gdański
Ewa ŁOJKOWSKA
Biotechnolożka, Uniwersytet Gdański
Polska uczona, biotechnolog, profesor nauk biologicznych. Jej specjalnością są: biotechnologia roślin, fitopatologia molekularna i biochemia roślin. Od roku 1993 związana z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym w latach 2005–2012 pełniła funkcję dziekana. W latach 2005-2019 kierownik Katedry Biotechnologii MWB UG i GUMed. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed. Od roku 2020 Przewodnicząca Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2019– 2020 członkini Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2008 roku Prezeska Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Inicjatorka lub redaktorka książek wydawanych przez Fundację a poświęconych polskim uczonym. W 2001 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, w 2001 r. – Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 r. - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od roku 2001 uczestniczy w pracach Jury programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, a od roku 2006 jest przewodniczącą tegoż Jury. Od roku 2013 członkini międzynarodowego Jury programu L’Oréal-UNESCO „International Rising Talents”.
czwartek, 21 października 202117:00 - 18:30FOR WOMEN IN SCIENCE
Witold ORŁOWSKI
Ekonomista, publicysta, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Witold ORŁOWSKI
Ekonomista, publicysta, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Witold ORŁOWSKI
Ekonomista, publicysta, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00NOWY PODZIAŁ ŚWIATA
Grzegorz W. KOŁODKO
Ekonomista, autor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Intelektualista i polityk, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Autor artykułów naukowych i książek opublikowanych w 28 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Maratończyk i globtroter.

Grzegorz W. KOŁODKO
Ekonomista, autor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Grzegorz W. KOŁODKO
Ekonomista, autor, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Intelektualista i polityk, dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 i 2002-03. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Autor artykułów naukowych i książek opublikowanych w 28 językach. Najczęściej na świecie cytowany polski ekonomista. Maratończyk i globtroter.
piątek, 22 października 20219:30 - 10:00OD EKONOMICZNEJ TEORII DO POLITYCZNEJ PRAKTYKI
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00NOWY PODZIAŁ ŚWIATA
Lidia STĘPIŃSKA-USTASIAK
Zastępczyni Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Lidia STĘPIŃSKA-USTASIAK
Zastępczyni Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Lidia STĘPIŃSKA-USTASIAK
Zastępczyni Dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych, Urząd Komunikacji Elektronicznej
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
Heiko WILLEMS
Dyrektor Biura BDI w Brukseli

Heiko WILLEMS
Dyrektor Biura BDI w Brukseli
Heiko WILLEMS
Dyrektor Biura BDI w Brukseli
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45NIEMCY PO WYBORACH
Joanna KULCZYCKA
Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk

Joanna KULCZYCKA
Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
Joanna KULCZYCKA
Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polska Akademia Nauk
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30BIZNES 2030 – 2050: OGRANICZONE ZASOBY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI?
Anna SAPOTA
Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Tomra

Anna SAPOTA
Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Tomra
Anna SAPOTA
Wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Północno-Wschodniej, Tomra
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30BIZNES 2030 – 2050: OGRANICZONE ZASOBY, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI?
Michał SIWEK
Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP

Michał SIWEK
Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP
Michał SIWEK
Dyrektor Departamentu International Food&Agri Hub Grupy BNP
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Katarzyna SZWARC
Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego at Ministerstwo Finansów

Katarzyna SZWARC
Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego at Ministerstwo Finansów
Katarzyna SZWARC
Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego at Ministerstwo Finansów
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Katarzyna ŁAŻEWSKA-HRYCKO
Główna Inspektor Pracy

Katarzyna ŁAŻEWSKA-HRYCKO
Główna Inspektor Pracy
Katarzyna ŁAŻEWSKA-HRYCKO
Główna Inspektor Pracy
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00DIGITALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Anna CLUNES
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

Anna CLUNES
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Anna CLUNES
Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
Marcin KOROLEC
Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

Marcin KOROLEC
Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Marcin KOROLEC
Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Rafał BAJCZUK
Senior Policy Analyst, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Rafał BAJCZUK
Senior Policy Analyst, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
Rafał BAJCZUK
Senior Policy Analyst, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Claudia DÖRR-VOSS
Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec

Claudia Dörr-Voss jest wykwalifikowaną prawniczką. Karierę zawodową rozpoczęła w Federalnym Ministerstwie Gospodarki w 1989 roku; od tego czasu zawsze pracowała na stanowiskach związanych z Unią Europejską i innymi zagadnieniami międzynarodowymi. Od maja 2018 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii. Jest również członkinią rady powierniczej Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ), członkinią rady powierniczej Instytutu Prawa Unii Europejskiej we Frankfurcie przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt/Oder), członkinią Rady Powierniczej Instytutu Polityki Europejskiej oraz członkinią rady nadzorczej GIZ.

Claudia DÖRR-VOSS
Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec
Claudia DÖRR-VOSS
Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii Niemiec
Claudia Dörr-Voss jest wykwalifikowaną prawniczką. Karierę zawodową rozpoczęła w Federalnym Ministerstwie Gospodarki w 1989 roku; od tego czasu zawsze pracowała na stanowiskach związanych z Unią Europejską i innymi zagadnieniami międzynarodowymi. Od maja 2018 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Energii. Jest również członkinią rady powierniczej Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ), członkinią rady powierniczej Instytutu Prawa Unii Europejskiej we Frankfurcie przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt/Oder), członkinią Rady Powierniczej Instytutu Polityki Europejskiej oraz członkinią rady nadzorczej GIZ.
czwartek, 21 października 202110:05 - 11:20BIZNESOWY TRÓJKĄT WEIMARSKI – OTWARCIE ODBUDOWA I REKONSTRUKCJA – KLUCZOWE WYZWANIA STOJĄCE PRZED EUROPEJSKĄ GOSPODARKĄ: ENERGIA, POLITYKA HANDLOWA, PODATKI CYFROWE
Michał URBANOWICZ
Communication manager, Infermedica

Lekarz, od kilku lat związany z branżą digital health i cyfryzacją systemów ochrony zdrowia. W firmie Infermedica od 2018 roku, w której wspiera rozwój platformy opartej o sztuczną inteligencję do wstępnej diagnostyki medycznej, pozwalającej na kierowanie pacjentów po odpowiednią pomoc. W 2018 roku odbył staż w firmie farmaceutycznej Servier w obszarze marketingu oraz brał udział w projekcie Healthcare Business Forum, organizowanym przez CEMS Club Warsaw przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał URBANOWICZ
Communication manager, Infermedica
Michał URBANOWICZ
Communication manager, Infermedica
Lekarz, od kilku lat związany z branżą digital health i cyfryzacją systemów ochrony zdrowia. W firmie Infermedica od 2018 roku, w której wspiera rozwój platformy opartej o sztuczną inteligencję do wstępnej diagnostyki medycznej, pozwalającej na kierowanie pacjentów po odpowiednią pomoc. W 2018 roku odbył staż w firmie farmaceutycznej Servier w obszarze marketingu oraz brał udział w projekcie Healthcare Business Forum, organizowanym przez CEMS Club Warsaw przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
Grzegorz NAWACKI
Redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” i pb.pl

Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz „Pulsu Biznesu”, od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego, a od marca 2019 r. naczelny papierowego dziennika i portalu. Laureat nagród dziennikarskich przyznawanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Inicjator akcji #jedzjabłka, za którą otrzymał nagrody PRoton i SAR. Uwielbia sport w każdej postaci.

Grzegorz NAWACKI
Redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” i pb.pl
Grzegorz NAWACKI
Redaktor naczelny „Pulsu Biznesu” i pb.pl
Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz „Pulsu Biznesu”, od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego, a od marca 2019 r. naczelny papierowego dziennika i portalu. Laureat nagród dziennikarskich przyznawanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Polską Izbę Ubezpieczeń. Inicjator akcji #jedzjabłka, za którą otrzymał nagrody PRoton i SAR. Uwielbia sport w każdej postaci.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
Krystyna WĄCHAŁA-MALIK
Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Krystyna WĄCHAŁA-MALIK
Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A.
Krystyna WĄCHAŁA-MALIK
Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
Mariya MINCHEVA
Członkini Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, vice-prezydent Bułgarskiego Stowarzyszenia Przemysłowego

Mariya MINCHEVA
Członkini Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, vice-prezydent Bułgarskiego Stowarzyszenia Przemysłowego
Mariya MINCHEVA
Członkini Grupy Pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, vice-prezydent Bułgarskiego Stowarzyszenia Przemysłowego
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
Frans TIMMERMANS
Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu

Frans TIMMERMANS
Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu
Frans TIMMERMANS
Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
Agnieszka OLENDEREK
Członek Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT w Volkswagen Poznań

Agnieszka Olenderek jest związana z koncernem Volkswagen od 25 lat. Z początkiem lipca 2021 r. objęła stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów, Zakupów oraz IT VWP. Wcześniej kierowała Działem Kontrolingu Zakładu we Wrześni oraz Planowania Finansowego i Treasury. W latach 2014-2016 podczas realizacji projektu budowy nowej fabryki koncernu Volkswagen we Wrześni była odpowiedzialna za realizację celów finansowych. W latach 2010-2014 pełniła funkcję Kierownika różnych obszarów Kontrolingu Zakładów Marki Volkswagen Samochody Dostawcze: w Poznaniu i w Hanowerze. Absolwentka UAM w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Agnieszka OLENDEREK
Członek Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT w Volkswagen Poznań
Agnieszka OLENDEREK
Członek Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT w Volkswagen Poznań
Agnieszka Olenderek jest związana z koncernem Volkswagen od 25 lat. Z początkiem lipca 2021 r. objęła stanowisko Członka Zarządu ds. Finansów, Zakupów oraz IT VWP. Wcześniej kierowała Działem Kontrolingu Zakładu we Wrześni oraz Planowania Finansowego i Treasury. W latach 2014-2016 podczas realizacji projektu budowy nowej fabryki koncernu Volkswagen we Wrześni była odpowiedzialna za realizację celów finansowych. W latach 2010-2014 pełniła funkcję Kierownika różnych obszarów Kontrolingu Zakładów Marki Volkswagen Samochody Dostawcze: w Poznaniu i w Hanowerze. Absolwentka UAM w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45TRÓJKĄT WEIMARSKI KOBIET
Karolina PIERZYNOWSKA
Biolożka, naukowczyni, Uniwersytet Gdański, stypendystka For Women in Science 2019

Karolina PIERZYNOWSKA
Biolożka, naukowczyni, Uniwersytet Gdański, stypendystka For Women in Science 2019
Karolina PIERZYNOWSKA
Biolożka, naukowczyni, Uniwersytet Gdański, stypendystka For Women in Science 2019
czwartek, 21 października 202117:00 - 18:30FOR WOMEN IN SCIENCE
Jan KOSZUTSKI
Członek Rady Nadzorczej DESA Unicum

Jan Koszutski rozpoczął karierę zawodową w Domu Aukcyjnym Unicum Andrzej Ochalski (1992-1998), gdzie pracował zajmował się opisami oraz pozyskiwaniem obiektów, a kontynuował ją w Desa Unicum - Dom Aukcyjny Sp. z o.o. (1998-2001) gdzie pełnił funkcję Dyrektora Pionu Aukcji, zajmując się organizowaniem aukcji, zarządzaniem gronem specjalistów branżowych oraz pozyskiwaniem obiektów. Od 2003 roku związany jest z Grupą DESA, obecnie jako członek zarządu. Jan Koszutski ukończył Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie oraz studiował w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.

Jan KOSZUTSKI
Członek Rady Nadzorczej DESA Unicum
Jan KOSZUTSKI
Członek Rady Nadzorczej DESA Unicum
Jan Koszutski rozpoczął karierę zawodową w Domu Aukcyjnym Unicum Andrzej Ochalski (1992-1998), gdzie pracował zajmował się opisami oraz pozyskiwaniem obiektów, a kontynuował ją w Desa Unicum - Dom Aukcyjny Sp. z o.o. (1998-2001) gdzie pełnił funkcję Dyrektora Pionu Aukcji, zajmując się organizowaniem aukcji, zarządzaniem gronem specjalistów branżowych oraz pozyskiwaniem obiektów. Od 2003 roku związany jest z Grupą DESA, obecnie jako członek zarządu. Jan Koszutski ukończył Policealne Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie oraz studiował w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim.
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45MIASTA PRZYSZŁOŚCI. JAK TWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, BY POMAGAŁA BUDOWAĆ WIĘZI SPOŁECZNE I RELACJE MIĘDZY LUDŹMI?
Jakub BORATYŃSKI
Szef unitu ds. Cyberbezpieczeństwa i Prywatności Cyfrowej, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii - DG CNECT, Komisja Europejska

Deputy Director of Directorate CNECT H, Digital Society, Trust and Cybersecurity (Directorate-General Communication Networks, Content and Technology) and Head of Unit CNECT H.2 - Cybersecurity and Digital Privacy Policy. Among others, involved in negotiations of the Cybersecurity Act, implementation and review of the Network and Information Security (NIS) Directive, preparation of the Commission’s Recommendation for a common EU approach to the security of 5G networks, the EU cyber-security strategy's actions on resilience and cooperation with the EU Agency for Network and Information Security (ENISA). He also directly contributed to the production of the new EU Cybersecurity Strategy.

 

Previously Head of Unit 'Organised Crime and Relations with EMCDDA' at the European Commission (Directorate-General Home Affairs), which has the lead responsibility for the fight against cybercrime, corruption, sexual abuse of children and confiscation of criminal assets. In relation to cybercrime, involved in negotiation and drafting of two directives (on cyber-attacks and sexual exploitation of children) and establishment of the European Cybercrime Centre (EC3). Previously worked on EU relations with Russia (Directorate-General External Relations).

 

Before joining the European Commission, a Director at the Stefan Batory Foundation in Warsaw and Policy Officer with the United Nations High Commissioner for Refugees. Graduate of the London School of Economics and the University of Warsaw (international relations, law).

Jakub BORATYŃSKI
Szef unitu ds. Cyberbezpieczeństwa i Prywatności Cyfrowej, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii - DG CNECT, Komisja Europejska
Jakub BORATYŃSKI
Szef unitu ds. Cyberbezpieczeństwa i Prywatności Cyfrowej, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii - DG CNECT, Komisja Europejska

Deputy Director of Directorate CNECT H, Digital Society, Trust and Cybersecurity (Directorate-General Communication Networks, Content and Technology) and Head of Unit CNECT H.2 - Cybersecurity and Digital Privacy Policy. Among others, involved in negotiations of the Cybersecurity Act, implementation and review of the Network and Information Security (NIS) Directive, preparation of the Commission’s Recommendation for a common EU approach to the security of 5G networks, the EU cyber-security strategy's actions on resilience and cooperation with the EU Agency for Network and Information Security (ENISA). He also directly contributed to the production of the new EU Cybersecurity Strategy.

 

Previously Head of Unit 'Organised Crime and Relations with EMCDDA' at the European Commission (Directorate-General Home Affairs), which has the lead responsibility for the fight against cybercrime, corruption, sexual abuse of children and confiscation of criminal assets. In relation to cybercrime, involved in negotiation and drafting of two directives (on cyber-attacks and sexual exploitation of children) and establishment of the European Cybercrime Centre (EC3). Previously worked on EU relations with Russia (Directorate-General External Relations).

 

Before joining the European Commission, a Director at the Stefan Batory Foundation in Warsaw and Policy Officer with the United Nations High Commissioner for Refugees. Graduate of the London School of Economics and the University of Warsaw (international relations, law).

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00ZARZĄDZANIE TREŚCIAMI W INTERNECIE
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00DIGITALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH
Paweł MUSIAŁEK
Prezes Klubu Jagiellońskiego

Paweł MUSIAŁEK
Prezes Klubu Jagiellońskiego
Paweł MUSIAŁEK
Prezes Klubu Jagiellońskiego
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00PRAWORZĄDNOŚĆ W OBRONIE KLIMATU
Roman MŁODKOWSKI
Prezes zarządu, BIZNES24

Roman MŁODKOWSKI
Prezes zarządu, BIZNES24
Roman MŁODKOWSKI
Prezes zarządu, BIZNES24
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Patric CALVAR
Special Advisor for Security, Institut Montaigne

Patric CALVAR
Special Advisor for Security, Institut Montaigne
Patric CALVAR
Special Advisor for Security, Institut Montaigne
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Krzysztof PAWIŃSKI
Prezes i współwłaściciel grupy Maspex

Krzysztof PAWIŃSKI
Prezes i współwłaściciel grupy Maspex
Krzysztof PAWIŃSKI
Prezes i współwłaściciel grupy Maspex
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Aleksandra STANEK-KOWALCZYK
Dyrektorka Zarządzająca, SAPERE

Aleksandra STANEK-KOWALCZYK
Dyrektorka Zarządzająca, SAPERE
Aleksandra STANEK-KOWALCZYK
Dyrektorka Zarządzająca, SAPERE
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ZIELONE FINANSE I INWESTYCJE – SYSTEM FINANSOWY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Katarzyna DUBNO
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości

Katarzyna DUBNO
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości
Katarzyna DUBNO
Pełnomocniczka Zarządu PRB ds. Promocji Przedsiębiorczości
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45PRZEDSIĘBIORCA ODPORNY. JAK PRZETRWAŁ PANDEMIĘ. NIEOCZYWISTE WNIOSKI
Monika HELAK
Badaczka, Polityka Insight

Monika HELAK
Badaczka, Polityka Insight
Monika HELAK
Badaczka, Polityka Insight
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45PRZEDSIĘBIORCA ODPORNY. JAK PRZETRWAŁ PANDEMIĘ. NIEOCZYWISTE WNIOSKI
Wojciech KOSTRZEWA
Prezes Polskiej Rady Biznesu

Wojciech KOSTRZEWA
Prezes Polskiej Rady Biznesu
Wojciech KOSTRZEWA
Prezes Polskiej Rady Biznesu
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45PRZEDSIĘBIORCA ODPORNY. JAK PRZETRWAŁ PANDEMIĘ. NIEOCZYWISTE WNIOSKI
Jacek OLECHOWSKI
Członek Zarządu Polskiej Rady Biznesu

Jacek OLECHOWSKI
Członek Zarządu Polskiej Rady Biznesu
Jacek OLECHOWSKI
Członek Zarządu Polskiej Rady Biznesu
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45PRZEDSIĘBIORCA ODPORNY. JAK PRZETRWAŁ PANDEMIĘ. NIEOCZYWISTE WNIOSKI
Alan ALEKSANDROWICZ
Wiceprezydent miasta Gdańska

Alan ALEKSANDROWICZ
Wiceprezydent miasta Gdańska
Alan ALEKSANDROWICZ
Wiceprezydent miasta Gdańska
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
Katarzyna LUBNAUER
Posłanka

Doktor matematyki, od 1995 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, członkini UD, UW i Partii demokratycznej, członek Zarządu krajowego UW w latach 2001-2004. W latach 1998-2002 Radna RM Łodzi, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej Świecka Szkoła. Od 2015 posłanka na Sejm RP, w latach 2017-2018 przewodnicząca Klubu Nowoczesna, 2017-2019 przewodnicząca partii Nowoczesna, od 2019 wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. Członkini Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Zdrowia.

Katarzyna LUBNAUER
Posłanka
Katarzyna LUBNAUER
Posłanka
Doktor matematyki, od 1995 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, członkini UD, UW i Partii demokratycznej, członek Zarządu krajowego UW w latach 2001-2004. W latach 1998-2002 Radna RM Łodzi, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej Świecka Szkoła. Od 2015 posłanka na Sejm RP, w latach 2017-2018 przewodnicząca Klubu Nowoczesna, 2017-2019 przewodnicząca partii Nowoczesna, od 2019 wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. Członkini Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Zdrowia.
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY TO KONIEC LIBERALNEJ DEMOKRACJI?
Renata JUSZKIEWICZ
Prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Od 2008 r. prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), reprezentującą największe międzynarodowe sieci handlowe w Polsce wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydentka europejskiej organizacji handlowej EuroCommerce z siedzibą w Brukseli.

Renata JUSZKIEWICZ
Prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Renata JUSZKIEWICZ
Prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
Od 2008 r. prezeska Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), reprezentującą największe międzynarodowe sieci handlowe w Polsce wobec władz państwowych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń branżowych. Wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz wiceprezydentka europejskiej organizacji handlowej EuroCommerce z siedzibą w Brukseli.
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45TRANSPORT DROGOWY W POLSCE I W EUROPIE 2021 PLUS – PREZENTACJA RAPORTU
Barbara NOWACKA
Posłanka na Sejm

Od 2016 roku przewodnicząca stowarzyszenia, a następnie partii Inicjatywa Polska. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. otwierała listę Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdyńsko-słupskim. Zdobyła wówczas mandat posłanki IX kadencji, uzyskując najlepszy wynik indywidualny w okręgu. W 2016 r. znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma "Foreign Policy". Z wykształcenia informatyczka, ale ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA. Feministka, działaczka społeczna oraz matka dwójki dzieci.

Barbara NOWACKA
Posłanka na Sejm
Barbara NOWACKA
Posłanka na Sejm
Od 2016 roku przewodnicząca stowarzyszenia, a następnie partii Inicjatywa Polska. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. otwierała listę Koalicji Obywatelskiej w okręgu gdyńsko-słupskim. Zdobyła wówczas mandat posłanki IX kadencji, uzyskując najlepszy wynik indywidualny w okręgu. W 2016 r. znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma "Foreign Policy". Z wykształcenia informatyczka, ale ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia MBA. Feministka, działaczka społeczna oraz matka dwójki dzieci.
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Sławomir NITRAS
Poseł na Sejm

Polski polityk, poseł na Sejm w latach 2009–2014, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, od 2014 do 2015 główny doradca premier Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w 2019 kandydował do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 78 513 głosów, co było najlepszym wynikiem indywidualnym w okręgu. Zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji ds. Unii Europejskiej. Absolwent politologii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Sławomir NITRAS
Poseł na Sejm
Sławomir NITRAS
Poseł na Sejm
Polski polityk, poseł na Sejm w latach 2009–2014, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, od 2014 do 2015 główny doradca premier Ewy Kopacz. W wyborach parlamentarnych w 2019 kandydował do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Uzyskał mandat posła IX kadencji, otrzymując 78 513 głosów, co było najlepszym wynikiem indywidualnym w okręgu. Zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych i w Komisji ds. Unii Europejskiej. Absolwent politologii na Uniwersytecie Szczecińskim.
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Karolina HYTREK-PROSIECKA
Doradczyni strategiczna w zakresie zarządzania informacją w biznesie

Przez ponad 10 lat związana z telewizją TVN. Współtworzyła i prowadziła na żywo programy gospodarcze poświęcone ekonomii, geopolityce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki unijnej. Była także reporterką newsową polskiej filii CNBC. Po odejściu z dziennikarstwa odpowiadała za komunikację w największej w Polsce spółce organizującej profesjonalne rozgrywki piłkarskie. Dzisiaj doradca strategiczny w zakresie zarządzania informacją w biznesie, trener komunikacji. Współprowadząca podcast #Brandbook czyli PR kontra Media. Zarządza jednym z największych portali informacyjnych branży healthcare. Stypendystka Departamentu Stanu USA. Ślązaczka, prawnik. Niezależnie od zmiany zawodu, nieustający syndrom FOMO.

Karolina HYTREK-PROSIECKA
Doradczyni strategiczna w zakresie zarządzania informacją w biznesie
Karolina HYTREK-PROSIECKA
Doradczyni strategiczna w zakresie zarządzania informacją w biznesie
Przez ponad 10 lat związana z telewizją TVN. Współtworzyła i prowadziła na żywo programy gospodarcze poświęcone ekonomii, geopolityce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki unijnej. Była także reporterką newsową polskiej filii CNBC. Po odejściu z dziennikarstwa odpowiadała za komunikację w największej w Polsce spółce organizującej profesjonalne rozgrywki piłkarskie. Dzisiaj doradca strategiczny w zakresie zarządzania informacją w biznesie, trener komunikacji. Współprowadząca podcast #Brandbook czyli PR kontra Media. Zarządza jednym z największych portali informacyjnych branży healthcare. Stypendystka Departamentu Stanu USA. Ślązaczka, prawnik. Niezależnie od zmiany zawodu, nieustający syndrom FOMO.
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Lucyna STAŃCZAK-WUCZYŃSKA
Przewodnicząca, członek niezależny Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas

Lucyna STAŃCZAK-WUCZYŃSKA
Przewodnicząca, członek niezależny Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas
Lucyna STAŃCZAK-WUCZYŃSKA
Przewodnicząca, członek niezależny Rady Nadzorczej, Bank BNP Paribas
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Prorektor ds. Nauki, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH

Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Prorektor ds. Nauki, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH
Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK
Prorektor ds. Nauki, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
Stéphanie LEPCZYNSKI
Political Counsellor, Scientific Research and Innovation, Cabinet de la Secrétaire d'État Barbara Trachte

Stéphanie LEPCZYNSKI
Political Counsellor, Scientific Research and Innovation, Cabinet de la Secrétaire d'État Barbara Trachte
Stéphanie LEPCZYNSKI
Political Counsellor, Scientific Research and Innovation, Cabinet de la Secrétaire d'État Barbara Trachte
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30EKONOMIA OBWARZANKA – JAK MYŚLEĆ O EKONOMII W XXI WIEKU?
Michał FEDOROWICZ
Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Michał FEDOROWICZ
Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych
Michał FEDOROWICZ
Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45SŁOWA KTÓRE ZNACZĄ. POLARYZACJA - CZY I JAK PRZEKŁUWAĆ BAŃKI?
Ignacy NIEMCZYCKI
Prezes Fundacji im. Bronisława Geremka

Ignacy NIEMCZYCKI
Prezes Fundacji im. Bronisława Geremka
Ignacy NIEMCZYCKI
Prezes Fundacji im. Bronisława Geremka
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45SŁOWA KTÓRE ZNACZĄ. POLARYZACJA - CZY I JAK PRZEKŁUWAĆ BAŃKI?
Helena CHMIELEWSKA-SZLAJFER
Socjolożka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego

Helena CHMIELEWSKA-SZLAJFER
Socjolożka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego
Helena CHMIELEWSKA-SZLAJFER
Socjolożka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45SŁOWA KTÓRE ZNACZĄ. POLARYZACJA - CZY I JAK PRZEKŁUWAĆ BAŃKI?
Robert TOMASZEWSKI
Ekspert ds. energetyki, Polityka Insight

Robert TOMASZEWSKI
Ekspert ds. energetyki, Polityka Insight
Robert TOMASZEWSKI
Ekspert ds. energetyki, Polityka Insight
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Agnieszka HRYNIEWIECKA – JACHOWICZ
Dyrektorka i członek zarządu stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK

Agnieszka HRYNIEWIECKA – JACHOWICZ
Dyrektorka i członek zarządu stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK
Agnieszka HRYNIEWIECKA – JACHOWICZ
Dyrektorka i członek zarządu stowarzyszenia Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Alicja PAWŁOWSKA-PIORUN
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Alicja PAWŁOWSKA-PIORUN
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu
Alicja PAWŁOWSKA-PIORUN
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Szymon BYLIŃSKI
Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu

Szymon BYLIŃSKI
Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
Szymon BYLIŃSKI
Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Robert JESZKE
KOBIZE

Robert JESZKE
KOBIZE
Robert JESZKE
KOBIZE
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Jaka REPANŠEK
Media and TECH Law Expert

Koncentruje się na wspieraniu słoweńskich i międzynarodowych firm i organizacji TIME (telekomunikacja, internet, media i rozrywka). Był jednym z założycieli projektu Communication Information Services (Kiss) w Lublanie, oferującemu w 1995 r. pierwszy bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Repansek jest stałym wykładowcą w Ljubljana School of Business oraz na Katedrze Fotografii na Wydziale Nauk Stosowanych. Od 2020 r. Repansek jest prezesem słoweńskiego Trybunału Reklamowego. Repansek przewodniczy Strategicznemu Komitetowi ds. Regulacji Cyfrowej i Środowiska Słoweńskiej Koalicji Cyfrowej oraz jest szefem Słoweńskiej Komisji Politycznej ds. Reklamy Cyfrowej IAB. Po ukończeniu Greenwood High School MSU (Springfield, Missouri, USA), Repansek ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii. Ma za sobą również studia magisterskie na Uniwersytecie Cambridge w Anglii oraz na Wydziale Prawa w Lublanie (dyplom z prawa wspólnotowego) oraz ukończył studia MBA na Uniwersytecie Kansas w USA (CIMBA). Jego pasje to sport i latanie (licencja pilota PPL).

Jaka REPANŠEK
Media and TECH Law Expert
Jaka REPANŠEK
Media and TECH Law Expert
Koncentruje się na wspieraniu słoweńskich i międzynarodowych firm i organizacji TIME (telekomunikacja, internet, media i rozrywka). Był jednym z założycieli projektu Communication Information Services (Kiss) w Lublanie, oferującemu w 1995 r. pierwszy bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Repansek jest stałym wykładowcą w Ljubljana School of Business oraz na Katedrze Fotografii na Wydziale Nauk Stosowanych. Od 2020 r. Repansek jest prezesem słoweńskiego Trybunału Reklamowego. Repansek przewodniczy Strategicznemu Komitetowi ds. Regulacji Cyfrowej i Środowiska Słoweńskiej Koalicji Cyfrowej oraz jest szefem Słoweńskiej Komisji Politycznej ds. Reklamy Cyfrowej IAB. Po ukończeniu Greenwood High School MSU (Springfield, Missouri, USA), Repansek ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii. Ma za sobą również studia magisterskie na Uniwersytecie Cambridge w Anglii oraz na Wydziale Prawa w Lublanie (dyplom z prawa wspólnotowego) oraz ukończył studia MBA na Uniwersytecie Kansas w USA (CIMBA). Jego pasje to sport i latanie (licencja pilota PPL).
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00MIĘDZYNARODOWY PRZEPŁYW DANYCH
Kinga PIECUCH
CEE Enterprise Industry Manager, Microsoft

Kieruje zespołem branżowych ekspertów odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży do kluczowych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kinga Piecuch posiada 20-letnie doświadczenie w branży nowych technologii. Kierowała zespołem SAP Polska, a wcześniej, przez blisko 8 lat, była członkinią zarządu Xerox Polska, w tym dyrektorem generalnym firmy. Pracowała również na kierowniczych stanowiskach w polskim oddziale IBM (m.in. dyrektor sprzedaży dla MŚP). Odpowiadała również m.in. za tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu, rozwój sieci partnerskich oraz nowych kanałów sprzedaży.

Kinga PIECUCH
CEE Enterprise Industry Manager, Microsoft
Kinga PIECUCH
CEE Enterprise Industry Manager, Microsoft
Kieruje zespołem branżowych ekspertów odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży do kluczowych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kinga Piecuch posiada 20-letnie doświadczenie w branży nowych technologii. Kierowała zespołem SAP Polska, a wcześniej, przez blisko 8 lat, była członkinią zarządu Xerox Polska, w tym dyrektorem generalnym firmy. Pracowała również na kierowniczych stanowiskach w polskim oddziale IBM (m.in. dyrektor sprzedaży dla MŚP). Odpowiadała również m.in. za tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu, rozwój sieci partnerskich oraz nowych kanałów sprzedaży.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00PRACOWNICY PRZYSZŁOŚCI A NIEPEWNE JUTRO. JAK KSZTAŁCIĆ I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ MŁODEGO POKOLENIA?
Jakub OLEK
Head of Public Policy and Government Relations, Central & Eastern Europe at TiKTok

Jakub OLEK
Head of Public Policy and Government Relations, Central & Eastern Europe at TiKTok
Jakub OLEK
Head of Public Policy and Government Relations, Central & Eastern Europe at TiKTok
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
Agnieszka MAKULEC
Dyrektorka ds. Jakości w Ecorys Polska

Ekspertka w obszarze edukacji, rynku pracy i migracji. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w realizacji badań i analiz nt. edukacji ogólnej, zawodowej, uczenia osób dorosłych oraz rynku pracy dla instytucji europejskich oraz międzynarodowych (Komisja Europejska DG EMPL, DG EAC, Parlament Europejski, OECD, UNICEF) i jest współautorką licznych raportów. Agnieszka jest ekspertem ds. edukacji osób dorosłych w ramach sieci niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej DG EAC.

Agnieszka MAKULEC
Dyrektorka ds. Jakości w Ecorys Polska
Agnieszka MAKULEC
Dyrektorka ds. Jakości w Ecorys Polska
Ekspertka w obszarze edukacji, rynku pracy i migracji. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w realizacji badań i analiz nt. edukacji ogólnej, zawodowej, uczenia osób dorosłych oraz rynku pracy dla instytucji europejskich oraz międzynarodowych (Komisja Europejska DG EMPL, DG EAC, Parlament Europejski, OECD, UNICEF) i jest współautorką licznych raportów. Agnieszka jest ekspertem ds. edukacji osób dorosłych w ramach sieci niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej DG EAC.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30NEW EDUCATION FORUM POLSKA: EUROPEAN EDUCATION – A RUN AWAY TRAIN
Paweł KOPEĆ
Head of Enterprise Solutions Center w Randstad Polska

W Randstad odpowiedzialny jest za rozwój współpracy z największymi międzynarodowymi klientami oraz wsparcie nowych inwestorów w procesie wyboru lokalizacji i strategii zatrudnienia w Polsce. Od czerwca 2021 r. odpowiedzialny za projekt Randstad Remote, łączący najlepszych pracodawców z kandydatami otwartymi na pracę w formule zdalnej. Pierwsze zawodowe kroki w obszarze HR zdobywał, kierując działem personalnym w spółce z branży konstrukcyjno-budowlanej. Ma bogate doświadczenie w inicjowaniu kontaktów i współpracy międzynarodowej zdobywane podczas 9-letniej pracy w służbie zagranicznej. Absolwent studiów magisterskich o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Paweł KOPEĆ
Head of Enterprise Solutions Center w Randstad Polska
Paweł KOPEĆ
Head of Enterprise Solutions Center w Randstad Polska
W Randstad odpowiedzialny jest za rozwój współpracy z największymi międzynarodowymi klientami oraz wsparcie nowych inwestorów w procesie wyboru lokalizacji i strategii zatrudnienia w Polsce. Od czerwca 2021 r. odpowiedzialny za projekt Randstad Remote, łączący najlepszych pracodawców z kandydatami otwartymi na pracę w formule zdalnej. Pierwsze zawodowe kroki w obszarze HR zdobywał, kierując działem personalnym w spółce z branży konstrukcyjno-budowlanej. Ma bogate doświadczenie w inicjowaniu kontaktów i współpracy międzynarodowej zdobywane podczas 9-letniej pracy w służbie zagranicznej. Absolwent studiów magisterskich o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30PRZYSZŁOSĆ PRACY W BIURZE – WITAMY W NOWEJ NORMALNOŚCI!
Małgorzata JAROSIŃSKA-JEDYNAK
Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata JAROSIŃSKA-JEDYNAK
Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Małgorzata JAROSIŃSKA-JEDYNAK
Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
-
Daniel WOCIAL
Prezes Zarządu, Adecco Group

Daniel WOCIAL
Prezes Zarządu, Adecco Group
Daniel WOCIAL
Prezes Zarządu, Adecco Group
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Łukasz HARDT
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Łukasz HARDT
Członek Rady Polityki Pieniężnej
Łukasz HARDT
Członek Rady Polityki Pieniężnej
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30JAKI POLICY MIX PO KRYZYSIE?
Karin SKÖLD
Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail w Polsce

Karin Sköld objęła obecne stanowisko we wrześniu 2020 r. Wcześniej, jako Dyrektorka Regionalna, odpowiadała za rozwój marki na rynkach lokalnych poza Warszawą. Rozpoczęła w 2003 r. w sklepie IKEA Kållered w Szwecji. W trakcie swojej kariery zajmowała się m.in. planowaniem dostaw, strategiami zakupowymi i zarządzaniem, a także pracowała jako Project Manager IKEA Food Services w Szwecji. Pełniła również funkcję doradczą jako Asystentka Prezesa Grupy Ingka, a następnie kierowała sklepem IKEA w Chinach.

Karin SKÖLD
Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail w Polsce
Karin SKÖLD
Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail w Polsce

Karin Sköld objęła obecne stanowisko we wrześniu 2020 r. Wcześniej, jako Dyrektorka Regionalna, odpowiadała za rozwój marki na rynkach lokalnych poza Warszawą. Rozpoczęła w 2003 r. w sklepie IKEA Kållered w Szwecji. W trakcie swojej kariery zajmowała się m.in. planowaniem dostaw, strategiami zakupowymi i zarządzaniem, a także pracowała jako Project Manager IKEA Food Services w Szwecji. Pełniła również funkcję doradczą jako Asystentka Prezesa Grupy Ingka, a następnie kierowała sklepem IKEA w Chinach.

czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Milena MATACZYŃSKA
Aplikantka adwokacka, uczestniczka I edycji Campus Polska Przyszłości

Milena MATACZYŃSKA
Aplikantka adwokacka, uczestniczka I edycji Campus Polska Przyszłości
Milena MATACZYŃSKA
Aplikantka adwokacka, uczestniczka I edycji Campus Polska Przyszłości
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Rafał MORAWSKI
Aktywista, społecznik

Działacz na rzecz jawności życia publicznego. Zaangażowany w działalność trzeciego sektora. Specjalista ds. komunikacji. Były wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów WPiA UG.

Rafał MORAWSKI
Aktywista, społecznik
Rafał MORAWSKI
Aktywista, społecznik
Działacz na rzecz jawności życia publicznego. Zaangażowany w działalność trzeciego sektora. Specjalista ds. komunikacji. Były wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów WPiA UG.
czwartek, 21 października 202118:00 - 19:00CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI – WNIOSKI DLA BIZNESU. CZAS NA NOWE POKOLENIE
Ryszard PAWLIK
Doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego

Ponad 12-letnie doświadczenie pracy w Brukseli - jako asystent przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a od 2012 r. - doradca parlamentarny Jerzego Buzka w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej i przemysłowej Unii Europejskiej. Brał udział w pracach i negocjacjach nad wieloma kluczowymi unijnymi aktami legislacyjnymi z tych obszarów - m.in. rewizją dyrektywy ETS, rozporządzeniem nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, regulacjami ws. wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE, rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu czy rewizją dyrektywy gazowej. Od 2014 r. wspiera Jerzego Buzka w jego działaniach jako przewodniczącego Europejskiego Forum Energii, w którego pracach uczestniczą europosłowie oraz przedstawiciele instytucji unijnych, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.

Ryszard PAWLIK
Doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego
Ryszard PAWLIK
Doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego
Ponad 12-letnie doświadczenie pracy w Brukseli - jako asystent przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, a od 2012 r. - doradca parlamentarny Jerzego Buzka w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej i przemysłowej Unii Europejskiej. Brał udział w pracach i negocjacjach nad wieloma kluczowymi unijnymi aktami legislacyjnymi z tych obszarów - m.in. rewizją dyrektywy ETS, rozporządzeniem nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, regulacjami ws. wewnętrznego rynku energii elektrycznej UE, rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw gazu czy rewizją dyrektywy gazowej. Od 2014 r. wspiera Jerzego Buzka w jego działaniach jako przewodniczącego Europejskiego Forum Energii, w którego pracach uczestniczą europosłowie oraz przedstawiciele instytucji unijnych, państw członkowskich, sektora energetycznego i przemysłu energochłonnego.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
Mieczysław Cezary OLSZEWSKI
Country Manager, Redshaw Advisors

Mieczysław Cezary OLSZEWSKI
Country Manager, Redshaw Advisors
Mieczysław Cezary OLSZEWSKI
Country Manager, Redshaw Advisors
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
Jarosław BOGACZ
Członek zarządu, trading i sprzedaż energii, Polenergia S.A.

Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję członka Zarządu Grupy odpowiedzialnego za obszar obrotu i sprzedaży. W energetyce zawodowej pracuje od 22 lat, pełniąc w latach 2005 - 2019 funkcje m.in. dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz dyrektora ds. rozwoju biznesu w Grupie Engie w Polsce. W latach 2015 - 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2020 roku również na Politechnice Śląskiej otrzymał tytuł doktora.

Jarosław BOGACZ
Członek zarządu, trading i sprzedaż energii, Polenergia S.A.
Jarosław BOGACZ
Członek zarządu, trading i sprzedaż energii, Polenergia S.A.
Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję członka Zarządu Grupy odpowiedzialnego za obszar obrotu i sprzedaży. W energetyce zawodowej pracuje od 22 lat, pełniąc w latach 2005 - 2019 funkcje m.in. dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz dyrektora ds. rozwoju biznesu w Grupie Engie w Polsce. W latach 2015 - 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2020 roku również na Politechnice Śląskiej otrzymał tytuł doktora.
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00BUSINESS RACE TO ZERO
Monika ŻOCHOWSKA
Co-founder & CEO Phenicoptere Spolka z o.o.

Co-founder & CEO Phenicoptere Spolka z o.o. oraz marki GLOV, która promuje innowacyjną metodę usuwania makijażu przy użyciu tylko wody i specjalnej technologii. Produkty GLOV są dziś dostępne w 60 krajach świata.

Monika ŻOCHOWSKA
Co-founder & CEO Phenicoptere Spolka z o.o.
Monika ŻOCHOWSKA
Co-founder & CEO Phenicoptere Spolka z o.o.
Co-founder & CEO Phenicoptere Spolka z o.o. oraz marki GLOV, która promuje innowacyjną metodę usuwania makijażu przy użyciu tylko wody i specjalnej technologii. Produkty GLOV są dziś dostępne w 60 krajach świata.
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
Michał KULESZA
Dyrektor Zespołu Cloud Computing, kancelaria Maruta Wachta

Michał KULESZA
Dyrektor Zespołu Cloud Computing, kancelaria Maruta Wachta
Michał KULESZA
Dyrektor Zespołu Cloud Computing, kancelaria Maruta Wachta
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30ZBĘDNY MÓZG? AIOT: O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I INTERNETU RZECZY
Andrzej BIERNACKI
Prezes zarządu EKOLAN

Andrzej BIERNACKI
Prezes zarządu EKOLAN
Andrzej BIERNACKI
Prezes zarządu EKOLAN
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
Hanna MILEWSKA-WILK
Analityk rynku najmu mieszkań, doradczyni w simpl.rent

Specjalista ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, członkini Rady Programowej Habitat for Humanity Polska, ekspertka Laboratorium Rynku Najmu przy ThinkCo. Mediatorka, zarządca nieruchomości, analityk rynku najmu mieszkań, socjolog i filolog.

Hanna MILEWSKA-WILK
Analityk rynku najmu mieszkań, doradczyni w simpl.rent
Hanna MILEWSKA-WILK
Analityk rynku najmu mieszkań, doradczyni w simpl.rent
Specjalista ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, członkini Rady Programowej Habitat for Humanity Polska, ekspertka Laboratorium Rynku Najmu przy ThinkCo. Mediatorka, zarządca nieruchomości, analityk rynku najmu mieszkań, socjolog i filolog.
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:30DOKĄD ZMIERZA RYNEK NIERUCHOMOŚCI? KLUCZOWE TRENDY I WYZWANIA
Wawrzyniec SMOCZYŃSKI
Dyrektor programu nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS

Wawrzyniec SMOCZYŃSKI
Dyrektor programu nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS
Wawrzyniec SMOCZYŃSKI
Dyrektor programu nauk społecznych na Uniwersytecie SWPS
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY TO KONIEC LIBERALNEJ DEMOKRACJI?
Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”

Doktor filozofii i prawnik, szef działu politycznego tygodnika „Kultura Liberalna”, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.

Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”
Tomasz SAWCZUK
Szef działu politycznego „Kultury Liberalnej”
Doktor filozofii i prawnik, szef działu politycznego tygodnika „Kultura Liberalna”, autor książki „Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP”.
piątek, 22 października 202114:30 - 15:00KONIEC LIBERALNEGO ROZUMU. NOWA POLITYKA W POLSCE
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30CZY TO KONIEC LIBERALNEJ DEMOKRACJI?
Piotr BURAS
Dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, ECFR

Piotr BURAS
Dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, ECFR
Piotr BURAS
Dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, ECFR
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45NIEMCY PO WYBORACH
Anda ROTTENBERG
Historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka i publicystka

Dyplom z historii sztuki, Uniwersytet Warszawski 1970. Działalność krytyczna od roku 1966. Artykuły i eseje publikowane w większości języków europejskich oraz japońskim i koreańskim; książki m.in. Sztuka w Polsce 1945-2005 (2005; 2021); Przeciąg - teksty o polskiej sztuce lat 80 (2009); Proszę bardzo (2009;2021); Już trudno (wywiad Doroty Jareckiej) 2014; Berlińska depresja, 2017; Lista, 2019; From Poland with Love, 2019 (w jęz. angielskim), 2021 (w jęz. polskim); Zbliżenia, 2020; liczne monografie i albumy o twórcach polskich i zagranicznych.

Od roku 1980 kuratorka i współkuratorka około stu wystaw polskich i międzynarodowych, m.in. Der Riss im Raum, Berlin, 1993;  I Kwanju Biennale, Korea Pd.; Aspects-Positions 1949-1999, 50 Years of Art in Middle Europe (Vienna-Budapest-Barcelona-Birmingham 2000); L'Autre Moitie de l'Europe (Galerie Nationale du Jeu de Paume 2000/2001, Paris); Where is Abel, Thy Brother, Galeria Zachęta, Warszawa, 1995; Forgetting, Weseburg Museum, Bremen, 2000; Continental Breakfast, Belgrad 2004; Warszawa/Moskwa-Moskwa/Warszawa, Galeria Zachęta Warszawa/Tretiakowskaya Gallery Moskwa, 2004/2005; Obok. Polska-Niemcy, 1000 lat historii w sztuce, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2011; Void, Nowy Sącz, 2012; UNI/JA-UNI/ON, Lublin 2013; Postęp i higiena, Galeria Zacheta, Warszawa, 2014/2015; Perspektywa wieku dojrzewania, Szapocznikow, Wajda, Wróblewski, Muzeum Śląskie Katowice, 2018; MO Museum w Wilnie 2021. 

Komisarz Pawilonu Polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji 1993 – 2001 oraz udziału polskiego w Biennale Sao Paulo 1997, 2002; 2004; 2006

 

Praca naukowa w Instytucie Sztuki PAN 1973-1986. Założycielka m.in. Fundacji EGIT (1986), Soros Center of Contemporary Art, Warszawa (1992), Fundacji Instytut Promocji Sztuki (1995); dyrektorka Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (1993-2001), Przewodnicząca Rady Programowej i Dyrektor Programowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005-2007).

Praca dydaktyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Gościnnie: Bard College, USA; Aalto University, Helsinki; Kunstakademie, Monachium.

Konsultantka Museum of Modern Art, New York (2001-2002)

Członkini Zarządu Fundacji Manifesta1; Członkini Komisji Selekcyjnej na Dyrektora Documenta 12 oraz międzynarodowych stowarzyszeń AICA, CIMAM, IKT.

Fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin 2015/2016

Aktualnie prowadzi autorską audycję Andymateria w Radiu TOK FM i Dział Kultury w miesięczniku „Vogue.pl”, działa także jako niezależna autorka i kuratorka.

Anda ROTTENBERG
Historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka i publicystka
Anda ROTTENBERG
Historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka i publicystka

Dyplom z historii sztuki, Uniwersytet Warszawski 1970. Działalność krytyczna od roku 1966. Artykuły i eseje publikowane w większości języków europejskich oraz japońskim i koreańskim; książki m.in. Sztuka w Polsce 1945-2005 (2005; 2021); Przeciąg - teksty o polskiej sztuce lat 80 (2009); Proszę bardzo (2009;2021); Już trudno (wywiad Doroty Jareckiej) 2014; Berlińska depresja, 2017; Lista, 2019; From Poland with Love, 2019 (w jęz. angielskim), 2021 (w jęz. polskim); Zbliżenia, 2020; liczne monografie i albumy o twórcach polskich i zagranicznych.

Od roku 1980 kuratorka i współkuratorka około stu wystaw polskich i międzynarodowych, m.in. Der Riss im Raum, Berlin, 1993;  I Kwanju Biennale, Korea Pd.; Aspects-Positions 1949-1999, 50 Years of Art in Middle Europe (Vienna-Budapest-Barcelona-Birmingham 2000); L'Autre Moitie de l'Europe (Galerie Nationale du Jeu de Paume 2000/2001, Paris); Where is Abel, Thy Brother, Galeria Zachęta, Warszawa, 1995; Forgetting, Weseburg Museum, Bremen, 2000; Continental Breakfast, Belgrad 2004; Warszawa/Moskwa-Moskwa/Warszawa, Galeria Zachęta Warszawa/Tretiakowskaya Gallery Moskwa, 2004/2005; Obok. Polska-Niemcy, 1000 lat historii w sztuce, Martin-Gropius-Bau, Berlin, 2011; Void, Nowy Sącz, 2012; UNI/JA-UNI/ON, Lublin 2013; Postęp i higiena, Galeria Zacheta, Warszawa, 2014/2015; Perspektywa wieku dojrzewania, Szapocznikow, Wajda, Wróblewski, Muzeum Śląskie Katowice, 2018; MO Museum w Wilnie 2021. 

Komisarz Pawilonu Polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji 1993 – 2001 oraz udziału polskiego w Biennale Sao Paulo 1997, 2002; 2004; 2006

 

Praca naukowa w Instytucie Sztuki PAN 1973-1986. Założycielka m.in. Fundacji EGIT (1986), Soros Center of Contemporary Art, Warszawa (1992), Fundacji Instytut Promocji Sztuki (1995); dyrektorka Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (1993-2001), Przewodnicząca Rady Programowej i Dyrektor Programowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005-2007).

Praca dydaktyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Gościnnie: Bard College, USA; Aalto University, Helsinki; Kunstakademie, Monachium.

Konsultantka Museum of Modern Art, New York (2001-2002)

Członkini Zarządu Fundacji Manifesta1; Członkini Komisji Selekcyjnej na Dyrektora Documenta 12 oraz międzynarodowych stowarzyszeń AICA, CIMAM, IKT.

Fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin 2015/2016

Aktualnie prowadzi autorską audycję Andymateria w Radiu TOK FM i Dział Kultury w miesięczniku „Vogue.pl”, działa także jako niezależna autorka i kuratorka.

piątek, 22 października 202116:00 - 17:00SESJA ZAMYKAJĄCA – PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA WEDŁUG KOBIET
Karolina WIGURA-KUISZ
Socjolożka, historyczka idei, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski

Prof. Karolina Wigura - członkini Zarządu Fundacji Kultura Liberalna. Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Adiunktka w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, German Marshall Fund i Leadership Academy for Poland. W latach 2016–2018 współdyrektorka programu „Knowledge Bridges Poland–Britain–Europe” w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Opublikowała książki „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” (nagroda im. J. Tischnera 2012) oraz „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach” (2019). Obecnie przebywa w Berlinie na stypendium im. Richarda von Weizsäckera w Akademii Roberta Boscha.

Karolina WIGURA-KUISZ
Socjolożka, historyczka idei, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski
Karolina WIGURA-KUISZ
Socjolożka, historyczka idei, Kultura Liberalna, Uniwersytet Warszawski
Prof. Karolina Wigura - członkini Zarządu Fundacji Kultura Liberalna. Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Adiunktka w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka m.in. Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, German Marshall Fund i Leadership Academy for Poland. W latach 2016–2018 współdyrektorka programu „Knowledge Bridges Poland–Britain–Europe” w St. Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim. Opublikowała książki „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” (nagroda im. J. Tischnera 2012) oraz „Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach” (2019). Obecnie przebywa w Berlinie na stypendium im. Richarda von Weizsäckera w Akademii Roberta Boscha.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30SPOŁECZNA I OBYWATELSKA EUROPA
piątek, 22 października 202114:30 - 15:00KONIEC LIBERALNEGO ROZUMU. NOWA POLITYKA W POLSCE
Magdalena BUDZISZEWSKA
Adiunkt na Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Budziszewska, jest psycholożką i badaczką, związaną z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wiedzy, działań i emocji ludzi, oraz społeczeństw wobec zmiany klimatu i współczesnych wyzwań środowiskowych.

Magdalena BUDZISZEWSKA
Adiunkt na Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Magdalena BUDZISZEWSKA
Adiunkt na Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Magdalena Budziszewska, jest psycholożką i badaczką, związaną z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wiedzy, działań i emocji ludzi, oraz społeczeństw wobec zmiany klimatu i współczesnych wyzwań środowiskowych.
piątek, 22 października 202110:00 - 11:00CZY JESTEŚMY GOTOWI NA „FIT FOR 55”?
Wojciech ROWIŃSKI
Dyrektor Generalny Scania Polska S.A.

Jest związany z przemysłem motoryzacyjnym od ponad 30 lat. Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzedaży, strategii i rynku pojazdów ciężarowych, zdobywane na różnych stanowiskach w trakcie swej wieloletniej kariery w Scania. Uczestniczył w budowie organizacji Scania w Polsce w połowie lat 90., w tworzeniu strategii i rozwoju produktu w centrali Scania w Szwecji, a także pełnił funkcję dyrektora generalnego Scania Ukraina, a później Scania Rosja. Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego Scania w Polsce w sierpniu 2021 r. był odpowiedzialny za przygotowanie światowej sieci firmy do sprzedaży i obsługi pojazdów elektrycznych.

Wojciech ROWIŃSKI
Dyrektor Generalny Scania Polska S.A.
Wojciech ROWIŃSKI
Dyrektor Generalny Scania Polska S.A.
Jest związany z przemysłem motoryzacyjnym od ponad 30 lat. Ma rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzedaży, strategii i rynku pojazdów ciężarowych, zdobywane na różnych stanowiskach w trakcie swej wieloletniej kariery w Scania. Uczestniczył w budowie organizacji Scania w Polsce w połowie lat 90., w tworzeniu strategii i rozwoju produktu w centrali Scania w Szwecji, a także pełnił funkcję dyrektora generalnego Scania Ukraina, a później Scania Rosja. Przed objęciem funkcji Dyrektora Generalnego Scania w Polsce w sierpniu 2021 r. był odpowiedzialny za przygotowanie światowej sieci firmy do sprzedaży i obsługi pojazdów elektrycznych.
piątek, 22 października 202111:30 - 12:45ENERGIA DLA MOBILNOŚCI, CZYLI JAK URATOWAĆ POLSKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRZED „BLACK-OUT” PO 2030
Daniel ENKE
Head of PA, Zalando

Kieruje globalnym zespołem Public Affairs w Zalando, najmodniejszej firmie technologicznej w Europie. Od 2018 roku odpowiada za politykę Zalando w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Brukseli, Berlina, Paryża i Warszawy. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w konsultingu Public Affairs i Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego (HDE).

Daniel ENKE
Head of PA, Zalando
Daniel ENKE
Head of PA, Zalando
Kieruje globalnym zespołem Public Affairs w Zalando, najmodniejszej firmie technologicznej w Europie. Od 2018 roku odpowiada za politykę Zalando w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Brukseli, Berlina, Paryża i Warszawy. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska w konsultingu Public Affairs i Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego (HDE).
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30CYFROWY BOOM? PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO RYNKU CYFROWEGO W ŚWIETLE DMA – AKTU O RYNKACH CYFROWYCH
Marta RYBICKA
Senior Business Director, IQS

Z wykształcenia socjolog (UW) i ekonomista (SGH). Zarządza ilościowo-jakościowym działem badawczym, wspierając biznesowo klientów z różnych branż (farmacja, finanse, FMCG). Od wielu lat zaangażowana w wiele autorskich projektów badawczych, m.in. Świat Młodych, Video Love Story czy Game Story. Wspiera działania społeczne takich fundacji i organizacji jak np. "Kwiat Kobiecości" – dot. świadomości działań profilaktycznych w chorobach onkologicznych czy „Inspiring Girls Polska" – dot. aspiracji dziewczynek w Polsce oraz „Share The Care” w obszarze wspierania idei urlopów rodzicielskich dla ojców.

Marta RYBICKA
Senior Business Director, IQS
Marta RYBICKA
Senior Business Director, IQS
Z wykształcenia socjolog (UW) i ekonomista (SGH). Zarządza ilościowo-jakościowym działem badawczym, wspierając biznesowo klientów z różnych branż (farmacja, finanse, FMCG). Od wielu lat zaangażowana w wiele autorskich projektów badawczych, m.in. Świat Młodych, Video Love Story czy Game Story. Wspiera działania społeczne takich fundacji i organizacji jak np. "Kwiat Kobiecości" – dot. świadomości działań profilaktycznych w chorobach onkologicznych czy „Inspiring Girls Polska" – dot. aspiracji dziewczynek w Polsce oraz „Share The Care” w obszarze wspierania idei urlopów rodzicielskich dla ojców.
piątek, 22 października 202113:30 - 14:30ASPIRACJE DZIEWCZYNEK W POLSCE. PREZENTACJA RAPORTU
Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury

Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury
Maciej WROŃSKI
Prezes Transport i Logistyka Polska Przedstawiciel/ka Ministerstwa Infrastruktury
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45TRANSPORT DROGOWY W POLSCE I W EUROPIE 2021 PLUS – PREZENTACJA RAPORTU
Sandra PARTHIE
Head of European Affairs and of the Brussels office of the German Economic Institute, członkini grupy pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sandra PARTHIE
Head of European Affairs and of the Brussels office of the German Economic Institute, członkini grupy pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sandra PARTHIE
Head of European Affairs and of the Brussels office of the German Economic Institute, członkini grupy pracodawców, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00NOWY PODZIAŁ ŚWIATA
Zbigniew GAJEWSKI
Partner, Ośrodek THINKTANK

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Komentator wpływu nowych technologii na biznes i życie społeczne oraz autor raportów i analiz makroekonomicznych. Wykładowca Collegium Civitas i SGH. Członek Rady Programowej FISE. W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor komunikacji i zastępca dyrektora generalnego. Od 2011 r. współtworzył Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Jako dyrektor EFNI kierował programem i organizacją sześciu pierwszych edycji Forum.

Zbigniew GAJEWSKI
Partner, Ośrodek THINKTANK
Zbigniew GAJEWSKI
Partner, Ośrodek THINKTANK
Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Komentator wpływu nowych technologii na biznes i życie społeczne oraz autor raportów i analiz makroekonomicznych. Wykładowca Collegium Civitas i SGH. Członek Rady Programowej FISE. W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan jako dyrektor komunikacji i zastępca dyrektora generalnego. Od 2011 r. współtworzył Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Jako dyrektor EFNI kierował programem i organizacją sześciu pierwszych edycji Forum.
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Anita RYNG
Dyrektorka komunikacji, IKEA Retail

Anita RYNG
Dyrektorka komunikacji, IKEA Retail
Anita RYNG
Dyrektorka komunikacji, IKEA Retail
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Andrzej SIEMIŃSKI
Radca, Departament Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej SIEMIŃSKI
Radca, Departament Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej SIEMIŃSKI
Radca, Departament Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00OKRĄGŁY STÓŁ: NAPĘDZAMY POLSKĄ PRZYSZŁOŚĆ - PERSPEKTYWA ELEKTRYFIKACJI TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
Roman KUŹNIAR
Politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego

Roman KUŹNIAR
Politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
Roman KUŹNIAR
Politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
czwartek, 21 października 20219:45 - 10:05TRÓJKĄT WEIMARSKI – WPROWADZENIE HISTORYCZNE: KONSTYTUCJA DLA EUROPY WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO (WIDEO)
Krystyna JANDA
Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka

Krystyna JANDA
Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka
Krystyna JANDA
Aktorka filmowa i teatralna, reżyserka, prozaiczka, felietonistka i piosenkarka
czwartek, 21 października 20219:45 - 10:05TRÓJKĄT WEIMARSKI – WPROWADZENIE HISTORYCZNE: KONSTYTUCJA DLA EUROPY WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO (WIDEO)
Andrzej SEWERYN
Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Andrzej SEWERYN
Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
Andrzej SEWERYN
Aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny, dyrektor naczelny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
czwartek, 21 października 20219:45 - 10:05TRÓJKĄT WEIMARSKI – WPROWADZENIE HISTORYCZNE: KONSTYTUCJA DLA EUROPY WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO (WIDEO)
Patrice CHAZERAND
Director for Digital Trade & Taxation Policy, DIGITALEUROPE

Patrice CHAZERAND
Director for Digital Trade & Taxation Policy, DIGITALEUROPE
Patrice CHAZERAND
Director for Digital Trade & Taxation Policy, DIGITALEUROPE
czwartek, 21 października 202112:00 - 13:00TRANSATLANTYCKIE RELACJE TECHNOLOGICZNE. KU ROZŁAMOWI CZY HARMONIZACJI?
Wiesław CUBAŁA
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wiesław CUBAŁA
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wiesław CUBAŁA
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30STRES, WYPALENIE, DEPRESJA – KONDYCJA PSYCHICZNA POLAKÓW W I PO PANDEMII
Agnieszka POPIEL
Psychiatra, psychoterapeutka, dyrektorka ds. klinicznych, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

Agnieszka POPIEL
Psychiatra, psychoterapeutka, dyrektorka ds. klinicznych, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
Agnieszka POPIEL
Psychiatra, psychoterapeutka, dyrektorka ds. klinicznych, Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30STRES, WYPALENIE, DEPRESJA – KONDYCJA PSYCHICZNA POLAKÓW W I PO PANDEMII
Waldemar FRYZE
Doktor nauk medycznych, neurolog

Waldemar FRYZE
Doktor nauk medycznych, neurolog
Waldemar FRYZE
Doktor nauk medycznych, neurolog
czwartek, 21 października 202122:30 - 0:30STRES, WYPALENIE, DEPRESJA – KONDYCJA PSYCHICZNA POLAKÓW W I PO PANDEMII
Jakub SITO
Dziennikarz, ChilliZet

Jakub SITO
Dziennikarz, ChilliZet
Jakub SITO
Dziennikarz, ChilliZet
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZEMILCZANE NIERÓWNOŚCI. O PROBLEMACH MĘŻCZYZN W POLSCE. PREZENTACJA RAPORTU
piątek, 22 października 20219:30 - 10:00OD EKONOMICZNEJ TEORII DO POLITYCZNEJ PRAKTYKI
Maximilian SKUPIEŃ
Responsible for Poland at St. Gallen Symposium

Maximilian SKUPIEŃ
Responsible for Poland at St. Gallen Symposium
Maximilian SKUPIEŃ
Responsible for Poland at St. Gallen Symposium
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
Marek KAMIŃSKI
Podróżnik

Marek KAMIŃSKI
Podróżnik
Marek KAMIŃSKI
Podróżnik
czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00POKOLENIE SMART
Adam AMBROZIK
Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.

Adam Ambroziak wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Radca Ministra, Dyrektor departamentu restrukturyzacji i pomocy publicznej. Członek rad nadzorczych, m.in. Orlen, Polimex - Mostostal, PAIIZ. Absolwent IESE. Ukończył Prawo oraz Zarządzanie i Marketing.

Adam AMBROZIK
Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
Adam AMBROZIK
Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.

Adam Ambroziak wcześniej pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Radca Ministra, Dyrektor departamentu restrukturyzacji i pomocy publicznej. Członek rad nadzorczych, m.in. Orlen, Polimex - Mostostal, PAIIZ. Absolwent IESE. Ukończył Prawo oraz Zarządzanie i Marketing.

czwartek, 21 października 202114:00 - 15:00UCZCIWA I NIEUCZCIWA KONKURENCJA W BIZNESIE
-
Zbigniew CANOWIECKI
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, doktorat obronił na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1977-1982 dyrektor Zakładu Jantar Kombinatu Polsrebro. Od 1982 do 2007 roku dyrektor i prezes giełdowej spółki Centrostal, twórca grupy kapitałowej. Sprawował społecznie wiele funkcji, m.in. Prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Autor artykułów naukowych dotyczących metropolii gdańskiej oraz książki pt. „Między integracją a konkurencją. Gdańsko – Gdyński Obszar Metropolitalny”, Wydawnictwo Naukowe Scholar (2011). Obecnie Prezydent Pracodawców Pomorza, największej polskiej regionalnej organizacji pracodawców oraz członek władz wielu organizacji, stowarzyszeń i fundacji w tym: Przewodniczący Rady Fundacji Theatrum Gedanese, Przewodniczący Rady Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Członek Rady Muzeum Miasta Gdańska, Przewodniczący Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Rady Fundacji Terytoria Książki, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Książka biograficzna autorstwa Barbary Kanold ukazała się w 2014 roku pt; „ Biznesmen z sercem społecznika”. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla miasta Gdańska.

Zbigniew CANOWIECKI
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”
Zbigniew CANOWIECKI
Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, doktorat obronił na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1977-1982 dyrektor Zakładu Jantar Kombinatu Polsrebro. Od 1982 do 2007 roku dyrektor i prezes giełdowej spółki Centrostal, twórca grupy kapitałowej. Sprawował społecznie wiele funkcji, m.in. Prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej, Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rektora Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Autor artykułów naukowych dotyczących metropolii gdańskiej oraz książki pt. „Między integracją a konkurencją. Gdańsko – Gdyński Obszar Metropolitalny”, Wydawnictwo Naukowe Scholar (2011). Obecnie Prezydent Pracodawców Pomorza, największej polskiej regionalnej organizacji pracodawców oraz członek władz wielu organizacji, stowarzyszeń i fundacji w tym: Przewodniczący Rady Fundacji Theatrum Gedanese, Przewodniczący Rady Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Członek Rady Muzeum Miasta Gdańska, Przewodniczący Konwentu Gospodarczego Politechniki Gdańskiej, Przewodniczący Rady Fundacji Terytoria Książki, Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Książka biograficzna autorstwa Barbary Kanold ukazała się w 2014 roku pt; „ Biznesmen z sercem społecznika”. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla miasta Gdańska.
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45NEW EDUCATION FORUM POLSKA: BELFER CZY INSPIRATOR? POLSKA EDUKACJA A POLSKI RYNEK PRACY
Marcin SKWIERAWSKI
Wiceprezydent Sopotu

Marcin SKWIERAWSKI
Wiceprezydent Sopotu
Marcin SKWIERAWSKI
Wiceprezydent Sopotu
czwartek, 21 października 202116:45 - 17:45MIASTA PRZYSZŁOŚCI. JAK TWORZYĆ PRZESTRZEŃ MIEJSKĄ, BY POMAGAŁA BUDOWAĆ WIĘZI SPOŁECZNE I RELACJE MIĘDZY LUDŹMI?
czwartek, 21 października 20219:00 - 10:00E-HANDEL A KONSUMENCI. LEKCJE Z PANDEMII
Rafał BENECKI
Główny ekonomista, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski

Rafał BENECKI
Główny ekonomista, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski
Rafał BENECKI
Główny ekonomista, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych, ING Bank Śląski
czwartek, 21 października 202115:30 - 16:45Z CZEGO BĘDZIE ZROBIONY ŚWIAT PO REWOLUCJI EKOLOGICZNEJ?
Hanna CICHY
Polityka Insight

Hanna CICHY
Polityka Insight
Hanna CICHY
Polityka Insight
piątek, 22 października 202111:30 - 12:30JAKI POLICY MIX PO KRYZYSIE?
Elżbieta BOJANOWSKA,
Dyrektorka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Elżbieta BOJANOWSKA,
Dyrektorka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Elżbieta BOJANOWSKA,
Dyrektorka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
piątek, 22 października 202114:45 - 15:45PRZYSZŁOŚĆ PRACY PO PANDEMII A RELACJE ZBIOROWE PRACODAWCÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH – PERSPEKTYWA EUROPEJSKA I KRAJOWA
Leszek BONNA
Wicemarszałek województwa pomorskiego

Leszek BONNA
Wicemarszałek województwa pomorskiego
Leszek BONNA
Wicemarszałek województwa pomorskiego
środa, 20 października 202118:00 - 19:00CEREMONIA OTWARCIA EFNI 2021
Jerzy BUZEK
Europoseł, b. premier Polski

Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. a w latach 2009-2012 jego przewodniczący. W PE zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca m.in. Dyrektywy Gazowej czy Raportu o dostawach gazu do UE. W 2016 r. Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r. W latach 1997-2001 Premier RP; jego Rząd przeprowadził reformy: górnictwa, administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Jerzy BUZEK
Europoseł, b. premier Polski
Jerzy BUZEK
Europoseł, b. premier Polski
Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. a w latach 2009-2012 jego przewodniczący. W PE zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca m.in. Dyrektywy Gazowej czy Raportu o dostawach gazu do UE. W 2016 r. Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 r. W latach 1997-2001 Premier RP; jego Rząd przeprowadził reformy: górnictwa, administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
czwartek, 21 października 202111:30 - 13:00PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – JAKA BĘDZIE, JAK JĄ PLANOWAĆ, ORGANIZOWAĆ I JAK O NIEJ MÓWIĆ, ABY NIE PRZEGRAĆ?
Mariusz GOLEC
Pierwszy Wiceprezes, CEO Grupy Wielton

Mariusz GOLEC
Pierwszy Wiceprezes, CEO Grupy Wielton
Mariusz GOLEC
Pierwszy Wiceprezes, CEO Grupy Wielton
piątek, 22 października 20219:00 - 9:45TRANSPORT DROGOWY W POLSCE I W EUROPIE 2021 PLUS – PREZENTACJA RAPORTU