Program

WSTĘPNY PROGRAM EFNI

12-14 października 2022 | Hotel Radisson Blu w Sopocie

 

{{l.ims_nazwa}}
{{resources.ShowAll}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}
SPOTKANIA Z PANELISTAMI

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}
HYDE PARK EFNI

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}
ROZMOWY NOCNYCH MARKÓW

{{d.imppld_tytul}}

{{d.imppld_podtytul}}
{{d.timeFromString}} - {{d.timeToString}}
<< PROGRAM

{{view.imppld_tytul}}
{{view.imppld_podtytul}}


{{view.timeFromString2}} - {{view.timeToString2}}
{{view.imppl_nazwaObsz}}

{{s.prt_nazwa}}

{{s1.uz_tytul}} {{s1.uz_imie}} {{s1.uz_nazwisko}}
{{s1.uzp_inne}}

Galeria

PARTNER WYDARZENIA
PARTNER WSPIERAJĄCY
PARTNER MERYTORYCZNY

Dodaj do mojego planu
Usuń z mojego planu
RAPORTY
MATERIAŁY VIDEO
ZDJĘCIA
{{popup.uz_tytul}} {{popup.uz_imie}} {{popup.uz_nazwisko}}
{{popup.uzp_inne}}
#STANOWISKO#
#WIZYTOWKA#

EUROPA, CZY POTRZEBNY JEST WIELKI RESET?

Wojna w Ukrainie: konflikt geopolityczny
Jak rozwinie się konflikt – możliwe scenariusze oraz rola Polski i UE w nowej rzeczywistości.

Przywództwo na nowe czasy
Jak w warunkach niepewności i niepokoju zarządzać organizacją? Jakich komunikatów i decyzji oczekują pracownicy, kooperanci biznesowi oraz klienci? Jakich cech oczekiwać od przywódcy na nowe, niepewne czasy? Jakich wzorców dostarcza nam przeszłość?

Wpływ trzeciego sektora na politykę CSR-ową firm
Jak zacząć, czy sposoby wypracowania strategii CSR i etapy jej drożenia. Ewolucja spojrzenia firm na odpowiedzialność społeczną. Dobra współpraca, czyli jak firma nawiązać i rozwijać partnerstwo z trzecim sektorem?

Wspólne cele państw i miast basenu Morza Bałtyckiego (Forum Bałtyckie EFNI)
Współpraca państw i regionów basenu Morza Bałtyckiego – wyzwania i szanse, czynniki zewnętrzne (wojna, dywersyfikacja dostaw źródeł energii, zerwanie łańcuchów dostaw etc.). Co determinuje kierunki współpracy?

Kompetencje przyszłości w dobie cyfryzacji
W jaki sposób rozpędzona transformacja cyfrowa, obejmująca kolejne obszary życia, przełoży się na nowe potrzeby, relacje i kompetencje w organizacjach. Jakie wyzwania stoją już dziś przed pracodawcami w kontekście wchodzenia na rynek pracy nowych pokoleń.

Różnorodność i inkluzywność w praktyce polskich organizacji
Na czym polega dojrzałość organizacji oparta na różnorodności w przywództwie? Dobre praktyki. Dane, które mówią wszystko: badania potwierdzające korzyści z różnorodności. Międzynarodowe standardy a polska rzeczywistość. Różnice, potrzeby i wyzwania.

Transatlantyckie relacje USA – UE i rola w nich Polski
Jak współpracę międzynarodową determinuje dziś agresja Rosji na Ukrainę. W jaki sposób wspólnota międzynarodowa rewiduje swoją dotychczasową politykę obronną oraz skłonność do współpracy zwłaszcza między państwami Unii a Stanami Zjednoczonymi. Jaką rolę w tych relacjach pełni biznes?


GOSPODARKA - NADMIAR CZY UMIAR?

Gospodarka 2022: ile państwa, ile rynku
Który nurt bądź model gospodarki zwycięży w praktyce rynkowej Europy i Polski – więcej państwa czy wolnego rynku? Coraz więcej firm domaga się uregulowania swoich obszarów rynku. Czy zmieni to perspektywę z konfrontacji państwo vs. rynek na rzecz porządkowania reguł gry i równych szans? Czego uczą nas potężne interwencje finansowe państw i UE wobec firm, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, w momentach kryzysowych?

Globalna gospodarka: nowy paradygmat wzrostu
Ograniczenie działalności człowieka, prowadzącej do utraty różnorodności biologicznej, zmniejsza ryzyko kolejnych pandemii i odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne. Kryzys różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny to kluczowe zagrożenia. To też największe czynniki ryzyka biznesowego.

Łańcuchy dostaw czasów niepewności
Jak zapobiec problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii? Jakie wnioski wyciągnął biznes z załamania się łańcuchów w ostatnich latach? Czy państwa i wspólnoty są skazane na wsparcie firm w tym zakresie? Jak produkcja będzie znosić okresy przestojów, które nadal grożą firmom?

Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?
Jaki wpływ na konsumpcję dóbr mają trudne do przewidzenia czynniki zewnętrzne, jak pandemia czy konflikt zbrojny oraz towarzyszące im niepokoje społeczne? Jak wchodzenie na rynek klienta nowego pokolenia redefiniuje strategie sprzedażowe? Nowy, młody konsument, czyli właściwie kto?

Jak promować kobiety i ich rolę w biznesie. Szklany sufit – wciąż problem realny?
“Szklany sufit”: wciąż prawdziwa bariera? Jak ją znieść? Dobre praktyki. Czy procedury sprzyjające różnorodności i włączania kobiet sprawdzają się w praktyce organizacyjnej? Jak egzekwować istniejące regulacje bądź walczyć o równościową politykę firmy? Czy istnieją sektory „zarezerwowane” dla mężczyzn bądź „trudne” w odniesieniu do kobiet?

Wpływ wojny na rynek pracy w Polsce i Europie
Czy uchodźcy z Ukrainy zasilą polskie firmy jako pracownicy? Jaki będą mieć wpływ na popyt na rynku pracy? Jaką politykę praktykują dziś firmy, aby pozyskiwać i utrzymywać u siebie największe talenty? Czy znamy bądź posiadamy mechanizmy poznania profili zawodowych i kompetencji nowych mieszkańców Polski przybywających ze wschodu?

Rynki finansowe w dobie niepewność
W jaki sposób rynki radzą sobie wobec szeregu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek. Jakie powinności spoczywają na regulatorach, aby wspierać stabilność rynków?


ZIELONY HORYZONT 2050

Transformacja zielonych organizacji – wyzwania i potrzeby
Fit for 55 i Zielony Ład UE a wyzwania energetyczne stojące przed przemysłem obecnym na polskim rynku. Jak zadbać o wysokie standardy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej w każdym ogniwie łańcucha dostaw? Jak wybierać dojrzałych środowiskowo kooperantów i interesariuszy.

Zdrowe miasta, czyli gdzie żyje się najlepiej
Czy polskie miasta i aglomeracje mogą konkurować z Zachodem pod względem standardów życia, dostępności usług czy jakości powietrza? W których miastach żyje się najlepiej i co determinuje te standardy?

Miasta przyszłości i zielony transport publiczny
Dokąd zmierzają nowoczesne miasta i jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo.

Biznes a zielone źródła energii
Dobre praktyki transformacyjne firm na polskim rynku – od truciciela do innowatora. Jak redukować więcej emisji gazów niż produkcja w całych łańcuchach dostaw: o zero-emisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi. Stan regulacji prawnych w Polsce i porządek europejski.

Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego
Czy polityka w zakresie dóbr spożywczych w Europie wymaga znaczącego przewartościowania – niemal na skalę dywersyfikacji źródeł energii? Jak UE powinna bądź może zareagować na bieżącą sytuację w zakresie polityki subsydiowania produkcji roślinnej i zwierzęcej? Konsekwencje wojny w Ukrainie dla świata.

Inwestycje w kierunku zielonych firm
Z kim nam po drodze, czyli kryteria wyboru dojrzałych firm w podejmowaniu współpracy biznesowej. Jak dziś finansuje się inwestycje w przemyśle i produkcji — dobre praktyki, wyzwania i „zielone” ograniczenia. Do kogo adresowane są innowacyjne podejścia w rodzaju ESCO i jak sprawdzają się w praktyce? Dobre wzorce, Polska a UE.


CZY TECHNOLOGIA URATUJE ŚWIAT?

Ekspansja międzynarodowa na cyfrowych rynkach
W jaki sposób rozwiązania digitalowe – zyskujące na znaczeniu dzięki transformacji cyfrowej, która obejmuje już niemal wszystkie obszary – mogą wspierać dążenia firm do wejścia na zagraniczne rynki? Na kim spoczywają dziś powinności w zakresie wspierania firm w ekspansji na cyfrowych rynki?

Panel Biznes w erze metaversum
Jakie bariery technologiczne wciąż ważą o przyszłości i tempie rozwoju metaverse? Od idei i innowacji technologicznej do biznesu – czy i w jaki sposób monetyzować metaversum. Kto będzie głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia? Co płatne, a co powszechnie dostępne w totalnie wirtualnym świecie, równoległym wobec fizycznego?

Jak konkurować w czasach algorytmów i sztucznej inteligencji
W jaki sposób efektywnie wykorzystywać szanse jakich dostarczają rozwiązania technologiczne? Czy firmy w Polsce mają dziś świadomość roli narzędzi IT oraz takich technologii jak sztuczna inteligencja czy big data, w rozwoju biznesu? Czy e-commerce znosi dziś bariery, które istnieją w przypadku tradycyjnego biznesu.

Czym jest bezpieczeństwo w sieci?
W jaki sposób firmy zabezpieczają się przed utratą danych, w jaki sposób dostawcy usług rozwijają swoje kompetencje? Dokąd zmierza cyfryzacja w kontekście bezpieczeństwa oraz jak edukować społeczeństwa w kierunku digitalowej dojrzałości?

Sztuczna inteligencja a różnorodność i kultura pracy
W jaki sposób wspierać rozwój AI, która będzie uwzględniać najwyższe standardy w zakresie różnorodności i inkluzywności w organizacji oraz szerzej, przestrzeni publicznej? Do kogo powinien należeć obowiązek w gwarantowaniu tych standardów – do twórców rozwiązań cyfrowych, regulatorów rynków?

Dobrostan pracowniczy i nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną
Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany na rynku pracy, z rozpowszechnieniem się pracy zdalnej na czele. Znacznie większą rolę niż dotąd pracodawcy upatrują w szeroko rozumianym dobrostanie, opiece medycznej i psychologicznej; konfrontacji z praktyką organizacyjną podlega też work—life balance. Jak dziś wyglądają trendy w zakresie budowania dobrych miejsc pracy, czego oczekują pracownicy, wreszcie — czym jest employer branding „po covidzie"?